18/07/2013

Đảng dân chủ xã hội – ước mơ không có cơ sở được gọi là ảo vọng

Written By Việt Nam on 18/07/2013 | 22:24

[ ĐẠI BÀNG XANH ] - Khi Lê Hiếu Đằng và ý tưởng lập đảng mới của ông ta trở thành một điểm sáng, nổi lên cho nhóm “dân chủ” đổi bữa, một loạt những ý kiến được dẫn lời về vấn đề chính những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã chán ngán với Đảng, muốn tìm một hướng đi mới và tham gia vào con đường thành lập đảng Dân chủ xã hội. Nhưng vấn đề cần đặt ra ở đây đó là việc thành lập đảng Dân chủ xã hội có thực sự là dựa trên cơ sở vững chắc là vì nhân dân đất nước, và những người ủng hộ việc này, họ thực sự muốn đấu tranh vì dân chủ của nhân dân hay đang tìm cơ hội thành khai quốc công thần với một đảng mới thay vì tồn tại mờ nhạt trong Đảng Cộng sản lâu nay?
Theo Lê Hiếu Đằng trả lời trong phỏng vấn đăng trên một website, trong việc thành lập một đảng mới, việc đề ra cương lĩnh, chủ trương là vấn đề chắc chắn phải thực hiện. Cụ thể là trong việc nhen nhóm đảng Dân chủ xã hội, mục tiêu hướng tới là dân chủ dành cho nhân dân. Kế đó, ông dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để nói về nền dân chủ tại Việt Nam hiện nay và mô tả tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước. Tuy nhiên, làm sao để biết được rằng cương lĩnh và hành động của đảng mà ông muốn thành lập nó sẽ thống nhất với nhau? Cả 2 đều “mới được lập ra”, chẳng có cơ sở nào để đặt niềm tin.

Những người mà theo ông cho biết, những đảng viên vốn muốn rời khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam hay cả những người tự do muốn đấu tranh cho dân chủ, đã ghi tên vào việc thành lập đảng mới với cùng một mục tiêu vì một nền dân chủ thực sự. Tất nhiên, việc tự nhiên một Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại một thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh đề ra kế hoạch này cũng có giá trị không nhỏ tới sức nặng và tính khả thi của nó. Nhưng những người đó là những người như thế nào? Có thực sự tâm huyết với đất nước hay không? Hay cũng chỉ là a dua a tòng? Những người đã từng mang trách nhiệm của một người Đảng viên lâu năm bất ngờ quay lưng lại với Đảng cũ của mình liệu có đáng tin? Họ nói rằng đã chán ngán với tình hình hiện tại. Là chán ngán hay họ đã không góp công sức nào cho công cuộc đấu tranh với tiêu cực? Và rồi nếu như đảng Dân chủ xã hội ấy được thành lập và một ngày, họ cũng chán, cũng mệt, có phải lại một đảng khác ra đời?

Còn một điều nữa mà không ai ngờ, một người từng giảng dạy và có nghiên cứu chuyên sâu về triết học lại có thể thốt ra, ấy là mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, rằng nhiều giai cấp nảy sinh thì phải đa nguyên đa đảng để đấu tranh bảo vệ lợi ích. Một người cộng sản mang tư tưởng triết học Mác Lê-nin sao có thể nhìn vào xã hội Việt Nam hiện tại mà khẳng định các giai cấp đã có sự hình thành và trưởng thành hoàn toàn, ổn định?

Lê Hiếu Đằng đang nhắc đến lợi ích của các giai cấp trong nhân dân hay đang đánh đồng vấn đề đó với cái được gọi là “lợi ích nhóm”? Ông lớn tiếng phản đối vấn đề lợi ích nhóm, việc chia bè phái trong xã hội nhưng lại đề nghị đa nguyên đa đảng trong khi không có cơ sở và không có giai cấp, lực lượng đủ về mọi phương diện để thành lập một đảng. Thật quá mâu thuẫn! Với tình hình hiện tại của Việt Nam, đa nguyên đa đảng chỉ khiến chia rẽ khối dân tộc đoàn kết và làm rối ren thêm tình hình chính trị kinh tế, xã hội.

Rõ ràng, xã hội Việt Nam không có cơ sở để tồn tại cái gọi là đa nguyên đa đảng. Dân chủ phải gắn với đa nguyên đa đảng hoàn toàn là lập luận của những kẻ thù lịch sử được hậu thuẫn bởi đế quốc tư bản – thiên đường của lợi ích nhóm. Không có cơ sở, không có điều kiện và cũng không có lực lượng “chất” để thành lập, đảng Dân chủ xã hội hoàn toàn là ảo vọng!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !