09/10/2012

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp

Written By Việt Nam on 09/10/2012 | 18:03(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2012/NĐ-CP, trong đó bổ sung thủ tục tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp.

Nghị định 68/2008/NĐ-CP chỉ quy định thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội. Còn tại Nghị định 81/2012/NĐ-CP ngoài thủ tục nêu trên còn bổ sung thủ tục tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp.


Chính Phủ Việt Nam
Cụ thể, cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình 5 bước. Cụ thể:
Bước 1: Lâp biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ sở. Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể).
Bước 2: Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng.
Bước 3: Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời. Đối với trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 25 ngày làm việc.
Bước 4: Quyết định nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng.
Bước 5: Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định. Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
Nghị định nêu rõ, các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp được tiếp nhận ngay vào cơ sở công lập. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

Theo chinhphu.vn

10 Nhận xét

18:56:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Điều này rất thiết thực, phải triển khai lâu rồi ấy chứ

19:39:00, 9 thg 10, 2012 Reply

chính sách rất hợp lý và cần thiết

19:50:00, 9 thg 10, 2012 Reply

những chính sách này sẽ giúp cho xã hội ngày càng văn minh và ổn định hơn...thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với nhân dân!

19:51:00, 9 thg 10, 2012 Reply

thiết thực và cần thiết

20:28:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đã gọi là "đối tượng bảo trợ xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp", chính vì vậy, mọi hoạt động liên quan đều cần thực hiện rất nhanh chóng

08:45:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Nhà nước cần đẩy mạnh hoantj động như thế này

16:11:00, 20 thg 10, 2012 Reply

Điều này là vô cùng có ích và thiết thực cần triển khai mạnh mẽ các hoạt động cần được bảo trợ.

16:17:00, 20 thg 10, 2012 Reply

Đảng và nhà nước ta luôn chăm lo tới cuộc sống của dân và đây là một trông vô vàn minh chứng cho điều đó.

16:26:00, 20 thg 10, 2012 Reply

Các bạn phải hiểu một điều là nghị định này chỉ bổ sung thủ tục tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp.
Bởi những hoạt động phúc lợi xã hội các hoạt động bảo trợ,...đã được Đảng và nhà nước ta thực hiện rất nhiều và rất tốt.

16:23:00, 12 thg 12, 2012 Reply

Việc quân tâm và tạo điều kiện của Đảng và nhà nước là rất đáng hơn nghênh

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !