02/12/2012

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992: Cần cảnh giác với những âm mưu đen tối

Written By Việt Nam on 02/12/2012 | 22:24

Những ngày gần đây, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đất nước trong tình hình mới. Có thể nói việc Nhà nước ta tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân để nhân dân đóng góp những ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời nó cũng thể hiện được tính dân chủ trong hoạt động lập pháp của Nhà nước. Sửa đổi Hiến pháp là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Hiến pháp. Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện để Nhà nước ta hoàn thiện hệ thống chính trị, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.


Quá trình lấy ý kiến, chúng ta đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đông đảo nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tâm huyết đã có không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp để lồng ghép những nội dung chống Đảng, Nhà nước, những nội dung đi ngược lại với lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân dân ta. Không ít người đã lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta những “ý kiến” dưới dạng “thư ngỏ”, “góp ý với Đảng, Nhà nước”… Thậm chí còn có những ý kiến đăng tải công khai trên mạng internet, trên các chương trình, trang web của các cá nhân, tổ chức nước ngoài “đề nghị” với Đảng, Nhà nước ta về việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Những “thư ngỏ”, “góp ý” này tập trung vào nhiều nội dung của Hiến pháp. Trong đó, có những  ý kiến “góp ý” đã đề cập rằng, để đất nước phát triển, trong Hiến pháp mới cần phải bỏ quy định về việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tức là xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992, chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Có như vậy, đất nước mới có dân chủ và mới có thể phát triển được.
Chúng ta thấy rằng, lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành được độc lập, tự do và đi lên phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang từng ngày phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.
Vậy mà có những ý kiến cho rằng, sửa đổi Hiến pháp cần phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992, chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Liệu đây có phải là những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành với Nhà nước và nhân dân hay không hay vì những động cơ, mục đích khác. Những ý kiến này có phải xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân hay đằng sau nó là những ý đồ thâm độc của những phần tử xấu, cơ hội nhằm đạt được mục đích cá nhân của mình. Và có lẽ câu trả lời nằm chính trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn của những con người này.
Bởi vậy, để sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!

Theo blog nguoicondatme.blogspot.com

16 Nhận xét

08:44:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Mình thắc mắc, liệu việc góp ý sửa đổi hiến pháp này có được phổ biến đến hết mọi tầng lớp nhân dân

08:46:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Ờ, ngày trước ở quê mình, mình cũng có bao giờ nghe đến các việc như góp ý, lấy ý kiến nhân dân về các văn bản pháp luật đâu, huống chi bây giờ là hiến pháp. Hay no nghĩ dân lao động nên không đủ kiến thức nhỉ

08:47:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Hi vọng là có, không được phổ biến có thể do bạn không biết hoặc do chính quyền dịa phường thôi

08:49:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Mình nghĩ liên quan đến hiến pháp thì chắc chắn sẽ được phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân thôi, nhưng quan trong là họ sẽ góp ý bằng cách nào đây

08:51:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Dốt thế, vậy chính quyền ở đó bù nhìn à? Chắc là sẽ có một cuộc phát động, sau đó ngta sẽ lấy ý kiến và đưa lên trên

09:00:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Hờ,bình tĩnh, cách làm như thế nào, chắc chắn sẽ có văn bản hướng dẫn thi hành mà.

09:02:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Hi vọng là sẽ có những góp ý táo bạo và sáng tạo trong việc này. Tàng lớp nhân dân lao động tuy có thể trình đọ văn hóa của họ chưa cao nhưng những góp ý của họ sẽ gắn liền với đời sống đại đa số người dân việt nam hiện nay. Nên chắc chắn sẽ có những hiệu quả thiết thực

09:07:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Vote cho ý kiến của bạn một phiếu :D

09:20:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân mà:)

09:22:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Hiến pháp liên quan đến chế độ, đến cuộc sống cuản mọi người dân, nên việc này sẽ được phổ biến thôi. Nhưng mọi người đừng lạc đề nhé,ở đây đang nói về những cái cần "cảnh giác"

09:28:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Vẫn là vấn đề "Đa nguyên, đa đảng" - trong việc góp ý sửa đổi hiến pháp lần này, cần chú trọng về việc đảm bảo an ninh, nhất là ở các vùng nông thôn, tránh để các đối tượng thù địch, phản động có cơ hội tuyên truyền, bôi xấu, xuyên tạc, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước

09:31:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Cái lũ này mà biết đến cụm từ "lợi ích dân tộc" thì nó đã im miệng. chẳng qua vì lợi ích của chính nó,mỗi thắng nhận một cục tiền là làm thôi

09:32:00, 3 thg 12, 2012 Reply

trong việc góp ý sửa đổi hiến pháp lần này, cần chú trọng về việc đảm bảo an ninh, nhất là ở các vùng nông thôn, tránh để các đối tượng thù địch, phản động có cơ hội tuyên truyền, bôi xấu, xuyên tạc, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước

15:10:00, 3 thg 12, 2012 Reply

Việc góp ý mọi người cần có cái nhìn sâu sắc !! và việc tiếp thu cũng nên cẩn trọng tránh để bọn tâm thần chính trị thừa cơ bới móc @@

17:35:00, 6 thg 12, 2012 Reply

hiến pháp cần sát với tình hình thực tế.
luôn chú trọng đến những ý kiến của nhân dân bởi vì đó là những đóng góp lấy từ thực tiễn.

23:42:00, 8 thg 12, 2012 Reply

Bọn phản động, bán nước chỉ chờ cơ hội ta sơ hở để chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam. Cần cẩn thận với những lời lẽ nghe có vẻ triết lý nhưng chứa đựng cả một âm mưu hèn hạ của bọn tay sai kẻ thù.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !