29/08/2013

Không bao giờ có ngu dân, mị dân

Written By Việt Nam on 29/08/2013 | 10:54

Tất Thắng - Hiện nay Đất nước ta đang ngày càng phát triển. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội và phúc hội xã hội được quan tâm và đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh.
Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại.Một trở ngại lớn của nước ta là hiện nay có một số thế lực thù địch đang lập ra một số trang mạng phản động để đăng tin, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta nhằm chống chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Mới đây trên trang “dân làm báo” Đặng Chí Hùng đã viết bài “ Ngu dân, mị dân để giữ Đảng”. Điều đó hoàn toàn trái sự thật và nó là một bài chống đối của một phần tử đối lập, thù địch.Điều này được thể hiện trên nhiều mặt khác nhau.
Thứ nhất về phía ta, trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta luôn đề ra những chính sách nhằm phát triển dân trí, nâng cao nhận thức của nhân dân.Đó là sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thì chính phủ ta liền phát động phong trào giệt “giặc dốt”, tức nạn mù chữ ở nước ta thông qua mở các lớp học, phát triển phong trào bình dân học vụ.Kết quả là sau đó hơn một triệu dân được xóa nạn mù chữ, được nâng cao trình độ nhận thức.
Không bao giờ có ngu dân, mị dân
Rồi tới 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.Người chỉ rõ “Mục đích của thi đua ái quốc là diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”.Như vậy ngay từ buối sơ khai khai sinh ra nước ta thì chính phủ ta đã chú trọng, quan tâm tới vấn đề học thức, nhận thức của người dân.Còn trong khi đó các thế lực thù địch, những kẻ xâm lược thì luôn luôn muốn chúng ta mị dân, ngu dân để dễ bề cai trị.
Không chỉ trong lịch sử mà hiện nay Đất nước ta lại càng chú trọng tới giáo dục.Vì Đất nước ta nhận thức rõ phải có nền giáo dục tốt thì mới có được lực lượng lớn mạnh xây dựng Đất nước.Trong giáo dục, chất lượng luôn được nâng cao, cơ sở vật chất- kĩ thuật, cơ sở hạ tầng hạ tầng luôn được cải thiện, đồng bộ. Ở vùng sâu vùng xa thì luôn có những chính sách thu hút nhân lực đào tạo, có những chính sách, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, vận động bà con dân tộc cho con em mình đi học.
Thứ hai về phía địch, trong thời pháp thuộc, thực dân pháp đã tiến hành những hành động để tiến hành ngu dân, mị dân như lập nhà tù nhiều hơn trường học, cổ xúy cho nhân dân ta sử dụng thuốc phiện cũng như chơi những trò tiêu khiển khác. Như thế thì chúng mới dễ bề cai trị. Như thế ngu dân, mị dân chỉ là thủ đoạn của bọn xâm lược nước ta.
Các thế lực thù địch luôn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa để kích động, lôi kéo, dụ dỗ họ vào con đường phi pháp chống Đảng, chống Nhà nước ta. Vậy thì kẻ thù địch thích sự ngu dân, mị dân chứ không phải của nhà nước ta.
Với những chính sách, hành động trên thì chúng ta mị dân, ngu dân ở chỗ nào hả ông Đặng Chí Hùng. Thế mà ông còn lờn tiếng nói “ cộng sản Việt Nam còn buôn dân, bán nước cho trung cộng…Trung cộng đang xâm chiếm biển Đông…nhưng Đảng Cộng sản vẫn nhắm mắt làm ngơ…”. Xin khẳng định với ông cũng như toàn thể nhân dân, Đảng ta, Đất nước ta chưa bao giờ bán nước cho Trung quốc.Từ xa xưa đất nước ta đã phải chịu bao nhiêu xiềng xích nô lệ. Nên hơn ai hết chúng ta hiểu rõ giá trị của sự độc lập, tự do. Và để đạt dược điều đó chúng ta đã phải đổi bằng xương máu, sinh mạng của bao nhiêu thế hệ.Chính vì thế không bao giờ có chuyện bán nước, hại dân mà là luôn luôn phấn đấu cho sự nghiệp hạnh phúc của nhân dân, cho toàn thể dân tộc.
Thứ ba, Đảng ta tồn tại và phát triển được là do vai trò, tầm quan trọng của Đảng đối với Đất nước. Vai trò của Đảng được khẳng định qua từng chặng đường phát triển Đất nước. Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta giành được những thắng lợi lớn.
Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội
Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.
Với vai trò quan trọng đó nên Đảng Cộng sản mới luôn là chính Đảng duy nhất nắm vai trò lãnh đạo cách mạng nước ta.
Trước những hành động tráng trợn của Trung Quốc trên biển Đông, nước ta không hề làmngơ mà đang ra sức đấu tranh bảo vệ chủ quyền cho dân tộc. Chúng ta đang ra sức đưa ra những chứng cứ lịch sử để chứng minh chủ quyền biển đảo nước ta theo đúng tinh thần Công ước luật biển quốc tế năm 1982. Chúng ta đấu tranh trên mặt ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.
Không đơn thuần như những cuộc kháng chiến chông những kẻ xâm lược là chúng ta cầm súng đứng dậy chiến đấu. Mà hiện nay biển Đông đang là một vấn đề hết sức phức tạp. Một số người yêu nước nhưng do mới nhìn phiến diện, chưa có cái nhìn sâu sắc nên chỉ nghĩ chỉ cần chúng ta cầm súng chiến đấu là giải quyết được tất cả. Nhưng biển Đông là một vùng nhảy cảm nếu giải quyết không khéo léo sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.Đó là có thể bùng nổ chiến tranh giữa hai nước.So sánh thế là lực của hai nước thì nếu như thế chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề.Hơn nữa đây cũng chính là cái bẫy của bọn Tàu khựa. Chúng tạo nên một loạt hành động khiêu khích  nhằm muốn chúng ta đánh lại để vin vào cái này chúng có cớ xâm lược, thôn tính nước ta. Chính vì thế chúng ta phải có những chính sách mềm dẻo, khôn khéo tránh tổn thất lớn nhất cho Tổ quốc, đồng thời vẫn khẳng định được chủ quyền của mình và được bạn bè quốc tế công nhận.
Việt Nam không bao giờ phụ thuộc vào Trung quốc bất kì trên lĩnh vực nào, từ kinh tế, văn hóa, chính trị quân sự.Chúng ta phải thấy rằng, trong xu thế toàn cầu hóa đang bùng nổ trên khắp thế giới thì Việt Nam tham gia vào guồng quay đó là một quy luật tự nhiên, không ai tránh khỏi được.
Chúng ta phải nhìn nhận rõ hai mặt rằng: Trung Quốc vừa là bạn, vừa là địch. Trên mỗi phương diện thì cần có những chính sách phù hợp.Trên phương diện là bạn thì chúng ta tiến hành hợp tác những mặt chúng ta cần, chúng ta có lợi.Còn trên phương diện là địch thì chúng ta phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện kịp thời, đấu tranh với âm mưu thâm độc của Trung quốc.

Như vậy, “ngu dân, mị dân để giữ Đảng” là luận điệu xảo trá, bịp bợm của Đặng Chí Hùng.Tôi hi vọng rằng mọi người sẽ tỉnh táo để nhận ra đâu là sự thật, đâu là sự xuyên tạc, chông phá nhà nước để không rơi vào cái bẫy của kẻ địch làm cho Đất nước chịu tổn thất chính ngay vì bản thân chúng ta.

7 Nhận xét

19:53:00, 31 thg 8, 2013 Reply

Đặng Chí Hùng,lại một con rận ngậm tiền của địch chửi dân tộc mình!sao mấy con rận này cứ thấy bọn nó cho tiền bảo làm gì cũng làm thể nhỉ? mình có tiền mình bảo ăn... chắc nó cũng ăn!

17:10:00, 3 thg 9, 2013 Reply

ngu dân, mị dân ư, nhưng ai bị những kẻ xấu nhồi vào đầu những luận điệu sai trái thì thực sự mới là những người bị ngu dân mị dân, còn đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước ta thì không bao giờ làm vậy, mục đích của đảng và nhà nước ta luôn luôn là nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của nhân dân ta

17:35:00, 3 thg 9, 2013 Reply

những luận điệu kiểu như là đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách ngu dân, mị dân thực sự là hoàn toàn bịa đặt, người dân việt nam quá hiểu điều đó rồi, nhưng vấn đề mọi người thắc mắc là tại sao những người này luôn cố gắng có những hành động sai trái như vậy

19:42:00, 3 thg 9, 2013 Reply

để cho xã hôi và đất nước ngày càng phát triển thì cần phải nâng cao nhận thức của nhân dân, đó là điều quá rõ ràng, bởi vì vai trò của nhân dân là vô cùng quan trọng, chính vì thế chắc chắn là không có bao giờ xuất hiện chính sách ngu dân, mị dân cả, đó là điều phản khoa học

20:20:00, 3 thg 9, 2013 Reply

không có một nhà nước nào lại thực hiện chính sách ngu dân mị dân cả, đó là điều phản khoa học, đi ngược lại với thực tiễn của cuộc sống, muốn đất nước có thể ổn định và phát triển thì không bao giờ được phép thực hiện những chính sách đó, vậy nên những kẻ xấu đừng có mà xuyên tạc nữa

20:48:00, 3 thg 9, 2013 Reply

tại sao có một số kẻ lại có thể xuyên tạc trắng trợn những gì đang diễn ra trong thực tế vậy được, làm gì có chuyện có chính sách ngu dân, mị dân ở việt nam, giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân việt nam còn chẳng được nữa là ngu dân, mị dân

15:14:00, 2 thg 1, 2014 Reply

Ngu dân và mị dân chỉ có ở thời chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân! Còn trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì nhân dân được chú trọng đầu tư về học hành để nâng cao nhận thức và trình độ văn hóa, điều này được chứng minh ở nguồn ngân mà nhà nước đầu tư cho giáo dục lúc nào cũng ở vị trí hàng đầu. Những kẻ mà nói nhà nước ta thực hiện chính sách ngu dân mị dân thì chính những kẻ đó mới là những đang bị các thế lực làm cho ngu đần mộng mị.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !