08/10/2012

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Written By Việt Nam on 08/10/2012 | 17:36

Sẽ thay thế người có trên 2/3 số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp"


Chiều 6/10, trong phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là một nội dung thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, được đông đảo nhân dân, cử tri cả nước quan tâm. 
Theo Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này của Ủy ban Pháp luật, cơ quan thẩm tra tán thành việc chia 4 mức để đánh giá, thể hiện sự tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm vì cho rằng việc chia các mức như vậy là phù hợp với yêu cầu của việc lấy tín nhiệm; đồng thời cũng tránh được nhầm lẫn giữa việc “lấy phiếu tín nhiệm” với việc “bỏ phiếu tín nhiệm” (bỏ phiếu tín nhiệm chỉ có 2 mức độ là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”). Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với quy định của dự thảo Nghị quyết là gắn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với quy trình bỏ phiếu tín nhiệm nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ của việc sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, người mà 02 năm liên tiếp có trên 50% phiếu “tín nhiệm thấp” thì UBTVQH sẽ trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Đối với người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm mà không cần chờ kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự thay thế.Trong phiên thảo luận chiều 6/10, về cơ bản, các ý kiến của các thành viên UBTVQH tán thành với Dự thảo Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc việc quy định lấy ý kiến tín nhiệm đối với cấp Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội vì quy định này rất khó thực hiện bởi trên thực tế, nhiều cấp phó là đại biểu kiêm nhiệm, thời lượng tham dự các phiên họp, cũng như những hoạt động của các ủy ban, cơ quan của Quốc hội hạn chế.
Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết phải trên tinh thần thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với tất cả những người người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan thẩm tra cần tách biệt rõ khái niệm lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm này chỉ có ý nghĩa thăm dò, nhằm đánh giá cán bộ đó trong việc hoàn thành nhiệm vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn chứ không liên đới đến các chức vụ khác trong hệ thống chính trị của những người này.
Dự thảo Nghị quyết sẽ tiếp tục được cơ quan soạn thảo hoàn thiện, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội cho ý kiến.
Cũng trong buổi làm việc chiều nay, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của dự án Luật Thủ đô.
Dự án Luật Thủ đô đã được Quốc hội khóa XII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Tuy nhiên, do một số quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thủ đô chưa đạt được sự đồng thuận cao, nên dự án Luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
Thảo luận về dự thảo Luật này, các thành viên UBTVQH đề nghị Dự thảo cần bổ sung các điều khoản theo hướng tăng cường vai trò của người dân trong xây dựng và phát triển Thủ đô, bên cạnh trách nhiệm của hệ thống các cơ quan Nhà nước đối với mọi lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường…Quy định về bảo vệ và đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự của Thủ đô phải gắn việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Các thành viên của Ủy ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc tăng phí giao thông trên địa bàn Thủ đô, vì đây chỉ là giải pháp nhất thời để hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân, không nên đưa vào Luật.
Góp ý với cơ quan soạn thảo Luật Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cần cụ thể, dứt khoát các nội dung đã lấy ý kiến, bàn thảo kỹ như biểu tượng của Thủ đô; Danh hiệu Công dân danh dự của Thủ đô. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Luật cần quy định theo hướng các bộ, ngành quy chuẩn riêng cho Thủ đô trên mọi lĩnh vực: Giáo dục, xây dựng, văn hóa…Luật cũng cần có cơ chế đảm bảo quản lý tốt dân cư trong nội thành tương ứng với cơ sở hạ tầng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc áp dụng hình thức xử phạt quy định mức phạt tiền cao hơn 2 lần so với quy định chung đối với 3 lĩnh vực là văn hóa, đất đai và xây dựng trên địa bàn Thủ đô là cần thiết để duy trì trật tự chung.
Theo dự kiến, Dự thảo Luật Thủ đô sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới./.

Theo BĐT ĐCSVN

18 Nhận xét

20:57:00, 8 thg 10, 2012 Reply

theo tôi vẫn nên giữ nguyên bỏ phiếu tín nhiệm. với bỏ phiếu tín nhiệm (có 2 mức đánh giá có và không) sẽ rạch ròi hơn, không lằng nhằng như phương thức lấy phiếu tín nhiệm

14:47:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Dự thảo Nghị quyết sẽ tiếp tục được cơ quan soạn thảo hoàn thiện, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội cho ý kiến.
Cũng trong buổi làm việc chiều nay, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của dự án Luật Thủ đô.
Dự án Luật Thủ đô đã được Quốc hội khóa XII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Tuy nhiên, do một số quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thủ đô chưa đạt được sự đồng thuận cao, nên dự án Luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.

16:58:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Công bằng trong các hoạt động lấy ý kiến công khai

20:24:00, 15 thg 12, 2012 Reply

công khai là cần thiết, chính sách phải rõ ràng

20:40:00, 15 thg 12, 2012 Reply

cần cụ thể, dứt khoát các nội dung đã lấy ý kiến, bàn thảo kỹ

21:06:00, 15 thg 12, 2012 Reply

việc áp dụng hình thức xử phạt quy định mức phạt tiền cao hơn 2 lần so với quy định chung đối với 3 lĩnh vực là văn hóa, đất đai và xây dựng trên địa bàn Thủ đô là cần thiết để duy trì trật tự chung.

21:09:00, 15 thg 12, 2012 Reply

ko có uy tín và năng lực thì nên loại bỏ, để những ng thực sự có năng lực lên lãnh đạo, giúp đất nc đi lên

In Cô Vơ
20:46:00, 21 thg 12, 2012 Reply

Làm thế rất hay.Mình ủng hộ phương pháp mới này cả 2 tay !!

14:53:00, 31 thg 12, 2012 Reply

rất hợp lòng dân . chắc chắn sẽ được nhân dân cả nước ủng hộ .

15:25:00, 31 thg 12, 2012 Reply

việc này sẽ làm trong sạch đội ngũ đảng và loại bỏ những người không có đủ năng lực làm việc

15:30:00, 31 thg 12, 2012 Reply

vấn đề gì cũng phải rạch ròi và công khai

15:36:00, 31 thg 12, 2012 Reply

đúng vậy , phải tự phê bình và phê bình như vậy

15:44:00, 31 thg 12, 2012 Reply

tạo dựng uy tín cho đảng và nhà nước . có như vậy mới được lòng dân . mới xứng đáng là nhà nước của dân do dân vì dân như đúng với ý nghĩa của nó

15:50:00, 31 thg 12, 2012 Reply

phải đổi mới nhiều nữa . loại bỏ nhiều thành phần không xứng đáng ra khỏi đội ngũ cán bộ để làm trong sạch thêm nữa đảng

15:57:00, 31 thg 12, 2012 Reply

đúng vậy phải nhìn thẳng vào sự thật . nhìn thẳng vào những yếu kém mới có thể thức sự làm tròn nhiệm vụ

16:04:00, 31 thg 12, 2012 Reply

làm trong sạch bộ máy đảng không bao giờ là thừa

16:11:00, 31 thg 12, 2012 Reply

nhiệt liệt ủng hộ . phải như vậy thì mới làm tròn trách nhiệm được . mới xứng đàng là nhà nước của dân do dân vì dân chứ

16:20:00, 31 thg 12, 2012 Reply

hi vọng đảng và nhà nước sẽ có thêm nhiều chính sách . thay đổi nhiều hơn nữa để thể hiện được sức mạnh của đảng . để làm tròn trách nhiệm của mình thêm nữa . để nhân dân ngày càng tin yêu thêm nữa !!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !