02/03/2013

Nâng cao nhận thức trước những luận điệu của thế lực thù địch phát tán trên Internet

Written By Việt Nam on 02/03/2013 | 09:15


Tiến Tân
Hiện nay trên Internet các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức rõ bản chất, mục tiêu của các thế lực thù địch đây là điểm mấu chốt. Đó là cách tốt nhất để nâng cao tính tự giác, tính chủ động, phản ứng, đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet.
Nâng cao nhận thức trước những luận điệu của thế lực thù địch phát tán trên Internet

Các thế lực thù địch đang tận dụng công cụ thông tin hiện đại – mạng internet, tiến hành chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong đó, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam được các thế lực thù địch triệt để sử dụng. Từ sau khi Đảng ta chủ trương lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XI, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội XI, đặc biệt là lấy kiến để sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các tổ chức phản động lưu vong, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog.
Các thế lực thù địch đang ráo riết, điên cuồng chống phá ta trong thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch hòng gây nhiễu thông tin. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, thông tin có diện rộng, thông tin gần như tức thì…nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên – đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng.Mục tiêu của các thế lực phản động là nhằm tan rã niềm tin của nhân dân đối với Cương lĩnh, đường lối, chống phá sự lãnh đạo của Đảng.
Những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu và thách thức đối với Đảng ta, tác động xấu từ các quan điểm sai trái trên mạng đối với xã hội hiện nay và trong thời gian tới sẽ là không nhỏ. Do vậy mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải nâng cao nhận thức trước những luận điệu mang tính phản động của các thế lực thù địch. Cần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

Theo Blog Nền Dân Chủ


Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

11 Nhận xét

08:42:00, 3 thg 3, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
08:45:00, 3 thg 3, 2013 Reply

Đảng, nhà nước và tất cả nhân dân đều phải cảnh trọng và đấu tranh với những luận điệu sai trái này của bọn phản động, thù địch

08:50:00, 3 thg 3, 2013 Reply

những luận điệu, quan điểm bọn phản động đưa ra đều là sai trái, không đúng sự thật, chúng ta cần phải cẩn trọng

08:58:00, 3 thg 3, 2013 Reply

đừng nghe theo cái nhìn không thực tế, không chân thực, sai trái của bọn phản động, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng để chống phá nước ta thôi

20:19:00, 3 thg 3, 2013 Reply

Internet có 2 mặt , mọi người nên chắt lọc những thông tin trên mạng , vì nhiều thông tin mang hoàn toàn tính bịa đặt .

14:22:00, 4 thg 3, 2013 Reply

internet như con dao hai lưỡi vậy!chúng ta phải biết tận dụng nó nhưng đừng để các thế lực thù địch lấy đấy làm nơi phát tán đi những thông tin sai trái, chống phá nhà nước!mỗi người cần phải nâng cao nhận thức hơn nữa!

20:21:00, 4 thg 3, 2013 Reply

Hiện nay Internet là một phương thức truyền thông nhanh nhất và rất hiệu quả, vì vậy mọi người hãy trang bị cho mình một số kiến thức nhất định để tránh bị bọn xấu lôi kéo hoặc lợi dụng tuyên truyền những cái xấu.

21:25:00, 4 thg 3, 2013 Reply

Ngày nay internet phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt.Những lợi ích của nó thì không thể phủ nhận nhưng những vấn đề tiêu cực thì hết sức phải lưu lâm.Cần phải có một kiến thức nhất định không để kẻ xấu lợi dụng

23:12:00, 6 thg 3, 2013 Reply

mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải nâng cao nhận thức trước những luận điệu mang tính phản động của các thế lực thù địch. Cần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

23:13:00, 6 thg 3, 2013 Reply

Với sự phát triển chóng mặt của internet.Những thế lực thù địch lợi dụng nó để
âm mưu chống phá đất nước.Vì vậy chúng ta cần phải hết sức thận trọng khi dùng internet

17:08:00, 4 thg 8, 2013 Reply

Vấn đề là làm sao để giới trí thức và thanh niên, học sinh sinh viên hiểu rõ được mưu đồ của các thế lực thù địch, chúng có tác động, có chống phá được hay không chủ yếu là thông qua những người này, bởi lẽ nông dân thậm chí cả công nhân nhiều người cả đời không biết Internet là gì thì lấy đâu ra mà chống với cả phá.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !