20/03/2013

Để Hiến pháp là ngôi nhà bảo vệ nhân dân

Written By Việt Nam on 20/03/2013 | 02:04

Tác giả : Hà SơnHiến pháp là ngôi nhà chung bảo vệ nhân dân. Ngôi nhà có thể giúp con người che mưa che nắng, giúp cho ta có cuộc sống ấm êm. Hiến pháp cũng vậy, HIến pháp sinh ra là để theo sát bảo vệ nhân dân. Chính vì vậy, góp ý và xây dựng Hiến pháp phải cần người có cái tâm và tầm. Cái tâm của người góp ý, xây dựng có sáng thì hiến pháp được xây dựng mới xứng đáng là ngôi nhà bảo vệ nhân dân; ngược lại người không có tâm và tầm mà góp ý, xây dựng Hiến pháp thì hiến pháp được xây nên cũng chẳng khác nào một ngôi nhà dột nát.

Để Hiến pháp là ngôi nhà bảo vệ nhân dân

Góp ý sửa đổi hiến pháp - Cần một cái tâm

       Ai cũng có quyền góp ý sửa đổi Hiến pháp, nhưng điều quan trọng là ý kiến đóng góp đó như thế nào? Liệu ý kiến đó đã nghĩ cho dân cho nước hay chưa, hay chỉ nghĩ cho một cá nhân cho một bộ phận nhất định nào đó? Việc sửa đổi Hiến pháp đa số các ý kiến của nhân dân đều xuất phát từ cái tâm trong sáng, từ ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên cũng không ít kẻ đang lợi dụng “cơ hội” sửa đổi hiến pháp để đưa ra những luận điệu gọi là ý kiến nhưng thực chất muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, chống phá nhà nước ta, đi ngược lại với sự phát triển của đất nước. Những kẻ biến thái, những phần tử cơ hội, cực đoan hay những thế lực thù địch của dân tộc không có luận điệu gì xa lạ ngoài luận điệu dựa vào cái “dân chủ quá trớn” để đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đòi nước ta chuyển sang đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập , đòi phi chính trị hóa quân đội,…. Những luận điệu trên của chúng thật sự xuất phát từ cái gì? Là sự mơ hồ và biến thái?
Chúng luôn muốn đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước ta, tức là chúng muốn xóa bỏ đi vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Không biết chúng đã quên hay nhắm mắt để quên đi sứ mệnh lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam? Xóa bỏ điều 4 hiến pháp thật sự là một điều sai lầm, có thể nói nó gắn liền với vận mệnh của đất nước. Ai còn nhớ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào? Khi đất nước đang lầm than, chịu cảnh nô lệ, không một đảng nào đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì Đảng cộng sản Việt Nam ra đời để đảm nhận sứ mệnh lịch sử cách mạng đó. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa non sông thu về một mối; suốt hơn 80 năm qua Đảng vẫn luôn miệt mài, kiên trì sự nghiệp xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, Đảng luôn cho thấy mình là người công bộc thật sự của nhân dân, trong điều lệ Đảng cũng đã ghi: ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không còn lợi ích nào khác. Đảng là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân,lấy dân làm gốc. hà cớ gì lại đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng khi Đảng đang hết lòng vì nước vì dân? Xét cho cùng không thể bỏ điều 4 Hiến pháp.
Đa nguyên, đa đảng ư? Một nhà nước như của đất nước ta mà nhiều đảng lãnh đạo, cùng “ tranh quyền, đoạt vị” có nên không? Một nhà nước cũng như một mái nhà, người lãnh đạo là những viên ngói , một mái nhà mà dùng nhiều loại ngói khác nhau thì chắc chắn ít nhiều mái nhà đó sẽ có độ chênh và cuối cùng sẽ dột nát mà thôi. Ai dám đảm bảo khi nhiều đảng đứng lên tranh cầm quyền thì an ninh đất nước đước đảm bảo? ai dám đảm bảo đất nước ta cùng thông nhất ý chí một lòng khi có quá nhiều đường đi khác nhau? Nên nhớ dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta luôn được thế giới đánh giá la một đất nước an ninh ổn định bậc nhất. đa đảng rồi liệu có đảng nào đứng ra bảo vệ lợi ích chung của toan dân hay chỉ bảo vệ lợi ích cho cá nhân. Bảo vệ lợi ích cho toàn dân chỉ có thể là Đảng cộng sản Việt Nam. Đối với đất nước ta hiện nay, đa nguyên, đa đảng chỉ làm cho những kẻ cơ hội,những cá nhân lợi dụng để thao túng đất nước , chỉ tổ làm cho những kẻ “ dân chủ quá trớn” ngang nhiên lộng hành làm rối ren đất nước mà thôi.
Trên thế giới thử hỏi xem có nước nào phi chính trị hóa quân đội? Bản chất của quân đội là sức mạnh, có sức mạnh sẽ có quyền. trên thế giới đã có biết bao cuộc đảo chính  do quân đội thực hiên, mục đích là để làm gì? Cuối cùng cũng lên nắm quyền mà thôi, khi ấy tức là có chính trị. Hơn thế nữa lực lượng vũ trang của ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Lợi ích của đảng, của lực lượng vũ trang chính là lợi ích của nhân dân. Vậy thì phi chính trị hóa quân đội ở đâu? Không thể! Sức mạnh củ quân đội ta không phải vì chúng ta có nhiều vù khí hiện đại mà bởi vì đất nước ta trên dưới đồng lòng, thống nhất ý chí. Nói như vậy cũng có nghĩa lực lương quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung phải được đạt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì mới thực sự vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tổ quốc giao phó.
Thế mới để Hiến pháp thực sự là ngôi nhà bảo vệ nhân dân thì người góp ý phải có tâm và tầm. Trong tình hình hiện nay của đất nước ta, phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam vì đó là sự sống còn ,là vận mệnh của dân tộc, tổ quốc.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.


Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

1 Nhận xét:

20:40:00, 21 thg 3, 2013 Reply

Hiến pháp là văn bản cao nhất thể hiện ý chí , chủ trương của nhân dân ta, và cú theo đó mà thực hiện, mọi mục tiêu là bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !