20/02/2013

ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP LÀ SINH MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC

Written By Viet Nam on 20/02/2013 | 23:30


Tác Giả : Tất Thắng


Hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp trong các cơ quan, tới toàn dân trong xã hội. Nhà nước ta phát động phong trào này nhằm thu hồi những ý kiến đúng của các cá nhân về những sơ hở, thiếu sót của các điều luật trong hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để có những bổ sung, chỉnh sửa cho hợp lý.
Hưởng ứng phong trào này các cơ quan đoàn thể, toàn dân ta đã tích cực đóng góp ý kiến của mình.
Lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp - Điều 4 hiến pháp - Blog tin tức,chính luận,biển đảo

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Thế nên không chỉ trong quá khứ mà ngay cả hiện tại có nhiều thế lực thù địch luôn chống phá, lật đổ chính quyền nước ta để dựng lên một chính quyền mới của giai cấp tư sản cầm quyền. Chính vì thế trong mọi nhiều hoạt động của Nhà nước ta chúng luôn tìm cách móc nối, phá hoại chúng tan gay từ bên trong.
Trong phong trào toàn dân tham gia góp ý sửa đổi hiến pháp chúng không ngoại lệ nhúng tay vào. Cho nên bên cạnh những ý kiến chưa hợp lí do trình độ nhận thức của một số người chưa có tầm bao quát thì cũng có không ít ý kiến sai trái do thế lực phản động kích động, lôi kéo, dụ dỗ nhân dân ta.
Điển hình là một số ý kiến cho rằng cần phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp: “Đảng Cộng Sản Việt Nam…là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Các phần tử này cho rằng điều này đi ngược lại với tự do, dân chủ. Nhưng thưa lại các bạn rằng như một con thuyền để đi đúng hướng lái, không vào vùng bão gió thì cần có một người thuyền trưởng sáng suốt, đúng đắn thì một Đất nước muốn phát triển đi lên thì cần có một tổ chức lãnh đạo đi đầu chỉ dẫn. Ở nước ta đó chính là tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam.          
Lịch sử đã chứng minh điều này. Ở nước ta trải qua nhiều năm chịu dưới ách đô hộ thực dân, Nhưng từ khi Đảng ra đời (ngày 03/02/1930) Đảng đã lần lượt lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến kiến quốc. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Và ngày nay Đảng đã và đang lãnh đạo công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước trong thời kì hội nhập.
Thực tiễn trên thế giới cũng cho chúng ta biết nhiều điều. Một ví dụ sáng choi đó là sự sụp đổ của Liên Xô và các quốc gia khác ở Đông Âu. Sự sụp đổ này là do chính sách đa nguyên đa đảng của Gioc-Ba-Chốp. Chính sách đa nguyên đa đảng này đã làm cho Đảng Cộng Sản Liên Xô không thể thống nhất quản lý Nhà nước, xã hội, thay vào đó là sự tranh chấp, đấu đá giữa các Đảng phái.
Mà thực chất điều này là do đăng sau Giooc Ba Chốp có bàn tay chỉ đạo của Mỹ. Các bạn phải nhận thức được rằng các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta để làm cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta bị chệch hướng.
Như các nước tư bản phương tây bây giờ, không có vai trò lãnh đạo của một chính đảng nên tình hình trong nước rất hỗn loạn, thường xảy ra bạo loạn, xung đột vũ trang làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Từ thực tế vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ thực tế của các nước trên thế giới thì việc xóa bỏ điều 4 – xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng chính là sự tự sát đối với Đất nước ta, chế độ ta.
Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

8 Nhận xét

11:30:00, 22 thg 2, 2013 Reply

Lịch sử đã chứng minh điều này. Ở nước ta trải qua nhiều năm chịu dưới ách đô hộ thực dân, Nhưng từ khi Đảng ra đời (ngày 03/02/2930) Đảng đã lần lượt lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến kiến quốc. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Và ngày nay Đảng đã và đang lãnh đạo công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước trong thời kì hội nhập.......................
03/02/1930 nhé! admin sửa lun nhé!
Đảng sẽ mãi là niềm tin của tôi

10:43:00, 26 thg 2, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
cử tri p15-q10-tpHCM
09:36:00, 27 thg 2, 2013 Reply

tôi là một thưòng dân , một đảng viên thường, tôi thấy trong những năm gần đây và hiện nay niềm tin của nhân dân đối vói đảng và hệ thống chính quyền đã không còn đây là mất mát lớn nhất, đau đớn nhất khó lấy lại được . Con người ta sống với nhau bằng niềm tin , như cha mẹ tin con và con tin cha mẹ là tiền đề của sự êm ấm ,thịnh vưọng và phát triển của một gia đình . lớn hơn là một xã hội , một đất nước muốn yên ổn,thịnh vượng và phát triển thì phải tạo được niềm tin và giữ được nó- nếu đảng làm được cho dân tin, dân yêu dân mến thì đảng không cần phải giành quyền lãnh đạo mà tự dân phải ép đảng lãnh đạo mình - cái bất hợp lý trong hiến pháp sửa đổi 1992 ở điều 4 mà đại đa số nhân sỹ trí thức trong và ngoài nước có tâm huyết góp ý sửa đổi mục đích của họ là muốn đem lại cái tốt đẹp cho đất nứơc , đừng nên nhìn thiện cận mà quy chụp họ cho họ là muốn loại trừ vai trò lãnh đạo của đảng, chính trong đa số họ cũng là đảng viên - nguyên nhân của sự mất mát lòng tin là sư chuyên quyền ,độc đoán ,tham nhũng tràn lan mà không có cơ chế nào giám sát, đến quốc hội cũng bó tay mà quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nứoc cao nhất cái bất hợp lý là ở chỗ này, sửa đổi làm sao để đừng phá gần hết rồi chỉ ra quốc hội xin lỗi 1câu là xong ,/.

19:39:00, 2 thg 3, 2013 Reply

lịch sử đã chứng minh từ khi Đảng ra đời luôn luôn sáng suốt để đưa ra con đường cho đất nước, hiện thực chứng minh đất nước ta đang đi lên và phát triển . Đảng cộng sản việt nam quang vinh

19:42:00, 2 thg 3, 2013 Reply

Đảng luôn đưa ra con đường đúng đắn cho đất nước ta, đưa nước ta chiến thắng trong các cuộc trường kì kháng chiến, đến thời bình đảng vẫn luôn sáng suốt đưa nước ta đi lên phát triển sánh ngang với các quốc gia khác

00:55:00, 8 thg 3, 2013 Reply

Cảm ơn @cao thu pro đã nhắc nhở.Mình đã sửa nhé @@

00:58:00, 8 thg 3, 2013 Reply

Nhưng cái họ muốn là xóa bỏ điều 4 hiến pháp bạn à. Theo họ, đa đảng sẽ được gì đây. Đa đảng chỉ như một liều thuốc an thần mà thôi. Đảng và chế độ này không có tội, phải chăng chỉ là thiếu xót ở người cầm quyền thôi.Tôi mãi mãi không bao giở chấp nhận đa đảng

00:59:00, 8 thg 3, 2013 Reply

Comment của bạn mang tính spam, không hề mang tính chất đóng góp. Mình buộc lòng phải xóa những comment ntn

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !