05/10/2012

Kon Tum: Trả tiền cho người cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng

Written By Viet Nam on 05/10/2012 | 22:13

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Kon Tum về phòng, chống tham nhũng vừa ký ban hành Quyết định 03/QĐ-TBCĐ về việc ban hành Quy chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, mức chi cho một tin tối đa là mười phần trăm (10%) giá trị bằng tiền hoặc giá trị tài sản bị thiệt hại, tham nhũng được phát hiện. 

anh ba sam,ba sam,ba sàm,dân oan,dân chủ,nhân quyền,tự do tôn giáo,quan làm báo, dân làm báo,lê quốc quân,dân chủ, chống diễn biến hòa bình,xuân diện,bùi hàng,việt hưng,dân oan,chủ quyền biển đảo,biểu tình,tuổi trẻ yêu nước,con người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam,Hồ chí Minh,bác Hồ,chính trị,


Quy chế nêu rõ, yêu cầu thông tin được chi trả phải bảo đảm điều kiện: Những thông tin về vi phạm được quy định tại Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng; Những thông tin về vi phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế và chức vụ có liên quan công tác phòng, chống tham nhũng. Thông tin do Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc do Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh chuyển bằng văn bản. Trường hợp khẩn cấp do cá nhân có trách nhiệm thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết bằng các hình thức phù hợp. Báo cáo, kết luận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc làm rõ các thông tin tố cáo, tố giác.
Hình thức thông tin bằng văn bản; trực tiếp phản ảnh, báo cáo với người có trách nhiệm tại trụ sở làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc tại trụ sở làm việc của các ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc tại địa điểm phù hợp, đảm bảo bí mật cho người tố cáo và an toàn do người tố cáo chọn; Qua hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc hộp thư điện tử của cá nhân có trách nhiệm thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc fax văn bản qua số máy của Văn phòng Ban Chỉ đạo; Bằng điện thoại: qua đàm thoại hoặc qua tin nhắn. Thông tin yêu cầu phải rõ ràng, cụ thể; Thông tin có nội dung mới, chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, kết luận./.

Theo BĐT ĐCSVN

1 Nhận xét:

17:02:00, 12 thg 10, 2012 Reply

chủ trương này sẽ giúp làm giảm đáng kể nhũng ở nước ta

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !