03/01/2013

PHÁ HOẠI TƯ TƯỞNG – TỪ ÂM MƯU ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Written By Việt Nam on 03/01/2013 | 22:08

Tác giả : Xập Xình

Trong chiến lược chống phá các nước XHCN, đế quốc Mỹ và các lực lượng phản động đặt lên hàng đầu việc phá hoại về tư tưởng. Trong cuốn “Chiến thắng không cần chiến tranh”, Ních-xơn viết: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất”, “..Toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hiệp định mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu, nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Lê-ô-mac Suit-sman, một học giả kỳ cựu của phương Tây đã bình luận: “Những thay đổi của Đông Âu trong mấy tháng qua rõ ràng là có tính lịch sử và rất đột ngột, và tôi cho rằng phần lớn những thay đổi này đã được sự hỗ trợ của việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng”.


Từ khi các nước XHCN lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng, đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch coi nước ta là một trọng điểm chống phá. Chúng ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa…Trong đó, chúng coi phá hoại về tư tưởng của ta là mặt trận hàng đầu, là “đột phá khẩu” trong chiến lược đưa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

Hàng ngày, có bao nhiêu đài phát thanh có chương trình tiếng Việt phát vào nước ta với một lượng thông tin khá lớn. Chủ đề thông tin nổi bật mà kẻ địch ra sức khai thác trong thời gian qua là gì? Đó là cuộc khủng hoảng của các nước XHCN. Những tin tức, bài vở mà chúng sử dụng đều nhằm vẽ lên một bức tranh đen tối về lịch sử của CNXH. Chúng dùng những tài liệu của các lực lượng khác nhau ở các nước XHCN đưa ra, trong đó có tài liệu thật, có tài liệu giả, có cái được cường điệu lên. Chúng quy tất cả sự sụp đổ của chế độ XHCN ở một số nước vào cái mà chúng gọi là “Chế độ độc tài chuyên chế”, vào các giải pháp kinh tế mà các nước XHCN đã lựa chọn. Theo chúng, sự sụp đổ của CNXH là một tất yếu không thể tránh được. Tất cả mọi thông tin của chúng đều hướng vào mục tiêu làm tan vỡ niềm tin của nhân dân vào con đường XHCN, kích động nhân dân chống lại Đảng Cộng sản, hỗ trợ, ủng hộ các lực lượng đối lập, các lực lượng thù địch chống lại XHCN, hướng mọi người đi theo con đường của “thế giới tự do”. 

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch buộc phải thừa nhận những kết quả về đổi mới kinh tế, vì đó là một thực tế không thể bác bỏ, nhưng lại cho rằng ta không chịu đổi mới về chính trị; chúng phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu thực hiện đa nguyên, vẫn giữ độc quyền lãnh đạo, hạn chế dân chủ. Thậm chí chúng vu khống ta vi phạm nhân quyền, đàn áp văn nghệ sĩ, trí thức; đề cao, kích động những người cực đoan, có động cơ xấu mà chúng cho là những người “đổi mới”, cấp tiến, những nhà “vì hòa bình”, “đấu tranh vì tự do”, những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Họ xuyên tạc nội bộ, kích động ý kiến đòi đa nguyên, đa đảng. 

Không những thế, các lực lượng phản động người Việt ở nước ngoài, dưới sự chỉ đạo và nâng đỡ của đế quốc, đã xuất bản hàng trăm tờ báo, với giọng điệu hung hăng, công khai xúi giục các hoạt động lật đổ nhà nước ta. Thời gian qua đã có khá nhiều bài viết được tung vào nước ta theo những con đường khác nhau. Đó là những “tâm thư”, “thông điệp”, “thông báo” đòi chấm dứt sự lãnh đạo của Đảng ta, từ bỏ con đường XHCN. Đó là những tờ báo, tạp chí “đội lốt” với những cái tên rất “thân thương”, đậm mùi nhiệt huyết như “Thông luận”, “Quê mẹ”, “Canh tân”, “Nguyện san phục quốc”, “Kháng chiến”, “Văn nghệ tiền phong”, “Làng văn”, “Việt Nam mới”, “Tiếng gọi tự do”… do các tổ chức phản động trong số người Việt sống lưu vong xuất bản và phổ biến nhằm mục đích phá hoại uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kích động đồng bào ta đòi thực hiện đa đảng để các lực lượng phản động quay về hoạt động công khai. 

Ở trong nước, các thế lực phản động cho là thời cơ đã đến, được sự tiếp tay của các lực lượng bên ngoài cũng tích cực hoạt động dưới nhiều hình thức. Một số linh mục phản động trong tôn giáo, một số tổ chức đảng phái chính trị phản động, một số ngụy quân, ngụy quyền cũ không chịu cải tạo; một số tên phản động lưu vong ở nước ngoài lọt vào nước ta… đang phối hợp với nhau, công khai tiến hành hoạt động chống phá về tư rưởng bằng rải truyền đơn, giảng đạo, truyền bá những tài liệu phản động, tung tin, rỉ tai tuyên truyền. 

Một số phần tử chống Đảng, chống chế độ trước đây, chưa phục thiện, có lúc im hơi lặng tiếng, nay tưởng thời cơ đã đến, cũng tìm cách hoạt động trở lại. Bọn này tìm cách lôi léo, tác động vào một số người cực đoan , bất mãn, cơ hội hoặc cả những người có quan điểm sai lầm, hòng thúc đẩy những người này hoạt động theo ý đồ của chúng. Chúng tìm cách nắm một số cơ quan thông tin, câu lạc bộ, âm mưu đi tới hình thành tổ chức kiểu “diễn đàn dân chủ”. 

Dù bằng hình thức nào, những hoạt động trên đã và đang diễn ra rất ráo riết. Trước đây, lấy danh nghĩa “nhân sĩ Bắc Hà”, họ viết thư gửi đi khắp nơi phê phán, xuyên tạc cơ quan lãnh đạo của Đảng, ca ngợi hết lời cải tổ ở nước ngoài, vạch ra mục tiêu, hình thức, phương pháp đấu tranh để lật đổ chính quyền; có người viết tài liệu rồi đem lưu hành dưới hình thức bất hợp pháp như bài “Dắt nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” với nội dung phủ nhận CNXH, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lenin. Ngày nay thì có những Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Phương Uyên… với các tổ chức, diễn đàn mà chúng họ gọi là của “của đông đảo quần chúng” như “Đảng Dân chủ thế kỷ XXI”, “Đảng Nhân dân hành động”, “Khối 8406”, “Phong trào Lao động Việt”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ”, “Đảng Dân chủ Việt Nam”… 

Trong cuộc đấu tranh chống các lực lượng phản động đang mưu đồ lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, đưa nhân dân ta đi chệch con đường XHCN thì cuộc đấu tranh tư tưởng, giữ vững an ninh về tư tưởng giữ vai trò rất quan trọng. Đó là cuộc đấu tranh gay gắt và phức tạp không chỉ đơn thuần về mặt nhận thức mà còn mang màu sắc chính trị rõ rệt. Đảng ta đã sớm xác định và chỉ đạo kịp thời cuộc đấu tranh này. Qua đó, khẳng định một vấn đề mang tính chất tôn chỉ, nguyên tắc là Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Với các định hướng đó, các tổ chức Đảng, các cơ quan làm công tác tư tưởng đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục làm cho đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhất trí với quan điểm của Đảng, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Tất nhiên, kết quả đó không chỉ đạt được đơn thuần qua tuyên truyền, giáo dục mà còn do phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân được giáo dục, rèn giũa qua nhiều năm đấu tranh cách mạng; và một phần cũng do các sự kiện đang diễn ra ở một số nước XHCN có yếu tố tiêu cực khiến mọi người phải cảnh giác. 

Nhưng chúng ta không chủ quan. Cuộc đấu tranh tư tưởng góp phần giữ vững ổn định chính trị còn khá nặng nề, khó khăn. Những lực lượng thù địch, chống đối, cơ hội đang ngày đêm nghiên cứu nội dung, phương thức để tìm cách đưa quan điểm, ý thức chống đối của họ len lỏi vào đời sống xã hội. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân ta tốt, nhất trí với quan điểm của Đảng, nhưng nhiều người chưa được trang bị những quan điểm, lý lẽ đúng đắn để chống lại các quan điểm phản động. Có một số người tuy bản chất tốt, nhưng có nhận thức mơ hồ hoặc chịu ảnh hưởng của những quan điểm sai trái của các thế lực bên ngoài, với nhiều mức độ khác nhau. Trong nhân dân ta, bên cạnh số đông có tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh tốt, cũng có một bộ phận chưa hiểu rõ con đường XHCN nên cũng dễ tiếp thu những quan điểm thù địch. Ngay trong nội bộ Đảng và cơ quan Nhà nước, mọi người về bản chất thì tuyệt đại đa số là tốt, nhưng có người có lúc lại tâm trạng này, tâm trạng khác, nhiều khi nhận thức lại mơ hồ, nên trong vấn đề này, vấn đề khác không phải không có khả năng tiếp nhận một số quan điểm sai trái. Điều đáng chú ý là một số cấp ủy, một số ngành, một bộ phận cán bộ, đảng viên hữu khuynh, giảm sút ý chí chiến đấu, mất cảnh giác, chần chừ, không kịp thời vạch mặt và đấu tranh chống bọn đế quốc và các thế lực thù địch, bọn phản động chống Đảng, chống Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. 

Do vậy, mỗi người cần nhận thức đầy đủ âm mưu phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, cũng như mục tiêu lâu dài của chúng là dùng những chiêu bài nhơ nhớp, mị dân, lừu phỉnh hòng xóa bỏ cơ sở chính trị - tư tưởng, cơ sở giai cấp – xã hội và thể chế chính trị của chế độ XHCN, lấp vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa, thực hiện âm mưu phản động toàn cầu. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, toàn thể học sinh, sinh viên, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, bởi các bạn chính là mục tiêu số một mà các luận điệu tuyên truyền hướng đến. Trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào hãy đều nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng, luôn cảnh giác, không được lơ là, chủ quan; đồng thời hãy luôn vững tin vào con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và ông cha ta đã chọn. Vì ở đó có chân lý của cuộc sống, có tự do, bình đẳng, bác ái – nơi mà con người được phát triển một cách toàn diện nhất mà không một chế độ nào có thể đạt được.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !