08/10/2012

Hội thi tàu tốt Quân chủng Hải quân lần thứ 4

Written By Việt Nam on 08/10/2012 | 17:41


Tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân đã bế mạc Hội thi tàu tốt lần thứ 4 - năm 2012. Hội thi lần này được tổ chức ở 5 khu vực thi từ Vùng 1 đến Vùng 5.
Khác với hội thi lần trước, hội thi lần này chỉ với nội dung thi tàu tốt, không thi nội dung huấn luyện tàu, do đó việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động 50 và hai đột phá của ngành kỹ thuật, nhất là việc đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác quản lý, làm chủ trang bị kỹ thuật, xử lý các tình huống đảm bảo sức sống tàu thực sự đi vào chiều sâu và có nhiều đột phá mới. Đặc biệt hội thi là dấu mốc quan trọng để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Ngành Kỹ thuật Hải quân nâng cao trình độ làm chủ, khai thác các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại đã và đang được trang bị
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao giải nhất khối tàu chiến đấu cho tàu HQ-360, thuộc Vùng 3 và giải nhất khối tàu vận tải bổ trợ cho tàu Trường Sa 22 thuộc Vùng 4. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao giải nhì khối tàu chiến đấu cho tàu HQ-372 thuộc Vùng 4, tàu HQ-17 thuộc Vùng 2, tàu HQ-307 thuộc Vùng 1; trao giải nhì khối tàu vận tải bổ trợ cho tàu Trường Sa 21 thuộc Lữ đoàn 125, tàu HQ-741 thuộc Hải đoàn 129.

Một số hình ảnh về cuộc thi :


25 Nhận xét

14:43:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Hội thi tàu tốt Quân chủng Hải quân lần thứ 4 có nhiều ý nghĩa to lớn trong tình hình hiện nay.

15:58:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Lực lượng Hải quân đang từng bước hiện đại hóa

16:58:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đẩy mạnh Hải quân để bảo vệ vùng biển nhà

17:05:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Mình bắt đầu thích đi biển ròi đấy !! Nhìn biển đẹp quá :)

17:42:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Hải quân ta mạnh lắm đây. Sợ gì bố con nào thằng Tàu nào chứ

19:33:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Chúc lực lượng Hải Quân Việt Nam ngày càng càng lớn mạnh để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương Việt Nam.

19:41:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Chúng ta có đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

19:56:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Với tình hình hiện nay các hội thi như thế này sẽ nâng cao và phát triển hải quân của chúng ta

20:07:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Hải Quân Việt nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại để có thể bảo vệ đất nước thân yêu.

18:57:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Chúng ta có đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

19:40:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Hải quân Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa

19:47:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Hải quân Việt Nam ngày càng lớn mạnh

19:55:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Hiện đại hóa hải quân việt nam

20:00:00, 10 thg 10, 2012 Reply

hiện đại để có thể bảo vệ đất nước thân yêu.

20:04:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Hải quân Việt Nam ngày càng lớn mạnh

21:54:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Hoan hô sức mạnh hải quân nước ta. Thế này thì bọn Tàu xâm lược Hoàng Sa Trường Sa bằng Niềm tin à

22:11:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Chúc các anh luôn có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó

23:28:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Nếu được quay lại thời cấp 3 mình sẽ vẫn chọn Hải Quân, nhưng mình sẽ quyết tâm hơn nữa học hành để vào được Hải Quân. I love you, HQVN.

18:07:00, 11 thg 10, 2012 Reply

Việt Nam ngày càng tăng cường kĩ thuật quân sự,trang thiết bị hiện đại để giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

18:10:00, 11 thg 10, 2012 Reply

Hội thi củng cố, tăng cường kĩ thuật quân sự, Hải quân Việt Nam

20:05:00, 11 thg 10, 2012 Reply

Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng

12:20:00, 12 thg 10, 2012 Reply

nhìn quân chủng hải quân việt nam hùng mạnh ghê!!

12:37:00, 14 thg 10, 2012 Reply

Hải quân Việt Nam phấn đấu bảo vệ giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam

14:04:00, 13 thg 11, 2012 Reply

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hùng mạnh

14:05:00, 4 thg 12, 2012 Reply

Đẩy mạnh Hải quân để bảo vệ vùng biển nước nhà, thật là một việc làm cần thiết hiện nay

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !