28/01/2013

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Written By Việt Nam on 28/01/2013 | 22:17

Tác giả : Xập Xình


Trong những ngày đầu năm mới, vui mừng đón xuân về trên mọi nẻo đường quê, chúng ta không quên những mùa xuân lịch sử của dân tộc, ngày 3-2 đang đến gần gợi nhớ đên một sự kiên lịch sử trọng đại – ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) là kết quả quá trình vận động của các yếu tố, nhân tố khách quan và chủ quan những năm đầu thế kỷ XX. Quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự tác động sâu sắc của bối cảnh trong nước và quốc tế. Trên thế giới, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi lớn. Sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Lênin và Quốc tế Cộng sản là những sự kiện có tác động lớn đến cục diện thế giới và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Ở trong nước, các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã biến Việt Nam thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Nhiệm vụ cách mạng đặt ra cho nhân dân ta lúc này là đánh đuổi xâm lược và đánh đổ phong kiến, giành độc lập dân tộc. Tính chất xã hội thay đổi đã kéo theo việc hình thành các giai cấp, tầng lớp xã hội mới, trong đó đặc biệt quan trọng là sự ra đời giai cấp công nhân Việt Nam. Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX như phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế, phong trào Đông Kinh nghĩa thục… là cơ sở, nền tảng để các tổ chức cộng sản ra đời, làm tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930. Quá trình vận động và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết, trực tiếp với những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - người lựa chọn con đường cách mạng cho dân tộc ta; người xây dựng hệ thống quan điểm, chiến lược cho cách mạng Việt Nam; người chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức; người trực tiếp sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản một cách đầy đủ nhất, và khi các điều kiện đã chín muồi chính là thời điểm Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành. Nguyễn Aí Quốc, với tư cách là đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản đã chủ động triệu tập hội nghị hợp nhất Đảng. Hội nghị diễn ra từ ngày 6-1-1930 đến 8-2-1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản Đảng thành một chính đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam…Sau này, tại Đại hội Đảng lần thứ III (9-1960) quyết định lấy ngày 3-2 hằng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp của nhân dân Việt Nam. Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự chèo lái của Đảng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là đại thắng Mùa Xuân 1975, đánh đuổi hai tên thực dân, đế quốc sừng sỏ: Pháp và Mĩ, giải phóng hoàn toàn đất nước, mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngay sau đó, đứng trước yêu cầu mới, Đảng đã thông qua đường lối Đổi mới đưa Đất nước tiến một bước dài. Trong suốt hơn 25 năm đổi mới, với sự lãnh đạo tài tình của Đảng, bộ mặt Đất nước, xã hội, con người Việt Nam đều thay đổi. Trong những năm đầu của thế kỉ XXI, Đảng đã và đang chèo lái con thuyền của dân tộc ra biển lớn, hội nhập Quốc tế và khu vực, vị thế của dân tộc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Với những thành tựu đạt được, chúng ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Xin mượn lời của ca khúc: "Đảng đã cho ta mùa xuân" thay cho lời kết của bài viết này: "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh nắng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời " .

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !