05/01/2013

Lòng yêu nước đang bị lợi dụng

Written By Việt Nam on 05/01/2013 | 21:54

          Nhân dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, đó là tinh thần được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong lịch sử Việt Nam sách lược đoàn kết, thống nhất mà điểm tựa là “lòng yêu nước” đã trở thành truyền thống quý báu và là cội nguồn sức mạnh của dân tộc.

Lòng yêu nước đang bị lợi dụng

Có thể thấy rõ âm mưu bành trướng của các “nước lớn” trong các thời kỳ trước đây và hiện nay đã là điều không còn xa lạ nữa. Trong thời gian qua, trước những vấn đề nhạy cảm và phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông, lòng yêu nước trỗi dậy mạnh mẽ trong các giai tầng của xã hội thể hiện cụ thể như:
- Các hoạt động đối nội và đối ngoại để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế được và mở rộng. Thế và lực của Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển.
- Công tác tuyên truyền về ý thức về chủ quyền biển đảo được chú trọng.
- Một số nhân sĩ, trí thức đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhiều ý kiến tâm huyết và rất đáng trân trọng về bảo vệ và phát triển đất nước.
Tuy vậy, lợi dụng sự phát triển của Internet, một số tổ chức, cá nhân chống đối Nhà nước Việt Nam ra sức lợi dụng kích động quần chúng “tham gia biểu tình để biểu thị lòng yêu nước”, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt nam trong giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông, kích thích sự đối lập “lòng yêu nước của nhân dân” với “lòng yêu nước của lãnh đạo”, từ đó phá vỡ sự gắn bó của Đảng và Nhà nước với nhân dân - vốn là truyền thống quý báu của dân tộc, tiến đến các hoạt động chống Đảng, chống nhà nước, gây mất ổn định, giảm uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế… Ðáng chú ý trong các cuộc “Biểu tình” này, dễ dàng nhận ra một số đối tượng từng có hành vi chống đối chính quyền, nay lại nhân danh và lợi dụng lòng yêu nước để kích động, gây rối an ninh trật tự. Và chỉ chờ có vậy, tài khoản ngân hàng của các đối tượng này đã được tăng lên gấp nhiều lần – “lòng yêu nước” đã trở thành công cụ cho các đối tượng đạt được mục đích của mình.
Thiết nghĩ, lòng yêu nướcđang bị lợi dụng và được đặt không đúng chỗ, bản lĩnh Việt Nam không phù hợp với tính tự phát và tâm lý dễ bị lợi dụng, dễ bị kích động đó. Hãy để “lòng yêu nước” chân chính  là phương tiện giúp mỗi người luôn tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện trong tình hình mới.
Đất việt

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !