01/02/2013

CÁNH CÒ ĐỒNG XANH

Written By Viet Nam on 01/02/2013 | 22:27

Tác Giả : VDQ

Bàn chân cha từng lún trong bùn
Cánh cò bay trước mặt
Cha của thời mở đất
Ngang tàng cánh tay vung

Đêm phương Nam ánh lửa bập bùng
Sự sống giấu dưới bao tầng lá mục
Bình minh là tiếng gà eo óc
Mồ hôi cha hòa cùng sương đêm

Đất phương Nam đặc điểm thành tên
Những xẻo Quít, Mương Trâu
Những Bến Đình, Bến Nước
Cánh cò nối rừng tràm, rừng đước
Nối xóm làng đến tận mênh mông
Đường chân trời nối núi và sông
Cuộc nhân thế nối kẻ sơn tràng với người hạ bạc
Cha đứng giữa ruộng đồng bát ngát
Mà nói điều nghĩa nhân

Cha của thời bùn ngập ống chân
Đã dạy con “ bạc tiền như phấn thổ …”
Niềm ao ước cho con biết chữ
Lớn hơn sản nghiệp đời mình

Am lạnh nhân tình giữa phương Nam xanh
Cha phơi trải tấm lòng
Chén rượu đầy vơi
Chào mời hồn hậu

Cánh cò trắng chao tìm chỗ đậu
Đất đồng bằng trải ngút ngàn xa

Đã bao mùa nắng gió đi qua
Bao mùa nữa lụt tràn, nước nổi
Đất phương Nam đêm ngày vẫy gọi
Cha đi theo thấp thoáng cánh cò

Cả đời người lo chuyện ấm no
Trong giấc ngủ còn vung tay gặt
Cha đã thở bằng hơi thở đất
Đem mùa màng vào cả trong mơ

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !