05/10/2012

Giải đáp về mức thu Quỹ quốc phòng, an ninh tại địa phương

Written By Viet Nam on 05/10/2012 | 22:37

(Chinhphu.vn) – Tiếp nhận phản ánh của công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi về một số vấn đề liên quan đến việc áp mức thu Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.anh ba sam,ba sam,ba sàm,dân oan,dân chủ,nhân quyền,tự do tôn giáo,quan làm báo, dân làm báo,lê quốc quân,dân chủ, chống diễn biến hòa bình,xuân diện,bùi hàng,việt hưng,dân oan,chủ quyền biển đảo,biểu tình,tuổi trẻ yêu nước,con người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam,Hồ chí Minh,bác Hồ,chính trị,Như đã đưa tin, ông Nguyễn Đạt (danals88@...) phản ánh, ngày 26/3/2012, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, theo ông Đạt, Quyết định chưa áp mức thu rõ ràng và mức thu còn cao so với thu nhập trung bình của người dân.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đạt đề nghị cơ quan chức năng giải đáp: Việc quy định mức thu Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ vào tiêu chí nào? Các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, văn phòng dịch vụ… áp mức thu như thế nào? Văn phòng tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý (miễn phí) của ông Đạt có đăng ký kinh doanh và nộp thuế môn bài, nhưng chỉ có 1 người thì phải đóng theo mức nào?
Về vấn đề này, UBND thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Về cơ sở xây dựng mức thu Quỹ quốc phòng, an ninh

Việc thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND thành phố được căn cứ trên cơ sở Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và Điều 48 của Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
Theo đó, mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND được căn cứ vào nhiều tiêu chí như: Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, diện tích, dân số... của phường, xã.
Trên cơ sở đó, các quận, huyện đã xây dựng mức thu cho từng vùng đảm bảo phù hợp với thu nhập của người dân trên địa bàn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
Căn cứ vào mức thu từng vùng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp và lấy ý kiến của các quận, huyện lần cuối trước khi hoàn chỉnh báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định để ban hành thực hiện góp phần tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở phường, xã.
Mặt khác, nếu so sánh với mức thu Quỹ quốc phòng, an ninh đối với các hộ gia đình trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, cụ thể như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ: 120.000 đồng/năm (tương đương 10.000 đồng/hộ/tháng)... Trong khi đó mức vận động đóng góp của thành phố Đà Nẵng chỉ từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng/hộ/năm tuỳ theo từng vùng so với mặt bằng chung của một số địa phương thì không cao.

Về phạm vi và đối tượng áp dụng

Tại Điều 1 và Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 13/2012/QĐ- UBND thì đối tượng vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh là hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo Quy chế thì chỉ miễn vận động đóng góp đối với hộ gia đình mà chủ hộ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh 1/4, hộ nghèo, hộ cứu tế thường xuyên và đồng bào dân tộc xã Hòa Phú và xã Hoà Bắc thuộc huyện Hòa Vang.
Với phản ánh của ông Nguyễn Đạt nêu trên thì các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp thuộc nhóm đối tượng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được vận động đóng góp không vượt quá mức quy định tại Điều 4, Quyết định 13/2012/QĐ-UBND.
Cụ thể là đối với cấp Trung ương, thành phố là 1.000.000 đồng/năm và đối với cấp quận, huyện, phường, xã là 600.000 đồng/năm. Riêng đối với Văn phòng dịch vụ, ý kiến phản ánh của ông Đạt không nêu rõ tính chất, loại hình của văn phòng, do đó UBND thành phố không đủ cơ sở để trả lời Văn phòng của ông Nguyễn Đạt được áp mức thu theo trường hợp nào tại quy định của Quyết định này.
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND thành phố Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.
Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

4 Nhận xét

11:50:00, 6 thg 10, 2012 Reply

thu quỹ thì người dân không có phản ánh gì.nhưng phải đúng và phù hợp!!

20:22:00, 6 thg 10, 2012 Reply

Thu quỹ quốc pòng an ninh là một việc làm cần thiết để góp phần pt nền an ninh trật tự nước nhà, nhưng thực hiện thu phải công khai và các khoản thu phải phù hợp lòng dân

09:43:00, 13 thg 10, 2012 Reply

Mong sao quỹ này sẽ được Bộ quốc phòng sử dụng một cách hiệu quả hợp lý

20:25:00, 15 thg 12, 2012 Reply

Hi vọng quỹ sẽ được sử dụng với lợi ích thu được là tối đa

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !