08/10/2012

Đảng là của ai? Đảng là dân, do dân và vì dân. Đó là sự thật không thể chối cãi

Written By Việt Nam on 08/10/2012 | 17:31


Đọc cái bài báo của Dân làm báo. Chúng nó hỏi : Đảng là của ai? Rồi chúng nó tự trả lời: Đảng CS VN hiện nay đó là "đảng của bố con chúng nó", là của "giai cấp Tiền" hoặc "giai cấp Con Cháu".
 Thế có nghe được không chứ. Mấy cái lời lẽ không hề thuyết phục, bịa đặt hoàn toàn. Lôi kéo quần chúng vào cái vòng quay hoang mang.  Toàn tin bịa đặt chống phá Đảng và nhà nước. Như thế mà chúng không phải là phản động à?. Chúng còn ngụy biện là chúng đứng về phía nhân dân, là tiếng nói của dân. Ấy thế mà thử hỏi xem chúng đang đứng về phía nhân dân hay đang lôi kéo nhân dân về phe của bọn chúng để chống lại chính quyền nhà nước.

anh ba sam,ba sam,ba sàm,dân oan,dân chủ,nhân quyền,tự do tôn giáo,quan làm báo, dân làm báo,lê quốc quân,dân chủ, chống diễn biến hòa bình,xuân diện,bùi hàng,việt hưng,dân oan,chủ quyền biển đảo,biểu tình,tuổi trẻ yêu nước,con người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam,Hồ chí Minh,bác Hồ,chính trị,

Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Chúng còn câu kết với bọn nước ngoài lên án Việt Nam không tôn trọng tự do ngôn luận, rằng không để cho chúng tự do nói, tự do phát ngôn. Thế nhưng, thế hỏi các nước trên toàn thế giới này xem, có quốc gia nào chấp nhận các Blog viết báo phản động, lôi kéo chống phá nhà nước không, kêu gọi biểu tình lại còn vu khống, nói xấu Chính quyền của mình không?
Nói sơ qua thế thôi. Chứ bài viết này là trả lời cho tất cả những ai đang còn hoang mang rằng Đảng là của ai?... 
Đảng CSVN là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi ra đời đến nay, Đảng CSVN luôn là người đại diện xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951), Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”. Vận dụng sáng tạo những nguyên tắc về Đảng kiểu mới của V.I.Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải tập hợp được trong hàng ngũ của mình những người trong giai cấp công nhân, nông dân nghèo, binh lính… miễn là những người đó “tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế Cộng sản, hăng hái đấu tranh và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận Đảng”. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Rằng cách mạng Việt Nam “phải có đường lối cách mạng đúng, có Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đúng. Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của dân tộc”. 
Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã chỉ rõ: “Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chúng ta không tách rời Đảng và giai cấp với các tầng lớp nhân dân lao động khác, với toàn thể dân tộc. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc”. 
Đó chính là bản chất của đảng . Chẳng thế ai chối cải được . Thế mà những con người đó, họ không biết ơn Đảng lại còn quay lưng lại nói xấu Đảng, thậm chí nói xấu cả chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi quay đầu lại với Đảng thế mà chúng không hề nghỉ tới, rằng Đảng đã dẫn dắt nước Việt Nam từ xưa cho đến nay như thế nào. Cuộc sống của nhân dân đang được ấm no, hạnh phúc đó không phải nhờ công của Đảng CS Việt Nam sao?. Ai bảo trong lực lượng của Đảng là những người tiền tài,…trong lực lượng đó có cả những người dân nghèo biết phấn đấu làm kinh tế, có cả những người dân tộc thiểu số,…thế mà bọn chúng lấy ra đâu mấy cái nhân vật trong Đảng rồi đưa ra cái dẫn chứng rõ rằng là vớ va vớ vẩn. Để kêu gọi rằng lật đổ, chống Đảng. Không có Đảng thì ai đứng ra chăm lo cho dân đây?.

Mr.Hades

10 Nhận xét

18:54:00, 8 thg 10, 2012 Reply

Lời bác Hồ nói thật sâu sắc : “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”. Vận dụng sáng tạo những nguyên tắc về Đảng kiểu mới của V.I.Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải tập hợp được trong hàng ngũ của mình những người trong giai cấp công nhân, nông dân nghèo, binh lính… miễn là những người đó “tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế Cộng sản, hăng hái đấu tranh và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận Đảng”.

14:50:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Điều này không là thể phủ nhận được.

14:53:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Những lời bịa đặt, bôi nhọ danh dư của Đảng nhằm chống phá Đảng và Nhà nước sẽ không đạt được mục đích nếu mỗi chúng ta hiểu rõ về bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

16:55:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đảng ta đang trên con đường Xã hội chủ nghĩa ! theo tư tưởng Hồ Chí Minh !! đang chăm lo cho nhân dân ngày ngày được ấm no !! bởi vậy những lời bịa đặt của bọn phản động không thể làm thay đổi niềm tin của nhân dân với đảng được !!

16:59:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đảng là của nhân dân, điều đó không thể chối cãi

17:14:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đảng là dân , do dân , vì dân !! điều đó là sự thực ở đất nước ta !

17:51:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Mấy cái thằng phản động đầy nhan nhản ra suốt ngày phát biểu linh tinh, gặp đâu thì cứ xích cổ lại

23:18:00, 11 thg 10, 2012 Reply

Đảng là của toàn dân, toàn dân nguyện một lòng tin yêu vào Đảng. Không có Đảng ta không có mùa xuân

20:19:00, 14 thg 10, 2012 Reply

Đảng là của dân, do dân, vì dân, điều này không ai có thể phủ nhận được

08:56:00, 6 thg 11, 2012 Reply

Đảng là dân, do dân và vì dân. Đó là sự thật không thể chối cãi

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !