24/10/2012

Chúng ta là người Việt Nam

Written By Việt Nam on 24/10/2012 | 17:39


Đất nước Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn bị các thế lực thù địch, thế lực ngoại xâm nhòm ngó. Sở dĩ chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc. Bài học đoàn kết đã được đúc kết từ ngàn đời nay và trở thành sức mạnh cho dân tộc Việt Nam thành công và thắng lợi.
Vậy mà, hiện nay có một số người, bề ngoài thì luôn luôn tự nhận là "chân chính", là "dân chủ"... nhưng hành động thì lại đi ngược lại lợi ích dân tộc, không vì cộng đồng người Việt Nam, mà chỉ vì bản thân cá nhân mình.


Tự hào là người Việt Nam

Đơn cử là trước những hành động đe dọa đất nước, hành động chống lại lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước của các thế lực bên ngoài, thì họ không những không phản đối, ngược lại, lại đi xoi mói, tìm kiếm những cái gọi là "khiếm khuyết", "sơ hở" của chúng ta trong đối sách với hành vi trên của nước ngoài để phản đối, để phản bác. Cái đó, được người xưa gọi là "những kẻ bới lông tìm vết", còn người châu Âu gọi là "chim lợn".
Hãy hỏi rằng, vì sao họ làm thế? Có phải vì họ có tinh thần dân tộc thật sự hay không? Họ có trách nhiệm với đất nước thực sự hay không? Hay chỉ vì sự ủng hộ, hậu thuẫn cả về tinh thần và vật chất của thế lực nước ngoài?
Nếu vì dân tộc Việt Nam, thì không ai lại đưa những điều đó lên báo chí công khai, thậm chí còn lập cả các trang mạng để viết bài, đưa tin nhằm đạt mục đích "hả giận". Nếu vì dân tộc Việt Nam thì không ai lại tìm sự ủng hộ, hậu thuẫn của nước ngoài theo kiểu "cõng rắn cắn gà nhà" của nhiều kẻ bán nước xưa kia.
Nếu vì tâm huyết thực sự với lợi ích dân tộc Việt Nam, thì hãy vì cộng đồng, đại dân tộc Việt Nam mà hành xử, mà nói và làm. Cần những lời góp ý chân thành cho lãnh đạo Nhà nước, cần những hành vi ứng xử mang tính văn hóa và cộng đồng. Xin nhắc lại rằng, chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam. Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình. Hãy đừng "gà cùng một mẹ đá nhau"./.

 Theo Blog Người con đất mẹ

13 Nhận xét

08:50:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Nếu vì tâm huyết thực sự với lợi ích dân tộc Việt Nam, thì hãy vì cộng đồng, đại dân tộc Việt Nam mà hành xử, mà nói và làm

10:27:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Tự hào là người Việt Nam máu đỏ da vàng!

10:33:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Bài học đoàn kết đã được đúc kết từ ngàn đời nay và trở thành sức mạnh cho dân tộc Việt Nam thành công và thắng lợi

10:37:00, 26 thg 10, 2012 Reply

chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam.

10:42:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Tất cả người VN thì phải làm điều gì đó có ích cho dân tộc ấy chứ ko fai là lấy tiền của bọn nước ngoài rồi về ăn nói bịa đặt!

14:07:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Ăn cây nào rào cây đấy. Quy luật tất yếu mà 1 công dân bình thường nào cũng phải biết

14:18:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam.

14:58:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Bọn phản động thì luôn như vậy. lấy mác người yêu nước để lôi kéo dụ dỗ nhân dân

15:08:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Làm việc tốt xây dựng đất nước mới là bản chất của con người Việt Nam

15:18:00, 26 thg 10, 2012 Reply

trước những hành động đe dọa đất nước, hành động chống lại lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước của các thế lực bên ngoài, thì họ không những không phản đối, ngược lại, lại đi xoi mói, tìm kiếm những cái gọi là "khiếm khuyết", "sơ hở" của chúng ta trong đối sách với hành vi trên của nước ngoài để phản đối, để phản bác.

10:29:00, 27 thg 10, 2012 Reply

tôi yêu việt nam :)

10:32:00, 27 thg 10, 2012 Reply

đoàn kết là thành công

10:38:00, 27 thg 10, 2012 Reply

đứng lên nguwoif con đất Việt

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !