30/08/2013

Đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - lợi bất cập hại

Written By Việt Nam on 30/08/2013 | 08:17

Hiện nay trên một số trang blog , mạng xã hội tại Việt Nam một số người đưa ra một số luận điệu đòi “ đa nguyên về chính trị đa đảng đối lập” ở Việt Nam như Lê hiếu Đằng, phương quỳnh v.v.v.  những người này, kẻ tung người hứng đưa ra những quan điểm đòi thành lập các đảng phái đối lập với Đảng Cộng Sản tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam được quy định điều 4 Hiến Pháp, đưa Việt Nam đi theo con đường dân chủ tư sản, cho rằng nó sẽ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, xã hội Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ.
Một đứa con do đa đảng "sinh" ra
Có thể nói chủ nghĩa đa nguyên ra đời khá sớm vào cuối thế kỉ 18. Nó nhấn mạnh về sự đa dạng trong đời sống xã hội ,đa dạng về các nhóm khác nhau về lợi, ích dân tộc , tôn giáo v v v.Không có sự phân chia giai cấp, chủ trương xây dựng xã hội đa lực lượng đa đảng phái, xây dựng mô hình nhà nước mang tính phúc lợi chung. Đa đảng tức là một xã hội có nhiều đảng phái tranh dành quyền lãnh đạo đất nước .Tuy nhiên một quốc gia đi theo chế độ một hay nhiều đảng là sự lựa chọn của dân tộc đó.và không phải nước nào củng có tiền đề, điều kiện để tồn tại chế độ đa nguyên đa đảng.
Quá trình lịch sử cũng như hiên nay đã chứng minh một điều rằng chế độ đa nguyên, đa đảng như ở Mỹ và các nước Phương Tây đang theo đuổi không hẳn đả là tốt đẹp, là tuyệt mỹ như người ta vẫn nghĩ về nó. Vậy mà hiện nay nhiều kẻ vẫn đứng ra tuyên truyền cho cái gọi là dân chũ theo “ kiểu Mỹ” mà đôi khi không hiểu hết về nó.
Chúng ta xét ở nước Mỹ một nước luôn tự hào là của thế giới tự do, dân chủ thì có thể thấy rằng dân chủ “ kiểu Mỹ ” thực chất cũng chỉ là trên lí thuyết mà thôi, còn trên thưc tế nước Mỹ cũng chỉ có một đảng thống trị đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ lên nắm quyền thì cũng chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản, một bộ phận nhỏ nhưng nắm hầu hết nền kinh tế Mỹ. Nhưng vẫn còn lại nhiều người dân mỹ vẫn còn chịu cảnh thất nghiệp, vô gia cư,nghèo đói….trên một đất nước là cường quốc kinh tế số một của thế giới.
Hay như ở các nước Phương Tây lạm phát, thất nghiệp ngày càng gia tăng đè nặng lên đời sống người dân. Hay như nội chiến ở Trung Đông, Bắc Phi mà giới chuyên gia vẫn gọi là “mùa xuân Ả Rập”.gần hơn nữa với chúng ta là Thái Lan, Indonexia  tất cả các nước này đều có đa nguyên,đa đảng nhưng tình hình đất nước luôn rơi vào tình trạng rối ren.căng thẳng. Vậy phải chăng đa đảng đã tốt, là có dân chủ, tự do, một đảng hay nhiều đảng có phải là yếu tố quyết định tiên quyết.câu trả lời là “không”
Quay trở lại Việt Nam, ở Việt Nam không có tiền đề cho việc thực hiện đa nguyên, đa đảng,hay nói cách khác ở Việt Nam Đảng Cộng Sản là Đảng duy nhất lãnh đạo đó là sự lựa chọn của lịch sử, là của cả dân tộc Việt Nam, Đảng là hiện thân cho lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kì dành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước,cải thiết tổ quốc sau chiến tranh và ngày nay cũng chính  Đảng ta đang lãnh đạo đất nước đi lên con đường XHCN mà Bác Hồ kính yêu đã chọn.những đổi mới của đất nước sau chiến tranh  là minh chứng  tốt nhất thể hiện  cho sự lãnh đạo sáng suốt ,đúng đắn của đảng cộng sản việt nam.đó là sự thật không thể phủ nhận.
Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có nền chính trị ổn định nhất trên thế giới, trong khi nhiều nước tư bản lại bạo loạn khủng bố triền miên như : Thái Lan, Ai Cập, Xi Ri, ngay cả ở nước Mỹ v.v.v .Điều đó càng thể hiện rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng , Nhà Nước đất nước được ổn định, địa thế chính trị của việt nam ngày càng đươc nâng cao trên trường quốc tế. Tuy đôi lúc không thể tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót trong lãnh đạo quản lý ,một số tệ nạn trong xã hội phát sinh nhưng đấy là điều tất yếu của xã hội, phải chăng ở các nước dân chủ, nhiều đảng như Mỹ, Tây Âu  không có tham ô, tham nhũng, không có tệ nạn xã hội.v.v . và đó là một thực trạng mà quốc gia nào cũng đang  gặp phải không chỉ có riêng ở Việt  Nam vậy mà  một số kẻ lợi dụng vào đó cho rằng cần phải đa nguyên, đa đảng , xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì mới đưa nước ta tiến tới được nền dân chủ toàn diện, đất nước sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ tốt đẹp hơn, không còn tệ nạn xã hội.thật hoang đường ,điều đó sẽ như thế nào thì ta chưa nói đến nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam mất đi quyền  lãnh đạo đất nước, xã hội mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta sẽ tiêu tan và Liên xô ,Ba lan, Ucraina….là “tấm gương” mà ta có thể nhìn thấy về thực hiện đa nguyên , đa đảng.
Liệu người dân Việt Nam có cần đa nguyên, đa đảng như các nước tư bản Phương Tây hay đó chỉ là mong muốn cá nhân của những kẽ cơ hội, phản bội lại lý tưởng của Đảng, những kẻ chỉ ngồi bàn giấy viết bài xuyên tạc, chống Đảng để nhận những đồng tiền dơ bẩn ở bên ngoài nhằm thực hiện ý đồ của chúng.Việt Nam không thực hiện đa nguyên đa đảng vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam là nhân tố quyết định đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước, tiến tới xây dựng thành công Chũ Nghĩa Xã Hội. Thiết nghĩ nhiều đảng đi chăng nữa có thật sự quan trọng .nếu một đảng mà tiên tiến, luôn nghĩ cho cuộc sống của toàn thể nhân dân thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều đảng  mà chỉ vì lợi ích của một bộ phận giai cấp trong xã hội.
Đảng và Nhà Nước ta đã và đang thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc nếu thực hiện đa đảng, có nhiều đảng phái đối lập ra đời sẽ không thể đoàn kết được toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, tình trạng đất nước rơi vào thảm cảnh “nồi da nấu thịt” rất có thể xảy ra và khi đó hậu quả sẽ là rất khôn lường.
Mặt khác ở Việt Nam quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, mọi công dân đều có quyền trực tiếp tham gia vào quản lý xã hội,đảng nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân thưc hiện quyền làm chủ của mình. Đó mới là một xã hội dân chủ thực sự.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước ngày nay,chúng ta thể tin tưởng rằng đất nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN mà không cần phải có “đa nguyên,đa đảng”.
_- Trường Sơn - _

39 Nhận xét

17:33:00, 30 thg 8, 2013 Reply

không một người dân việt nam nào lại không nhận ra được vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam cả, điều đó là hết sức rõ ràng, mặc dù hiện nay có một số người xấu vẫn có âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhưng chắc chắn không có người dân việt nam nào tin vào điều đó cả

17:34:00, 30 thg 8, 2013 Reply

chỉ có những kẻ muốn bán nước, muốn phá hoại đất nước thì mới phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mà thôi, vì rõ ràng là những đóng góp của đảng cộng sản việt nam với sự ổn định và phát triển của đất nước việt nam là vô cùng quan trọng, đó là điều mà ai cũng có thể nhận ra được

17:35:00, 30 thg 8, 2013 Reply

sự lựa chọn của đất nước ta, lựa chọn đảng cộng sản việt nam lãnh đạo đất nước đúng là sự lựa chọn của lịch sử, sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta là vô cùng phù hợp, chính vì có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam thì đất nước ta mới có thể phát triển được như ngày hôm nay

17:41:00, 30 thg 8, 2013 Reply

dù là người có học thức cao hay chỉ là một người dân bình thường thì cũng đều hiểu được rằng, muốn đất nước có thể phát triển cũng như cuộc sống của nhân dân được đảm bảo thì phải duy trì được sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, đó là điều tiên quyết, không được thay đổi

17:42:00, 30 thg 8, 2013 Reply

chúng ta hãy tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những thành công đã đạt được dưới sự chỉ đạo của Đảng thì, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước. Và điều quan trọng hơn là nhân dân Việt Nam đang ngày càng tin tưởng và ủng hộ Đảng, ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng.

17:42:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Những hậu quả của chế độ đa nguyên đa đảng đang cho thấy sự không ổn định của chế độ này. Những cuộc chiến đẫm máu liên tục của các đảng phái chính trị đang dấy lên những khó khăn cho những người dân sống ở những đất nước này. Ở Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển ổn định, nên không có gì có thể thay đổi được.

17:43:00, 30 thg 8, 2013 Reply

chúng ta có thể nhận thấy những sự không phù hợp của chế độ đan nguyên đa đảng đối với sự phát triển chung của thế giới. Tình hình chính trị bất ổn định, những cuộc tranh chấp giữa những đảng phái liên tục diễn ra ở các nước này đang cho thấy sự bất ổn và không phù hợp với thực tiễn của chế độ đa nguyên đa đảng.

17:43:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Chắc chắn một điều là không thể có chuyện này xảy ra. Đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam đang ngày càng phát triển ổn định, chúng ta đã có những thành công bước đầu trong sự nghiệp đổi mới và bảo vệ Tổ quốc của mình. Vì thế sẽ không có gì có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

17:44:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Đấy những tên phản động, những tên rận chủ hãy mở cho to mắt ra mà nhìn đi, cái đa nguyên đa đảng mà chúng mày đang hô hào theo nó là như thế nào. Chỉ thấy có chết chóc, mất ổn định chính trị, những sự xung đột về chính trị, trong chế độ đa nguyên đa đảng. trong khi đó đất nước Việt Nam chỉ dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng ta đang ổn định và ngày càng phát triển.

17:44:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Đấy là những hậu qủa thực sự của chế độ đa nguyên đa đảng mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Những bất ổn chính trị liên tục được diễn ra ở các nước đi theo chế độ đa nguyên đa đảng, các nước này đang ảnh hưởng đến tình hình chung của toàn thế giới. Trong khi đó thì các nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa đang ngày càng phát triển ổn định. Chúng ta có thể nhận thấy sự ưu việt của hai chế độ này.

17:45:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Người đang đòi đa nguyên, đảng ở Việt Nam, họ là ai, những việc làm của họ có phải vì dân, vì nước hay không. Còn nhớ khi họ kêu gào đòi đa nguyên đa đảng họ thường lý luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng lãnh đạo đất nước, cần phải có những tổ chức đảng phái được ra đời tự do cạnh tranh thì đất nước mới phát triển được. Nhưng thử hỏi hành vi của họ có phải vì dân vì nước không hay là để đầu cơ chính trị, để kiếm tiền?

17:45:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Chúng ta đang dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững, ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Vì thế Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước Việt Nam.

17:46:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Từ những bất ổn chính trị của Ai Cập và một số nước theo chế độ đa nguyên đa đảng, cho chúng ta bài học, cho thấy sự đúng đắn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam là như thế nào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đang ngày càng ổn định và phát triển.

17:06:00, 3 thg 9, 2013 Reply

đa nguyên đa đảng, một luận điệu rất hay được những thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng để chống phá đất nước ta, rõ ràng là như thế rồi, có ai mà không nhận ra đó là những âm mưu của những thế lực thù địch trong và ngoài nước muốn sử dụng để gây nên những bất ổn về chính trị, từ đó tác động hoặc chi phối việt nam

17:10:00, 3 thg 9, 2013 Reply

đa nguyên đa đảng là một luận điệu quen thuộc được những thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng để chống phá đất nước ta, rõ ràng là âm mưu của họ là tạo ra những bất ổn chính trị, từ đó tác động và chi phối đất nước ta theo ý muốn của họ, điều đó thực sự là nguy hiểm

17:34:00, 3 thg 9, 2013 Reply

đa nguyên đa đảng mà nếu thực sự tốt, thực sự tích cực với đất nước việt nam thì đã được áp dụng từ lâu rồi, nhưng rõ ràng là không phải như vậy, nếu có đa nguyên đa đảng ở việt nam thì chắc chắn sẽ khiến tình hình của đất nước chúng ta bất ổn, đó là điều không nên chút nào cả

17:43:00, 3 thg 9, 2013 Reply

Ở mỗi đất nước sẽ phù hợp với một chế độ riêng. Và ở Việt Nam chúng ta chế độ 1 Đảng lãnh đạo là ok rồi. Để đa đảng có mà loạn, lại để bọn Mỹ có cớ nhảy vào cắn trộm.

19:45:00, 3 thg 9, 2013 Reply

đúng là ở đây đó cũng có chế đô đa nguyên đa đảng, nhưng thể chế nào cũng phải phù hợp với từng nơi, không phải nơi nào cũng giống nhau, hiệu quả cũng như sự hợp lý sẽ được thể hiện trên thực tế, và nếu nhìn vào thực tế ở việt nam thì ta sẽ thấy là đa nguyên đa đảng chắc chắn không phù hợp với việt nam chúng ta

20:21:00, 3 thg 9, 2013 Reply

đa nguyên đa đảng không đảm bảo cho sự phát triển, để đảm bảo cho đất nước ổn định và phát triển, cuộc sống của người dân đươc nâng cao thì cần phải có những chính sách đúng đắn, và một điều quan trọng nữa đó là đất nước phải luôn luôn giữ được sự ổn định chính trị cần thiết

20:45:00, 3 thg 9, 2013 Reply

tất cả những gì có lợi cho đất nước ta cho nhân dân ta thì đều nên làm cả, nhưng đa nguyên đa đảng thì có lợi không, với đất nước khác thì không nói, nhưng với điều kiện của đất nước ta, thì đó chắc chắn là điều không phù hợp chút nào, cái này ai cũng hiểu cả rồi

08:56:00, 5 thg 9, 2013 Reply

những ai ủng hộ đa nguyên đa đảng ở việt nam chắc chưa nghiên cứu kỹ về vấn đề này mà nhiều khi vì một lý do nào đó mà họ toàn có tát nước theo mưa, họ đâu biết đây chỉ là một trong những thủ đoạn mà thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng để chống phá đất nước ta mà thôi

09:21:00, 5 thg 9, 2013 Reply

nếu các bạn để ý thì sẽ tháy rằng, những quốc gia dù lớn dù nhỏ trên thế giới khi có chế độ đa nguyên đa đảng thường là phát sinh rất nhiều sự việc có tính chất phức tạp, đâu có được ổn định như đất nước việt nam chúng ta đâu, vậy thì chung ta sẽ chọn mô hình nào đây, có câu trả lời chưa các bạn

09:52:00, 5 thg 9, 2013 Reply

đa nguyên đa đang để rồi suốt ngày chỉ lo mà đấu đá, tranh giành lẫn nhau, đoàn kết còn chưa ăn ai, tập trung xã hội thống nhất để giữ xã hội ổn đinh, để phát triển còn khó chứ đừng nói là cứ có đấu đá nhau thì ắt là đất nước sẽ phát triển, tỉnh táo lại đi nhé

12:15:00, 21 thg 9, 2013 Reply

Thực tế luôn khẳng định, chế độ một đảng hay nhiều đảng hoàn toàn chưa nói lên trình độ dân chủ ở từng nước, mà dân chủ phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền ở nước đó. Trên thế giới hiện nay, có những nước tồn tại nhiều đảng mà quyền tự do, dân chủ của nhân dân vẫn không được bảo đảm như Mỹ, ngược lại, có những nước chỉ một đảng cầm quyền, nhưng đảng đó biết đặt lợi ích của mình gắn bó với lợi ích của đa số nhân dân lao động thì quyền tự do, dân chủ vẫn được phát huy như Việt Nam

12:27:00, 21 thg 9, 2013 Reply

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, dân chủ xã hội ngày càng được bảo đảm… Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN trong công cuộc giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. vậy thì chúng ta cần đa đảng làm gì nữa khi chúng ta đang được lãnh đạo tốt như vậy

12:45:00, 21 thg 9, 2013 Reply

nếu đa nguyên đa đảng ở Việt Nam tôi chắc rằng sẽ có hơn 2 hệ tư tưởng, một hệ tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam luôn vì lợi ích của nhân dân lao động, còn một hệ tư tưởng khác sẽ vì lợi ích của tư bản. chúng ta thử nghĩ xem, nếu đảng lãnh đạo mà chỉ vì lợi ích của tư bản thì nhân dân sẽ khổ cực ra sao, vì vậy, đa đảng là không cần ở Việt Nam

12:57:00, 21 thg 9, 2013 Reply

Trên thế giới những năm gần đây, đã cho thấy một thể chế nhiều đảng phái đối lập chưa phải là cơ sở để bảo đảm dân chủ hơn, phát triển hơn. Ở một số nước, các đảng tranh giành quyền lực, dẫn đến tình hình đất nước rối ren, mất ổn định, không thể tập trung phát triển kinh tế, đời sống người dân khổ cực. Tôi nghĩ là, mỗi quốc gia, dân tộc đều có quyền chọn cho mình một con đường đi đúng đắn, không nhất thiết phải bắt chước, sao chép mô hình của nước khác, và Việt Nam đang lựa chọn con đường đi đúng cho mình, và Đảng cộng sản Việt Nam sẽ là duy nhất ở Việt Nam

08:44:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Nhà nước ta không bao giờ thực hiện chính sách đa đảng.Vì cứ thử nhìn xem các nước đa đảng trên thế giới họ ra sao,họ có được sống cuộc sống hòa bình như chúng ta không,nhân dân có được yên ổn phát triển làm ăn không?.Hay là suốt ngày tranh giành đấu đá nhau giữa đảng này với đảng kia.Chính vì thế nhà nước ta sẽ không bao giờ thực hiện chính sách đa đảng

08:48:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Hiện nay thì các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để chống phá đảng,chống phá nhà nước ta.Và việc đầu tiên mà bọn chúng làm đó là loại bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản việt nam ra khỏi đất nước.Chúng luôn tìm cách để đưa ra những yêu cầu đòi đa nguyên đa đảng ở nước ta.thực tế thì cái việc làm đó chẳng có gì tốt đẹp cả,Nếu đất nước ta mà xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng thì tình hình đất nước sẽ hết sức rối ren,lúc đó bọn chúng sẽ có những cơ hội để lật đổ chính quyền.Chính vì vậy chúng ta hãy nhìn bài học từ các nước khác mà học tập.Không bao giờ được xây dựng chế độ đa đảng ở nước ta.

08:55:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Chúng ta không được nghe theo những lời xuyên tạc bịa đặt của bọn phản động kia được.chúng đang muốn đa nguyên đa đảng để nhằm lật đổ chính quyền,lật đổ sự lãnh đạo của đảng ta.Chúng ta hãy nhìn sang các nước khác mà xem đa đảng mang đến vấn đề gì cho đất nước họ.không lấy đâu xa chúng ta hãy nhìn xem nước Mỹ mới đây đã phải đóng cửa chính phủ chỉ vì những bất đồng giữa các đảng phái với nhau.Đó là bài học cho chúng ta để chúng ta sẽ luôn đi theo con đường đã lựa chọn.Đảng cộng sản việt nam sẽ luôn là đảng lãnh đạo tuyệt đối đất nước ta.

Le0
09:01:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Không bao giờ mà có chuyện đa đảng ở nước ta được.Bọn rận chủ đang ngày đêm tìm cách để đưa vấn đề đa nguyên đa đảng vào nước ta để chúng thực hiện âm mưu chống phá đảng,lật độ sự lãnh đạo của đảng đối với đất nước và nhân dân việt nam.Chính vì thế mà chúng ta phải hết sức cảnh giác không để cho bọn xấu lợi dụng thực hiện mưu đồ.Nhân dân việt nam sẽ làm hết sức để bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền.

09:09:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Những sự thật trên thế giới về chế độ đa nguyên đa đảng đã và đang chứng minh một sự thật rằng chế độ đa nguyên đa đảng đang không phù hợp với sự phát triển của thế giới, không phù hợp và không có cơ sở với sự phát triển của Việt Nam chúng ta. Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng phát triển, ngày càng chứng tỏ được sức mạnh của mình.

09:12:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Đa đảng là lợi hay hại? Cứ nhìn sự bất ổn của các nước phương Tây, hay như Ai cập mới đây là đủ biết. Cuộc sống của họ có thể là giàu có hơn thật đấy, đầy đủ tiện nghi hơn thật đấy, nhưng lúc nào cũng phải lo về chiến tranh, về khủng bố, rồi bạo loạn, nội chiến. Nói chung là mệt lắm. Sống như nước ta tuy hơi nghèo tí nhưng lại thoải mái, tự do, không sợ gì cả.

09:14:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Hãy nhìn các nước trên thế giới nước nào đa đảng thì ai cũng biết xem chế độ tình hình chính trị của họ như thế nào chiến tranh nội chiến nổ ra thường xuyên khủng bố luôn hoành hành.Bên cạnh đó nước ta hãy nhìn vào đi,năm APEC đc tổ chức tại việt nam mà chưa có 1 nước nào như việt nam chúng ta,đón hơn 50 nguyên thủ quốc gia và trong đó có tổng thống mĩ,mặc dù đc thắt chặt an ninh của mỹ hay sự giám sát bảo vệ của chúng ta tổng thống mỹ lúc đó có thể đi bộ thoải mái bên bở hồ hoàn kiếm hay chạy thể dục buổi sáng mà không có 1 sự nguy hiểm nào.Thử hỏi ở nước Mỹ họ có thể làm đc như vậy ko

09:18:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Đa nguyên đa đảng chẳng có lợi gì cho đất nước cả, nó chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi, nào là sự bất ổn định, nào là khủng bố, nội chiến, tranh giành quyền lực, nói chung là rất mệt mỏi, người dân sẽ chẳng bao giờ được yên ổn làm ăn như ngày nay cả? Thế thì tại sao ta lại có thể bỏ một chế độ xã hội chủ nghĩa đang tốt đẹp thế này mà đi theo các nước phương Tây làm gì? Mỗi nước có một đường đi riêng chứ, bắt trước họ làm gì, mà chắc gì nước mình đã phù hợp với chế độ đa nguyên đa đảng đó

15:50:00, 1 thg 1, 2014 Reply

Việt Nam không có tiền đề chính trị và nguyện vọng rộng rãi cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là lựa chọn của nhân dân Việt Nam, lựa chọn của lịch sử Việt Nam. Chế độ chính trị hiện tại là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng được. Nó chỉ làm cho tình hình chính trị Việt Nam rối loạn mà thôi.

15:57:00, 1 thg 1, 2014 Reply

Theo tôi, dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời tự do, hạnh phúc. Cuộc sống của chúng ta không phải đang rất tốt hay sao. Tại sao bọn phản động các người cứ tuyên truyền linh tinh làm nhiễu loạn quần chúng nhân dân. Tôi rất bất bình cho hành động này của chúng.

16:01:00, 1 thg 1, 2014 Reply

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không ngừng đưa đất nước phát triển đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng lãnh đạo quân và dân ta bằng các đối sách, chiến lược với kẻ thù để từng bước dành được độc lập hoàn toàn cho dân tộc, để có một Việt Nam thống nhất như ngày hôm nay. Ấy vậy mà các thế lực thù địch với Việt Nam lại kêu gọi đa nguyên đa đảng. Làm như vậy khác nào vứt bỏ hết công lao, mồ hôi, xương máu của cha anh ta ngày trước.

16:06:00, 1 thg 1, 2014 Reply

Chúng ta có thể thấy hiện nay đời sống nhân dân được nâng cao, xã hội phát triển. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, luôn đề cao tính dân chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhân dân có điều kiện làm chủ đất nước, sống cuộc sống tự do, hạnh phúc. Thử ngoảnh sang nhìn các nước đa đảng đa nguyên xem, nhân dân đang phải khổ sở như thế nào, tình hình chính trị hỗn loạn ra làm sao. Chỉ như vậy thôi chúng ta cũng đã biết được đa nguyên đa đảng thực sự nó là cái gì.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !