05/10/2012

Giảm thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo xuống còn 07 ngày

Written By Việt Nam on 05/10/2012 | 22:08

ĐCSVN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2011/TT-BTC ngày 21/04/2011, sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008.


anh ba sam,ba sam,ba sàm,dân oan,dân chủ,nhân quyền,tự do tôn giáo,quan làm báo, dân làm báo,lê quốc quân,dân chủ, chống diễn biến hòa bình,xuân diện,bùi hàng,việt hưng,dân oan,chủ quyền biển đảo,biểu tình,tuổi trẻ yêu nước,con người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam,Hồ chí Minh,bác Hồ,chính trị,
Cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo thụ lý đơn thư của người dân

Theo đó, khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, chậm nhất trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết việc thụ lý; trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, đơn khiếu nại không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết, chậm nhất trong 07 ngày làm việc (thay vì 10 ngày như quy định trước đây) kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thông báo bằng văn bản cho đương sự và nêu rõ lý do.
Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền thì chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người có thẩm quyền giải quyết phải thụ lý giải quyết và không phải thông báo cho người tố cáo biết việc thụ lý giải quyết. Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, chậm nhất trong thời gian là 07 ngày làm việc (quy định cũ là 10 ngày) kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, phải chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.
Cũng theo Thông tư này, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng phải công khai quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính sớm hơn 02 ngày so với quy định trước đây.
Cụ thể, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại trên trang điện tử của cơ quan mình, trường hợp cơ quan chưa xây dựng được trang điện tử thì phải niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan; thời gian niêm yết công khai là 25 ngày.
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2011.

Theo BĐT ĐCSVN

4 Nhận xét

17:33:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Sự thay đổi ngày càng hợp lí, mang lại nhiều thuận lợi cho nhân dân

20:14:00, 14 thg 10, 2012 Reply

sự thay đổi mang nhiều ý nghĩa cho người dân

20:17:00, 14 thg 10, 2012 Reply

Những sự điều chỉnh của Đảng và Nhà nước nhằm giảm bớt những khó khăn cho người dân

19:46:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Quy trình đơn giản sẽ giúp đỡ nhân dân trong quy trình khiếu nại

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !