22/10/2012

Hội nghị trung ương 6 khóa 11- một niềm tin mới của người dân

Written By Việt Nam on 22/10/2012 | 08:25


Chiều 15/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau 15 ngày làm việc. Hội nghị đã giải quyết thành công những vẫn đề cần đặt ra. Đặc biệt nhất hội nghị đã giải quyết những bài toàn “lòng dân”, có nghĩa là trả lời những khúc mắc, giải quyết những vấn đề khó khăn trong đời sống hiện tại. Đồng thời hội nghị cũng không ngần ngại giải quyết tất cả vấn đề nóng như kinh tế, đất đai, tham nhũng,…mặt khác Hội nghị còn tự phê bình và mạnh dạn đánh giá những điểm yếu, tự kiểm điểm bộ chính trị, ban bí thư.. Điều đó có nghĩa là hội nghị từng bước giải quyết ổn thỏa những mối lo ngại trong lòng dân chúng


Hội nghị kết thúc như là một niềm tin mới sống lên trong lòng những con người Việt, vì chúng tôi tự nhận ra rằng từng bước đi dù là kinh tế, xã hội , hay văn hóa, giáo dục thì Đảng đã vạch ra sách lối rõ ràng, sáng sủa. Không uổng công sau 15 ngày chờ đợi, hội nghị đã đưa ra những kết quả thảo luận xác đáng.  Hội nghị trả lời những vướng mắc trong lòng quần chúng, tất cả những bức xúc thắc mắc cũng như là những cái gì hoang mang từ tin tức của bọn phản động . Quần chúng cũng tự hào vì Bộ chính trị đã tự nhận khuyết điểm của mình và xử lý một cách xác đáng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Mặc dù nhiều khuyết điểm, hạn chế có từ các khoá trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng Uỷ viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm, hạn chế đó. Và để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị. 
Quần chúng nhân dân cảm thấy an lòng hơn nữa trước lời hứa của đồng chí tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
“Chúng ta càng phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân, xiết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra” 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn. hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và xây dựng Đảng, kể cả việc quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương; và lần đầu tiên tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn rất thành công trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. 
Vì thế mà hội nghị trung ương 6 khóa 11 kết thúc mang lại môt niềm tin, niềm hi vọng mới trong lòng quần chúng và hơn bao giờ hết người dân việt nam luôn tin tưởng đảng là ánh sáng soi đường cho dân tộc việt nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, sánh vai với các cường quốc khác.

5 Nhận xét

16:02:00, 22 thg 10, 2012 Reply

Tin tưởng đất nước sẽ ngày càng giàu đẹp hơn

08:47:00, 16 thg 11, 2012 Reply

Chúng ta cần phải có những chủ trương chính sách để cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn!

08:53:00, 16 thg 11, 2012 Reply

Những chủ trương thế này sẽ làm cho nhân dân ta ngày càng tin tưởng vào Đảng và nhà nước, khi ấy chúng ta sẽ đồng nhất một lòng thì sẽ xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn nữa!

09:10:00, 16 thg 11, 2012 Reply

Cần phải làm như thế này thì đất nước ta mới có những bước đi đúng đắn để xây dựng và phát triển đất nước!

16:27:00, 12 thg 12, 2012 Reply

Đúng với tiêu đề bài viết là điềm lành.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !