09/10/2012

Việt Nam-Lào trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận

Written By Viet Nam on 09/10/2012 | 17:52


Sáng 9/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.


Các ông Nguyễn Duy Việt và Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Buavon Onchanhom, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã dự.
Các cán bộ Mặt trận Lào sẽ nghe giới thiệu các chuyên đề lý luận cơ bản về công tác dân vận trong tình hình mới; Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với công tác dân tộc, tôn giáo; Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tín đồ tôn giáo; Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới; Công tác vận động tuyên truyền quốc tế về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Lào; Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
Trong thời gian làm việc, các cán bộ mặt trận Lào sẽ nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở một số địa phương của Việt Nam như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh; thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đại biểu sẽ được chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về thực hiện các vấn đề mới đặt ra trong công tác vận động quần chúng.
Lớp tập huấn sẽ góp phần phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới. Qua tập huấn giúp các cán bộ Mặt trận Lào có thêm kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng ở đất nước Lào trong tình hình mới.
Lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước diễn ra đến ngày 21/10

Quê hương Online

21 Nhận xét

17:54:00, 9 thg 10, 2012 Reply

2 nước nên quan hệ mật thiết hơn với nhau, cùng đoàn kết vì sự vững mạnh

18:11:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam Lào luôn gắn bó keo sơn với nhau từ đấu tranh chống ngoại xâm đến lúc xây dựng đất nước

19:09:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Việt Nam - Lào là hai nước có quan hệ gắn bó với nhau từ bao đời nay, nhân dân hai nước luôn đoàn kết với nhau để cùng nhau phát triển, xây dựng đất nước.

19:10:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Tình hữu nghị Việt Lào có thể nói là tình hữu nghị đặc biệt nhất trên thế giới. Mong rằng tình huwux nghị giữa hai nước luôn luôn bền đẹp

19:40:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Việt Nam-Lào hai nước tình sâu như hoàng hà, mãi mãi ko đổi

21:59:00, 9 thg 10, 2012 Reply

Đoàn kết lại tạo nên sức mạnh!

09:21:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Việt Nam - Lào từ lâu là đã có mối quan hệ láng giềng gần gũi, tình cảm gắn bó từ thời kháng chiến. Mong rằng tình cảm đó mãi mãi bền vững và phát triển

12:02:00, 10 thg 10, 2012 Reply

2 nước việt nam và lào từ lâu đã có những mối quan hệ thắm tình đoàn kết, tương trợ nhau cả về phát triển kinh tế văn hóa giáo dục quốc phòng an ninh

12:23:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Việt-Lào có tình gắn bó keo sơn bền vững, mong rằng những sự hợp tác của 2 nước sẽ mãi bền vững và phát triển lên một tầm cao mới

16:15:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Chúc cho mối quan hệ hợp tác của Việt Nam vững mạnh trường tồn cùng với thời gian

16:18:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Việt Lào 2 nước chúng ta tình cảm sâu sắc gắn bó keo sơn.

16:32:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Việt-Lào từ lâu đã có tình gắn bó keo sơn bền vững. 2 nước anh em thân thiết như thể tay chân. Các hoạt dộng trên sẽ càng làm tăng thêm tinh thần đoàn kết của 2 nước

17:08:00, 10 thg 10, 2012 Reply

Việt Nam và Lào luôn là hai nước có quan hệ keo sơn đặc biệt. Sự hơp tác trao đổi kinh nghiệm sẽ càng làm cho quan hệ 2 nước thêm bền chặt.

19:51:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Tình cảm anh em giữa hai nước Việt Nam - Lào luôn và mãi thắm thiết

18:21:00, 7 thg 11, 2012 Reply

Việt Nam Lào luôn gắn bó keo sơn

18:29:00, 7 thg 11, 2012 Reply

2 nước anh em thân thiết như thể tay chân.

18:36:00, 7 thg 11, 2012 Reply

Các hoạt dộng trên sẽ càng làm tăng thêm tinh thần đoàn kết của 2 nước

18:43:00, 7 thg 11, 2012 Reply

Mong rằng tình cảm đó mãi mãi bền vững và phát triển

18:51:00, 7 thg 11, 2012 Reply

. Qua tập huấn giúp các cán bộ Mặt trận Lào có thêm kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng ở đất nước Lào trong tình hình mới.

18:58:00, 7 thg 11, 2012 Reply

Lớp tập huấn sẽ góp phần phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

19:05:00, 7 thg 11, 2012 Reply

củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !