11/04/2013

Bài học dành cho người làm cán bộ sau vụ Tiên Lãng

Written By Việt Nam on 11/04/2013 | 20:56

" Làm cán bộ khó lắm đấy
 Đếch phải chuyện đùa đâu nhé"


Vụ án ở Tiên Lãng đã đánh vào cán bộ một quả bom  nổ chậm, không chỉ gây mất lòng tin ở quần chúng nhân dân mà còn đánh một đòn vào chính hệ thống chính quyền của Hải Phòng, ảnh hưởng một phần đến hệ thống của Nhà nước. Thế nên, một bài học từ vụ Tiên Lãng, có thể thấy rằng cán bộ cần phải can đảm nhìn những vẫn đề sai trái của mình để từ đó sửa chữa làm việc cho đúng là một người phục vụ cho quyền lợi của dân. Phải làm sao cho người dân kính nể, người dân tôn trọng để đến khi về hưu còn để lại tiếng thơm cho đời. Nếu cán bộ lãnh đạo  không dám nhìn vào chính mình thì  cán bộ lãnh đạo phạm sai lầm  sẽ dẫn đến hậu quả rất nặng nề, những sai lầm tiếp đến sai lầm kia.
+ Trái phép làm việc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân oán than. Rồi cậy thế quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân.
+ Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ…: xe đẹp, nhà cao cửa rộng, con cái ăn chơi đua đòi. Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Tư túng kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu của mình không tài năng gì cũng kéo vào chức này, chức nọ, người có tài, có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các tầng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hòa thuận nhau. Lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng” lên. Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt. Ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, khôngmuốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng muốn làm thầy người khác.

Làm cán bộ thế này thì ai cũng làm được. Các bác nên xem xét lại mình
Trong thế giới cái gì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy xem xét cán bộ quyết không nên chấp nhất vì nó cũng biến hóa. Thí dụ: Có người khi trước theo cách mạng mà nay lại phản cách mạng. Có người khi trước không cách mạng nay lại tham gia cách mạng. Thậm chí có người nay đang theo cách mạng nhưng sau này có thể phản cách mạng.
Một người cán bộ khi trước có sai lầm không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm nhưng chắc gì sau này không bị sai lầm? Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn luôn giống nhau.
Giờ thấy hiếm cán bộ nào tay lấm chân bùn xuống ruộng với nhân dân
Người đời ai cũng có khuyết điểm, có sai lầm. Người làm công tác tổ chức, cán bộ không phải là thánh, họ cũng có đúng, có sai. Vấn đề là ở nơi động cơ, bản lĩnh, trí tuệ, biết lắng nghe, dám nhận khuyết điểm, mạnh dạn sửa chữa. “Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm
Đạo đức người cán bộ cách mạng phải  trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng. Mỗi đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân, làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân. Theo đó thì  tớ của dân không phải cha mẹ dân, chỉ là kẻ làm công, lấy tiền thuê của nhân dân mà thôi. Thế nên, vấn đề là mỗi người làm cán bộ cần nhìn nhận lại mình một cách can đảm nhất.

Theo Kênh Việt Nam

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !