21/01/2013

Các thể loại comment trên diễn đàn

Written By Việt Nam on 21/01/2013 | 22:14

Tác giả : Xập Xình

Dạo qua một lượt các diễn đàn, blog tuyên truyền những luận điệu sai trái thì thấy đa phần những người có tư tưởng chống đối phản động đều là những kẻ hoặc là ngu ngốc cả tin hoặc là lưu manh bịp bợp giả danh trí thức. Những bài viết của họ thoạt đầu đọc qua thì có vẻ rất đáng tin với những lí lẽ dẫn chứng đầy đủ. Nhưng phân tích cho cặn kẽ mới thấm ra cái mưu mô ngụy biện bên trong. Cộng theo đó là một bầy đàn những kẻ comment ăn theo, mà thường thấy là những kiểu comment như sau:

1. Đánh lạc hướng vấn đề
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  gạo ở quán kế bên dở hơn sao mày không chê?
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  cứ chê đi chê nữa đi chỉ vô ích thôi, để thời gian mà làm việc khác có ích hơn đi
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  Cái thằng Bắc kỳ câm mồm đi cho bố nhờ

2. Tấn công và chụp mũ uy tín đối phương
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  làm ơn cm cho có tính xây dựng đi, nếu giỏi mày tự trồng lúa xát gạo luôn đi
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  mày lớn lên là nhờ ăn gạo này, mày có quyền gì mà chê dở?
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  đến cả gạo làng mày mà mày còn chê, mày có phải người VN không hở?
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  vậy ý mày là gạo Tàu khựa thì mới ngon chứ gì? đồ phản quốc.
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  Cầm bát ăn cơm xong rồi chửi, cái loại ăn cháo đá bát vô liêm sỉ.
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  Nói chẳng có căn cứ gì yêu cầu đưa thông tin đúng sự thật đi
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  Mịa ngày xưa ông bà mày còn không có khoai sắn mà ăn chứ nói chi đến gạo mà mày chê dở, đồ vô ơn

3. Ngụy biện
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  vẫn còn ngon hơn nhiều so với gạo trước
cm: gạo này ăn dở hơn cám
phản cm:  không có gì là hoàn hảo cả, đừng vì một sơ suất nhỏ mà quy kết cho toàn bộ.

Chung quy lại là con hát mẹ khen hay, chúng nó tự biên tự diễn với nhau. bên trên là một áng văn nghi ngút ra vẻ có chiều sâu tư tưởng lí lẽ thuyết phục lắm. bên dưới là một bọn hùa theo comment ủng hộ rồi chửi bới những người có “ý kiến”. Cuối cùng thì cũng là một lũ hèn mà thôi.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !