02/03/2013

Thanh Niên Việt Nam

Written By Việt Nam on 02/03/2013 | 09:53


Tác giả  : Vũ Thạch

“Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên” Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 4 (khóa VII)
Tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta từ ngàn đời nay đã thấm nhuần vào suy nghĩ và hành động của thế hệ trẻ qua các thế hệ. đó là thứ sức mạnh thiêng liêng và cao cả tạo nên tinh thần sắt thép trước mọi khó khăn, mọi kẻ thù. Dưới thời đại Hồ Chí Minh tinh thần ấy được phát huy cao độ và trở thành những bản hùng ca bất tận góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Thanh niên Việt Nam

Những năm tháng chiến tranh với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh hàng vạn thanh niên đã lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Đảng, của non sông, đất nước. đoàn quân trùng trùng lớp lớp ấy khí thế sôi sục với lý tưởng là hành trang, vũ khí đã đè bẹp kẻ thù đưa cách mạng đến thắng lợi.
Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới lòng yêu nước trong giai đoạn này càng được phát huy hơn bao giờ hết, đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ Hồ Chí Minh.
Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội  nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu đưa nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để  Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, là điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên thể hiện tài năng sức trẻ, cống hiến cho đất nước. Với đường lối đúng đắn của Đảng, đất nước tiếp tục ổn định, vị thế không ngừng tăng lên đã tạo cơ hội lớn cho thanh niên học tập, tiếp cận văn minh nhân loại, nâng cao tri thức, nhất là những thành tựu khoa học - công nghệ. Sự quan tâm của mỗi gia đình đối với lớp trẻ không ngừng tăng lên là cơ sở, nguồn lực, điều kiện quan trọng để chăm lo tốt hơn cho thanh niên những năm tới đây.
Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước.
Thanh niên hiện nay luôn đề cao tinh thần dân tộc, phấn đấu đóng góp xây dựng đất nước, có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tỉnh táo trước những luận điệu xảo trá của kẻ thù, không ngừng học tập để nâng cao trình độ nhận thức cho bản thân, nâng cao hiểu biết,học vấn, khao khát cháy bỏng nâng tầm đất nước,…Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, một bộ phận người trẻ chưa nhận thức được vị trí, vai trò cuả bản thân và sự lôi kéo của các thế lực thù địch nên có những suy nghĩ và hành động lệch lạc .
Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại.
Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

8 Nhận xét

11:35:00, 2 thg 3, 2013 Reply

Thanh niên là nòng cốt, là tương lai của đất nước, thanh niên Việt Nam đang lỗ lực học tập để xây dựng một đất nước giàu mạnh và văn minh hơn

11:39:00, 2 thg 3, 2013 Reply

Thanh niên Việt Nam đang chứng tỏ được mình là lực lượng trụ cột trong các hoạt động

20:05:00, 3 thg 3, 2013 Reply

Thế hệ sinh viên Việt Nam mang những con tim nóng của tuổi trẻ , quyết tâm xây dựng đất nước phát triển .

20:30:00, 4 thg 3, 2013 Reply

Thanh niên Việt Nam đại diện cho thế hệ lãnh đạo đất nước sau này . Thật đáng mừng vì những nghĩa cử cao đẹp của họ . họ sẽ làm chủ đất nước trong tương lai , và chúng ta tin đất nước sẽ ngày càng to đẹp hơn .

20:32:00, 4 thg 3, 2013 Reply

thanh niên việt nam đang khẳng định bản thân mình với đất nước đất nước có trở nên tươi đệp hơn hay k là nhờ các thế hệ thanh niên.tự hào là thanh niên Việt Nam

20:38:00, 4 thg 3, 2013 Reply

dất nước VIệt Nam có trở nên tưới đẹp được hay k là nhờ các chủ nhân tương lại của đất nước mà k ai khác đó là chính các thanh niên.luôn tự hào là thanh niên VN

21:25:00, 4 thg 3, 2013 Reply

màu áo xanh tình nguyện đã là một màu nhiệt huyết của thanh niên VN từ nhiều năm nay tự hào là công dân VN là thanh niên VN

23:05:00, 6 thg 3, 2013 Reply

Thanh niên Việt Nam là những chủ nhân tương lai của đất nước.Vì vậy hãy làm những việc thật xứng đáng với chủ nhân tương lai của đất nước

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !