05/06/2013

Ba Sàm đi đâu về đâu?

Written By Việt Nam on 05/06/2013 | 20:06


SAU KHI BA SÀM CHUYỂN TỚI NHÀ MỚI THEO GỢI Ý CỦA BẠN

Ba Sàm: - Ý kiến của thằng đồng bọn với mình thế mà hay, chả có ai vào được nhà mình, ÔI, mình yêu cái  CHUỒNG CHÓ  của mình quá!!!, thoải mái hơn cái CHUỒNG LỢN NGÀY XƯA NHIỀU.

P/S : Blogger Nguyễn Hữu Vinh đang chuyển đến nhà mới, từ bỏ căn nhà anhbasam04 mà theo nhiều bạn đọc cho đó là cái chuồng lợn vì trong nhà toàn những thứ tạp nham, vớ vẩn, không có độ tin cậy,....
Nhưng khi chuyển đến nhà mới thì chẳng ai vào được nhà anh nữa, phải chăng hắn đang sống ẩn dật, để né tránh những lời chủi bới của thiên hạ vì những gì anh đã làm trong thời gian qua???

Nguyễn Anh

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !