25/12/2013

LÊ THĂNG LONG XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN

LÊ THĂNG LONG XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN

Written By Unknown on 25/12/2013 | 00:07

14/12/2013

 CHỈ CÓ THẰNG NGU MỚI ĐI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ!

CHỈ CÓ THẰNG NGU MỚI ĐI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ!

Written By Unknown on 14/12/2013 | 00:56