09/10/2012

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Written By Việt Nam on 09/10/2012 | 17:31


(Chinhphu.vn) – Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 đang được Bộ Tư pháp công bố lấy ý kiến nhân dân.
Theo dự thảo, đối tượng thụ hưởng chính sách gồm người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại xã nghèo được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Ảnh minh họa

Địa bàn áp dụng chính sách này là các xã nghèo không thuộc các huyện nghèo; xã đặc biệt vùng khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới và xã an toàn khu. Đồng thời, tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.
Các đối tượng trên được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí gồm: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thành lập, củng cố và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tăng cường năng lực cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Cũng theo dự thảo, định mức tài chính hỗ trợ tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo là 8.000.000 đồng/xã/năm; về các thôn, bản đặc biệt khó khăn là 3.000.000 đồng/thôn, bản/năm.
Đối với hoạt động thành lập, củng cố và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo và tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, dự thảo quy định là 6.000.000 đồng/xã/năm (500.000 đồng/xã/lần sinh hoạt/tháng); 2.000.000 đồng/thôn, bản/năm.
Đồng thời, dự thảo cũng quy định rõ: Định mức biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật, cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác; thu và sao băng cát-xét, đĩa CD bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số là 2.000.000 đồng/xã/năm; 500.000 đồng/thôn, bản/năm.
Theo số liệu thống kê của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có khoảng trên 1.160 xã nghèo và hơn 3.650 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 45 tỉnh theo tiêu chí cũ. Dự toán ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý là 55.328.604.000 đồng/năm, 338.930.832.000 đồng/cả giai đoạn.

Dự thảo về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2012- 2020 đang được Bộ Tư pháp công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo Cổng thông tin Chính phủ

8 Nhận xét

17:34:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Hi vọng nó có ích giúp dân chứ đừng như cái kiểu về đến dân thì chỉ còn lại ti tí

17:46:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Bao giờ chẳng thế. Đến tay dân có còn cái gì đâu chứ!

17:49:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đây là ngân sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo mà các bạn. Đâu phải là ngân sách cho người nghèo đâu mà các bạn nói "Đến tay dân còn một tí" - nghĩa là ngân sách để phục vụ việc "trợ giúp pháp lý" cho người nghèo thôi

08:45:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Người nghèo bao giờ cũng thiệt thòi nhiều cái, nhất là hiểu biết pháp luật

12:16:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Người nghèo do thiếu điều kiện kinh tế, nên trình độ học vấn của họ thấp,kém hiểu biết pháp luật, việc trợ giúp cho họ là việc làm có ý nghĩa rất to lớn

16:24:00, 12 thg 12, 2012 Reply

chính sách hay và thiết thực với nước ta hiện nay

20:23:00, 15 thg 12, 2012 Reply

Hãy xóa dần khoảng cách giàu nghèo, Việt Nam sẽ mạnh hơn nữa

20:40:00, 15 thg 12, 2012 Reply

giúp người nghèo là một hành động cần thiết và là chính sách dc ưu tiên hàng đầu

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !