29/11/2012

Tỉnh ủy Hà Nam và Đảng ủy Quân chủng Hải quân phối hợp tuyên truyền về biển, đảo

Written By Việt Nam on 29/11/2012 | 17:05

(ĐCSVN) - Sáng 29/11, tại Hà Nam, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp cùng Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo. 
Việc ký kết Chương trình nhằm mục đích phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa Quân chủng Hải quân và tỉnh Hà Nam trong công tác tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh của địa phương; qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh; định hướng tư tưởng đúng đắn; xác định trách nhiệm, huy động các nguồn lực cả tinh thần và vật chất hướng về biển, đảo; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình cũng nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng của hai bên theo các nội dung chương trình ký kết; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả cao; chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương và Quân chủng Hải quân về công tác tuyên truyền.
Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (ảnh: HN)Theo đó, nội dung hoạt động của chương trình gồm có: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền miệng; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị Hải quân với địa phương; tổ chức các đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhất là các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận trên địa bàn tỉnh Hà Nam, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa;  tổ chức triển lãm về biển, đảo, Quân chủng Hải quân và địa phương; các đợt hành quân về nguồn thăm chiến trường xưa, các địa danh lịch sử, văn hóa; phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam động viên, khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tác về đề tài biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân; phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, kết hợp tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại...
Phát biểu tại Hội nghị ký kết, đồng chí Trần Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tham mưu Hải quân là đầu mối triển khai thực hiện tốt những nội dung trong Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong năm 2013 giữa tỉnh Hà Nam và Quân chủng Hải quân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi đó là tiền đề cho những năm tiếp theo. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, vị trí tiềm năng của biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với cán bộ, chiến sỹ Hải quân; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Hà Nam và Quân chủng Hải quân trong việc định hướng dư luận, thông tin chính xác, kịp thời, góp phần đấu tranh chống lại những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tác, chống phá của các đối tượng thù địch; các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh Hà Nam và Quân chủng Hải quân cần phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao chất lượng các tin, bài, ấn phẩm văn hóa tuyên truyền về biển, đảo...

Theo trang tin Đảng CSVN

4 Nhận xét

00:12:00, 30 thg 11, 2012 Reply

Một việc làm mang nhiều ý nghĩa to lớn đối với đất nước ta.

14:40:00, 30 thg 11, 2012 Reply

Cần phải có nhiều hoạt động như thế này !

15:22:00, 30 thg 11, 2012 Reply

Hoạt dộng thật có ích cho đất nước !!

16:58:00, 4 thg 12, 2012 Reply

những hoạt động như thế này sẽ là nguồn động viên rất lớn cho các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !