10/03/2013

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh

Written By Việt Nam on 10/03/2013 | 09:45


Cách đây 83 năm, Xuân Canh Ngọ, ngày 3-2-1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ðây là sự kiện lịch sử vẻ vang trong lịch sử cách mạng của đất nước ta, mốc son chói lọi trong hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã viết nên những bản anh hùng ca của thời đại, làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong thế kỷ 20. Năm 1945, mới 15 tuổi, với hơn năm nghìn đảng viên, Ðảng đã lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1954, sau "chín năm kháng chiến thánh thần", chiến thắng vĩ đại Ðiện Biên Phủ đã giải phóng hoàn toàn miền bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta. Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước ta hơn 26 năm qua do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH.
Nhìn lại lịch sử Ðảng ta trong 83 năm qua, chúng ta tự hào về một Ðảng Mác-xít Lê-nin-nít chân chính, Ðảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, "Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Ðảng ta không có lợi ích nào khác". Dù có lúc tình thế cách mạng "ngàn cân treo sợi tóc", muôn vàn khó khăn, thử thách, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân ta muôn người như một đứng lên làm chủ vận mệnh dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng có lúc phạm sai lầm khuyết điểm; công tác xây dựng Ðảng cũng còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Ðảng.
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", trong năm 2012, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đến các tổ chức đảng trong cả nước đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Ðây là Nghị quyết về xây dựng Ðảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, được toàn Ðảng, toàn dân đặc biệt quan tâm, đồng tình, ủng hộ. Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, đồng bộ, thiết thực đối với công tác xây dựng Ðảng. Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Ở nhiều nơi, việc kiểm điểm còn chung chung, hình thức, nể nang, né tránh, chủ yếu nói về ưu điểm mà chưa chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, phương hướng phấn đấu; giải pháp khắc phục chưa cụ thể; một số vụ việc vi phạm kỷ luật đã rõ nhưng chưa kiên quyết xử lý.
Năm 2013, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ðảng, toàn dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm bản lề của Kế hoạch năm năm 2010 - 2015, các tổ chức đảng trong cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với việc đưa kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên, cần thực hiện kiên quyết, đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên phải có bản lĩnh vững vàng trước những khó khăn, thách thức; thẳng thắn đấu tranh với những quan điểm mơ hồ, sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải là tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác... Xây dựng cấp ủy đảng mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, duy trì nền nếp, đúng chế độ, đúng nguyên tắc, coi đó là môi trường tốt để giáo dục và quản lý đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, làm ảnh hưởng tới uy tín của Ðảng, suy giảm niềm tin của quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề chủ yếu: thực hiện Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, và các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc; chế độ công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Ðảng là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại những bài học truyền thống quý báu, tự hào về đất nước, nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào về Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Chúng ta thành kính tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu và các lãnh tụ của Ðảng, các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí thân yêu đã đi suốt cuộc trường chinh của dân tộc, anh dũng chiến đấu, hy sinh, viết nên những trang sử vẻ vang.
Chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng trong lúc đồng bào cả nước đang náo nức đón chào Xuân mới Quý Tỵ. Từ lâu, Ðảng - Mùa Xuân đã trở thành cụm từ gần gũi trong tâm trí, tình cảm mỗi người dân đất Việt. Gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót, chắc chắn Ðảng của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh", trẻ trung như sức trẻ mùa xuân, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Theo Nhân Dân OnlineTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

20 Nhận xét

19:00:00, 18 thg 5, 2013 Reply

Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng với số lượng Đảng viên ít ỏi và gặp vô vàn những khó khăn, nhưng được sự ủng hộ của cả dân tộc Việt Nam Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh, Có thể nói sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân và dân ta trong những năm chiến đấu giành độc lập và chống lại Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược. Trong giai đoạn hòa bình Đảng ta đã sớm nhận ra sai sót trong phát triển kinh tế theo hướng tập trung bao cấp và đã kịp thời chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang đặc thù Việt Nam và đã đưa nước ta thoát khỏi khó khăn vươn lên tươi ddejpj như ngày nay. Trong tình hình hiện nay, tình hình kinh tế thế giới có nhiều tác động tiêu cực, nội tại nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tôi cũng như đại bộ phận người dân Việt Nam vãn luôn tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sáng suốt đưa đất nước ta ssi lên. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam, tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyện dâng cả tính mạng này cho nền độc lập, tự do của nhân dân Việt nam.

13:19:00, 10 thg 6, 2013 Reply

đảng cộng sản việt nam là đảng duy nhất. lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện đất nước ta, vì vậy đảng có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định tới sự ổn định và phát triển của đất nước, vì vậy đảng phải luôn luôn nâng cao năng lực và sự trong sạch vững mạnh của mình

13:21:00, 10 thg 6, 2013 Reply

tình hình trong và ngoài nước hiện nay có rất nhiều cơ hội cho đảng cộng sản việt nam phát triển, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tới sự tồn vong của đảng cộng san việt nam, vi vậy hơn lúc nào hết đảng cộng sản việt nam cần phải chú trọng tới việc xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

13:45:00, 10 thg 6, 2013 Reply

đảng có vai trò vô cùng quan trọng với đất nước, đảng có mạnh thì đất nước mới mạnh được, vì vậy cân phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh thì đảng mới có thể luôn lãnh đạo đất nước ta ổn định và phát triển được

14:30:00, 10 thg 6, 2013 Reply

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một đảng cầm quyền đảng duy nhất lãnh đạo đất nước thì đảng cộng sản việt nam phải luôn giữ được sức mạnh của mình, có như vậy thì đảng cộng sản việt nam mới có thể lãnh đạo đất nước ổn định và phát triển được

16:28:00, 10 thg 6, 2013 Reply

một đảng mạnh là đảng phải có đôi ngũ cán bộ manh, đồng thời đảng đó phải có sức chiến đầu cao, bởi đơn giản nếu không có sức chiến đấu thì đảng đó sẽ rất dễ bị các thế lực bên ngoài chống phá và lật đổ, đó là điều mà không ai mong muốn xảy ra với đảng cộng sản việt nam

22:18:00, 15 thg 6, 2013 Reply

Điều quan trọng nhất lúc này là phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng, không đoàn kết thì không làm được gì. Đoàn kết từ lãnh đạo cấp cao nhất đến lãnh đạo cấp dưới và cán bộ, đảng viên.

17:14:00, 12 thg 7, 2013 Reply

đảng cộng sản việt nam là đảng duy nhất, lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối đối với mọi vấn đề của đất nước ta, do vậy sự vũng mạnh của đảng cộng sản việt nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước, trong tình hình phức tạp hiện nay thì cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng cộng sản việt nam

17:58:00, 12 thg 7, 2013 Reply

năng lực chiến đấu của đảng cộng sản việt nam là vô cung quan trọng, bởi ngoài nhiệm vụ hết sức khó khăn là lãnh đạo đất nước việt nam ổn định và phát triển, đảng cộng sản việt nam còn phải gặp rất nhiều sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, không thể không nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng cộng sản việt nam được

18:41:00, 12 thg 7, 2013 Reply

điều đó là đương nhiên rồi, những thế lực thù địch chống phá nước ta trong quá khứ ,hiện tại và tương lai, thực chất thì mục tiêu cuối cùng của chúng vẫn là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam ở nước ta mà thôi, ai chả nhận ra điều đó, nếu đảng cộng sản việt nam mà luôn luôn trong sạch vũng mạnh và có sức chiến đấu cao thì những thế lực đó còn làm được gì nữa

21:06:00, 12 thg 7, 2013 Reply

đảng ta đang đứng trước thời kỳ hết sức cam go, có rất nhiều thế lực thù địch muốn chống phá nước ta, âm mưu của chúng là muốn loại bỏ đảng cộng sản việt nam ra khỏi nên chính trị nước ta, thay vào đó là hệ tư tưởng của tu bản chủ nghĩa, chính vì thế đảng cộng sản việt nam cần phải nâng cao hơn nữa sức mạnh cũng như là khả năng chiến đấu của mình

21:33:00, 12 thg 7, 2013 Reply

nếu không nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như không xáy dựng đảng thật sự trong sạch vũng mạnh thì đảng cộng sản việt nam sẽ không thể lãnh đạo đất nước ta phát triển đi lên, càng không thể chống chọi được với sự chống phá ngày càng quyết liệt hơn của những thế lực thù địch cả trong và ngoài nước trong hiện tại và cả tương lai

22:17:00, 12 thg 7, 2013 Reply

đó là điều dút khoát phải làm, có xây dựng đảng trong sạch vũng mạnh thì nhân dân mới tin vào đảng, thì khi đó những thế lực thù địch mới không thể chống phá thành công đảng cộng sản việt nam, nếu không làm điều đó nhân dân không còn tin tưởng vào đảng cộng sản việt nam nữa thì đảm bảo chắc chắn đảng ta sẽ rơi vào tình trạng không cần đánh mà cũng tan

08:47:00, 13 thg 7, 2013 Reply

Đảng ta là một đảng cầm quyền đảng duy nhất lãnh đạo đất nước thì đảng cộng sản việt nam phải luôn giữ được sức mạnh của mình, vì vậy đảng có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định tới sự ổn định và phát triển của đất nước,phải luôn luôn nâng cao năng lực và sự trong sạch vững mạnh của mình.

10:02:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Tư tư­ởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang chỉ đạo thực tiễn cách mạng nước ta, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân.
Đến bây giờ tư tưởng đó Đảng và nhà nước ta chưa thực hiện thành công, hi vọng rằng, với sự nỗ lực của toàn Đảng toàn dân, chúng ta sẽ sơm thực hiện thành công lời dạy này của Bác Hồ kính yêu.

10:08:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Theo tôi để tiếp tục giải quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần phải nỗ lực không ngừng học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì ở Người là hội tụ đầy đủ tất cả những gì mà mỗi một cán bộ, người dân, quân nhân cần. Nếu học được Người thì không gì tốt bằng, và nước ta sẽ tiến nhanh đến Chủ nghĩa xã hội thôi.

10:28:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Công tác xây dựng Đảng Hiện nay là vô cùng quan trọng, vì hiện nay có không ít số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, trong quá trình công tác của mình đã gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Tôi mong rằng, Đảng và nhà nước sẽ có những cơ chế, những hướng đi đúng đắn để làm trong sạch và nân cao sức chiến đáu của Đảng, củng cố và nâng cao niềm tin trong tưng người dân.

10:41:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Bác Hồ của chúng ta dạy rồ, mỗi cán bộ, đảng viên trong bất kỳ môi trường xã hội nào luôn chịu sự tác động của những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Để loại bỏ cái xấu, cái dở cần phải rèn luyện thường xuyên, trong đó biện pháp quan trọng là đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉnh đốn Đảng là để cán bộ, đảng viên khi gặp khó khăn thì củng cố quan điểm, lập tr­ường, tư tưởng, bình tĩnh sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn, xây dựng Đảng là để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng mạnh lên.

09:26:00, 11 thg 9, 2013 Reply

Trong mỗi thời kì giai đoạn phát triển của bất kì Đảng lãnh đạo nào trên thế giới luôn có nhưng lần củng cố , sửa đổi để Đảng đó ngày càng lớn mạnh và phát triển !
Đảng ta cũng vậy ! Sau những khoảng thời gian nhất định luôn có những lần cũng cố lại năng lực lãnh đạo , chỉ huy và củng cố sức mạnh và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ! Đây là hành động cần thiết góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vựng mạnh !

09:40:00, 11 thg 9, 2013 Reply

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và yêu cầu cấp thiết trong quá trình hội nhập của đất nước với thế giới ! Vai trò lãnh đạo của Đảng quyết định sự phát triển và hướng đi lên của cả đất nước trong thời kì hội nhập và phát triển với các quốc gia trên thế giới !

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !