10/03/2013

Chấn chỉnh công tác xuất bản sách tham khảo cho học sinh

Written By Viet Nam on 10/03/2013 | 09:50


Những ngày gần đây, xuất hiện một số cuốn sách tham khảo cho trẻ em có nội dung, hình ảnh không phù hợp với đặc điểm, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội Việt Nam. Cụ thể, đó là bộ sách "Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ" do Nhà xuất bản (NXB) Dân trí xuất bản và phát hành, là sách tham khảo dành cho trẻ mầm non, được biên dịch từ tài liệu của nước ngoài. Nhưng bộ sách có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với trường học và trẻ em Việt Nam, không phù hợp với Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) ban hành. Hay cuốn "Bé làm quen với chữ cái" do NXB Ðại học Sư phạm xuất bản không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Chấn chỉnh công tác xuất bản sách tham khảo cho học sinh

Ðể khắc phục tình trạng này, Bộ GD và ÐT đã có công văn yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam, các đại học, các trường đại học có NXB chỉ đạo kiểm tra, rà soát, loại bỏ các nội dung trong xuất bản phẩm không phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục và đào tạo theo quy định, nhất là đối với các sách dịch, sách mua bản quyền, sách liên kết xuất bản. Tuyệt đối không xuất bản và phát hành các loại xuất bản phẩm không đúng với pháp luật, không phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành. Các sở GD và ÐT cũng không được lưu hành và sử dụng các loại sách, xuất bản phẩm không phù hợp với pháp luật, văn hóa, xã hội.
Nhà nước hoàn toàn tạo điều kiện để các NXB in ấn, xuất bản các loại sách phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho học sinh. Nhưng dù sách giáo khoa hay sách tham khảo đều phải bảo đảm đúng chương trình giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kiến thức khoa học, tự nhiên, xã hội. Mục tiêu cốt lõi của GD và ÐT là hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực con người, xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện đại. Việc hội nhập quốc tế về giáo dục, mở rộng giao lưu hợp tác với các nền giáo dục trên thế giới cũng phải trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, với những sai sót đó, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn và lo lắng khi những lỗi này có thể ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của con em mình. Bởi vì giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ cho con trẻ.
Ðể sách nói chung, nhất là sách tham khảo cho học sinh nói riêng bảo đảm đúng mục tiêu giáo dục thì Bộ GD và ÐT cần có cách quản lý mang tính tổng thể, không nên để sự việc xảy ra rồi đi giải quyết "hậu quả". Các cơ quan quản lý nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc cấp phép cho các NXB in ấn, phát hành các loại sách nói chung và sách tham khảo nói riêng nhất là trong hợp tác, biên soạn và phát hành sách của nước ngoài. Các NXB cần nghiên cứu, xem xét thật kỹ lưỡng trước khi phát hành các loại sách tham khảo cho học sinh. Các loại sách đó phải bảo đảm phù hợp với thuần phong mỹ tục và nhất là phù hợp chương trình giáo dục do Bộ GD và ÐT ban hành. Mặt khác, chính các bậc phụ huynh, các trường không nên quá chú trọng đến sách tham khảo mà cần có phương pháp giáo dục phù hợp cho học sinh. Khi mua tài liệu tham khảo cần kiểm tra kỹ để lựa chọn các cuốn sách có nguồn gốc rõ ràng, có nội dung phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục theo quy định.
QUỲNH NGUYỄN - Nhân Dân OnlineTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !