30/08/2013

Những âm mưu thâm độc của kẻ địch qua góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992

Written By Việt Nam on 30/08/2013 | 08:24

     Hiến Pháp là đạo luật gốc của nhà nước ta.Mọi đạo luật khác đều phải tuân thủ và phù hợp với Hiến pháp.Cuộc sống và xã hội luôn vận động không ngừng và luôn luôn có sự thay đổi chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta chủ trương lấy ý kiến góp ý của người dân để sửa đổi Hiến pháp năm 1992.Đây là việc làm cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.Nhưng lợi dụng vào đây các thế lực thù địch đã cài những âm mưu thâm độc của mình qua việc đòi sủa đổi một số điều quan trọng cốt lõi của Hiến pháp bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước.Không những vậy mà chúng còn lôi kéo một số người của ta để phuc vụ âm mưu này.Thật đáng buồn là đã có những người bị chúng lôi kéo mua chuộc để làm tay sai cho chúng, đưa lên nhưng ý kiến sai lầm gây nguy hại cho đất nước.Chúng ta cần thật tỉnh táo để nhận ra tất cả những âm mưu thâm độc mà các thế lực thù địch đã cài cắm vào trong từng điều luật mà chúng đòi sửa đổi.
Sửa đổi hiến pháp cần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch
     Thông qua những người mà các thế lực thù địch đã mua chuộc được chúng đưa lên những kiến nghị sửa đổi những điều luật quan trọng trong hiến pháp theo hường có lợi cho chúng, giảm đi sự chặt chẽ trong pháp luật, tạo kẽ hở cho chúng lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước ta.Chúng đề nghị sửa đổi rất nhiều điều, lồng ghép vào đó rất nhiều âm mưu nhưng chủ yếu tập trung xoay quanh việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ sở hữu đất đai toàn dân thay vào đó là sở hữu đất đai cá nhân…Đây đều là những điều luật hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh quốc gia và sự ổn định chính trị, an toàn và trật tự xã hội.Chúng đưa ra rất nhiều lí do ngụy biện một cách tinh vi và rất dễ gây nhầm lẫn đòi hỏi những người làm luật phải thật sự tỉnh táo để nhận ra âm mưu trong đó.Chúng lợi dụng cả những người đã từng trong Đảng ta nhưng đã bị thái hóa biền chất, bị lôi kéo bởi đồng tiền để tạo thanh thế, tạo sức ép cho Nhà nước ta như Lê Hiếu Đằng, Phan Đình Trọng….Nhưng âm mưu của chúng sẽ thất bại vì nhân dân ta, Đảng ta đã nhìn thấu từng luận điệu ngụy biện của chúng.
     Luôn luôn là đầu tiên và gay gắt nhất chúng đòi bỏ điều 4 Hiến pháp năm 1992 và đòi sửa đổi lại, bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ra khỏi Hiến pháp.Tất nhiên là các thế lực quan tâm nhất đến điều 4 Hiến pháp vì muốn thực hiện tất cả các âm mưu của chúng nhằm thao túng nước ta, bắt chúng ta phải đi theo chúng thì việc đầu tiên phải làm là xóa bỏ Đảng ta – lực lượng lãnh đạo bảo vệ đất nước.Chúng lấy đủ các thứ lí do ngụy biện rằng Đảng ta lãnh đạo đất nước là vi pham dân quyền và quyền làm chủ của công dân hay Đảng ta đã lỗi thời suy yếu không đủ sưc lãnh đạo nhà nước và nhân dân.Những lí lẽ ngụy biện của chúng đã bị nhân dân ta nhìn thấu và bác bỏ hoàn toàn.Sự lãnh đạo của Đảng đã được chứng minh từ lịch sử dân tộc, từ thực tiễn hoạt động chiến đấu của Đảng trong thời kì chiến tranh cũng như việc lãnh đạo đất nước đi lên trong thời bình.Đảng là đại diện của toàn dân tộc, nhân dân tin tưởng và giao quyền làm chủ đất nước cho Đảng – những người đại diện trung thành của mình.Khi Đảng làm chủ thì cũng có nghĩa là nhân dân đang làm chủ đất nước.Đảng chính là từ nhân dân mà ra, là những người ưu tú của nhân dân, là những người có học thức, có trình độ, có tài năng, là những người được nhân dân tin tưởng tuyệt đối chính vì vậy mà không tổ chức nào khác ngoài Đảng để lãnh đạo đất nước đi lên CNXH.Kẻ địch hết sức thâm độc khi không đòi xóa bỏ được Đảng thì chúng đòi bỏ đi sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.Chúng ta tuyệt đối sẽ không sa vào cái bẫy này của chúng.Nhìn lại Liên Xô , ngay sau khi Đảng Cộng Sản không còn tuyệt đối lãnh đạo thì các đảng phái khac mọc lên như nấm sau mưa dân đến bất ổn chính trị và cuối cùng đã tan rã và đi theo con đường của các nước phương tây.Chúng ta cũng vậy, nếu xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thì ngay sau đó 4000 tổ chức phản động sẽ đua nhau thành lập đảng phái dẫn đến bất ổn và bị các nước thù địch khống chế bắt buộc chúng ta đi theo chúng thậm chí mất tự do dân tộc.Chính vì vậy sự lãnh đạo của Đảng sẽ luôn là tuyệt đối.
     Một âm mưu thâm độc khác của kẻ thù là đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân.Nếu không thực sự tỉnh táo chúng ta rất dễ nhầm lẫn rằng chúng rằng việc này làm phát triển lực lượng vũ trang.Nhưng đằng sau đó là cả một âm mưu vô cùng thâm độc của kẻ thù.Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tức là Đảng và Nhà nước không còn kiểm soát lãnh đạo lực lượng quân đội và công an, không còn lãnh đạo hai lực lượng lòng cốt bảo vệ mình và bảo vệ nhà nước.Như vậy khi các thế lực thù địch tiến hành bạo loạn lật đổ thì lực lượng nào sẽ bảo vệ đất nước.Hơn nữa khi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thì các thế lực thù địch sẽ dễ ràng hơn trong việc mua chuộc lôi kéo lực lượng quan trọng này.Có một tấm gương rất rõ nét cho sự nguy hiểm của việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là đất nước Ai Cập.Đất nước sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát cũng như loạn lạc.Và hậu quả là các thế lực phương tây sẽ lợi dụng việc này để dưới danh nghĩa nào đó vào bảo vệ dân thường, ổn định tình hình để thao túng đất nước.Đây là cả một âm mưu thâm độc nguy hiểm do các thế lực thù địch nước ngoài đã giăng sẵn chờ chúng ta mắc vào cái bẫy của chúng chính vì vậy chúng ta cần hết sức tỉnh táo để nhận ra vấn đề và giải quyết nó.Việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân sẽ là không thể và Đảng ta sẽ luôn trực tiếp quản lí , lãnh đạo sát sao với hai lực lượng nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
       Một điều nữa trong hiến pháp mà các thế lực thù địch luôn muốn thay đổi và chống phá đó là viêc sở hữu đất đai. Các thế lực thù địch luôn muốn thay đổi viêc sở hữu đất đai từ sở hữu của toàn dân(hay sở hữu nhà nước) sang  sở hữu tư nhân, qua đó phục vụ những mục đích sâu xa về chính trị của chúng. Sẽ là sai lầm lớn nếu chúng ta không cảnh giác mắc phải những ý đồ của chúng, một khi đất đai được trao sở hữu tư nhân lúc đó nhà nước sẽ bị mất quyền kiểm soát với đất đai, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng can thiệp vào tiến hành các hoat động thu mua những vùng trong nước của ta, sẽ rất tai hại khi chúng sở hữu được những vùng đất có vị trí chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, hoăc những vùng biên giới vùng đệm trong việc phòng thủ quốc phòng và bảo vệ tổ quốc khi đó việc chủ động của ta trong thục hiện các biện pháp phòng thủ cũng như bảo vệ tổ quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí  không còn nữa.Việc sở hữu đất đai tư nhân cũng sẽ dẫn tới tình trạng nhà nước thực hiện các chính sách của mình rất khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và hoạch định chính sách cũng như việc tìm được đia điểm phù hợp.Như vậy đất đai nhất thiết phải là sở hữu toàn dân dưới sự quản lí chặt trẽ của nhà nước để đảm bảo cho việc phát triển đất nước cũng như bảo vệ đất nước.
     Trong quá trình cho nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đa phần ý kiến của nhân dân đều rất đúng đắn, phục vụ rất tốt cho các nhà làm luật tiếp thu.Nhưng bên cạn đó cũng có không ít nhưng ý kiến sai trái mang trong đó là những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo để nhận ra và loại bỏ những ý kiến đó.Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi sẽ tạo cơ sở pháp lí vững chắc để Đảng , Nhà nước lãnh đạo đất nước tiến những bước tiến bền vững trên con đường tiến lên CNXH.
_- Sự Thật -_

19 Nhận xét

20:35:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Tôi thấy bọn chúng luôn rầm rổ kêu gọi xóa bỏ điều 4.
Cả dân tộc Việt Nam ai ai cũng biết là không thể boe điều 4, mà bỏ đi để làm gì khi mà người mà nhân dân lựa chọn để lãnh đạo dân tộc vẫn là Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi. Bó điều 4 đo thì sẽ có nhiều kẻ xấu đang ẩn nấp sẽ đứng ra công khai chống lại Đảng, lại dân tộc mà thôi, như thế đất nước sẽ loạn lạc, không có môi trường để phát triển đất nước. Cứ như bây giờ đi, ổn định thế này khối nước đang thèm muốn đây.

20:44:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Anh @Hùng Mạnh nói rất đúng, bây giờ nhà nước ta mà chấp nhận yêu cầu hủy bỏ điều 4 của chúng thì không khác gì dâng nước ra cho bọn cường bá nước ngoài, tạo điều kiện cho bọn xấu ở nước ngoài can thiệp vào tình hình của đất nước ta cả. Vì vậy, ý kiến của tôi là đề nghị nhà nước không được bỏ điều 4, bỏ điều 4 đồng nghĩa với việc Đảng và nhà nước phản bội lại nhân dân.

20:53:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Đúng như vậy, bài ca không bao giờ quên của chúng là luôn nói rằng rằng Đảng ta lãnh đạo đất nước là vi pham dân quyền và quyền làm chủ của công dân hay Đảng ta đã lỗi thời suy yếu không đủ sưc lãnh đạo nhà nước và nhân dân. chúng luôn lặp đi lặp lại luận điểu này để tạo sức ép với nhà nước ta, để chuyển hóa suy nghĩ của người dân. Ý đồ của chúng thật là thâm độc, nhưng cũng may là người dân của chúng ta luôn nhìn vào thực tế, chỉ một số nhỏ người nghe theo chúng, bị chúng lợi dụng thôi.

22:36:00, 30 thg 8, 2013 Reply

Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tức là lực lượng vũ trang không còn trung thành với Đảng, Nhà nước, không phụng sự nhân dân. Vớ vẩn. Đúng là luận điệu của mấy thằng bán nước. Thử hỏi, trên thế giới có nước nào mà lực lượng vũ trang không trung thành với Đảng cầm quyền, bảo vệ Đảng và chế độ nhà nước đó không??? Câu trả lời là làm gì có. Nếu có thì đất nước đó cũng nội chiến, chiến tranh liên miên mà thôi.

16:52:00, 3 thg 9, 2013 Reply

những thế lực thù địch luôn luôn có âm mưu chống phá đất nước ta, điều đó là quá rõ ràng rồi, mặc dù về những biểu hiện bên ngoài, có thể chúng ta khó mà có thể nhìn ra điểm gì đó đặc biệt, tuy nhiên nếu không cẩn thận, chủ quan, mất cảnh giác, thì chúng ta có thể sẽ phải nhận một cái giá đắt

17:20:00, 3 thg 9, 2013 Reply

sửa đổi hiến pháp là một việc làm trọng đại của dân tộc việt nam, nó có thể làm thay đổi rất nhiều xã hội đất nước ta, do đó cần phải hết sức thận trọng trong quá trình sửa đổi hiến pháp, bởi đây chắc chắn là một dịp sẽ được những thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng để chống phá đất nước ta

19:47:00, 3 thg 9, 2013 Reply

thực ra thì những góp ý đều là của những người việt nam cả, tuy nhiên có một số người lại bị kẻ địch lợi dụng, đóng góp những ý kiến chỉ phù hợp với mục đích của những kẻ địch của đất nước (những kẻ muốn chóng phá đất nước ta) chính vì thế mới xuất hiện những ý kiến đống góp sai trái như vậy

20:21:00, 3 thg 9, 2013 Reply

âm mưu của những thế lực thù địch là quá rõ ràng rồi, đó là tác động lên những đối tượng chống đối trong và ngoài nước để chúng thực hiện những hành động chống đối, phá hoại sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, tạo nên tình trạng rối loạn trên đất nước ta, điều đó thật nguy hiểm

20:46:00, 3 thg 9, 2013 Reply

mỗi khi có điều kiện để thực hiện những hành động chống đối đối với đảng và nhà nước ta thì những thế lực thù địch không bao giờ bỏ qua, dịp quốc hội lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp cũng vậy, chúng cũng lợi dụng và chống đối hết sức mạnh mẽ

09:00:00, 5 thg 9, 2013 Reply

không còn nghi ngờ gì nữa, dù là bên ngoài những dấu hiệu là không quá rõ ràng, nhưng nên nhớ một điều là những thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn luôn có âm mưu chống phá đất nước ta, vì vậy những cơ quan có chức năng cũng như toàn thể xã hội cần phải nâng cao cảnh giác cao đô

09:25:00, 5 thg 9, 2013 Reply

kẻ địch thì lúc nào cũng là nguy hiểm rồi, tuy nhiên nên nhớ rằng hiện nay làm gì có ể địch nào là rõ ràng đâu, có khi đối tượng mà hợp tác nhiều với chúng ta thường xuyên lại muốn phá chúng ta thì sao, cạch chúng à, như thế sao được, phải hết sức khéo léo thôi, biết làm sao được

09:56:00, 5 thg 9, 2013 Reply

qua rõ ràng rồi, qua những hiện tượng tiêu cực trong xã hội thời gian vừa qua thì chúng ta đã biết được âm mưu của kẻ địch đối với đất nước ta, đó là những âm mưu cực kỳ nguy hiểm, chính vì thế chúng ta phải có những biện pháp để phòng ngừa và đấu tranh với những âm mưu đó

17:28:00, 7 thg 9, 2013 Reply

qua đợt lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho việc xây dựng dự thảo sửa đổi hiến pháp thì chúng ta cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều, mặc dù đất nước đang rất yên bình và giữ được sự ổn định rất tốt, nhưng song hành với đó vẫn còn có rất nhiều thế lực thù địch muốn chống phá đất nước ta, điều đó nhắc nhở chúng ta không bao giờ được phép lơ là, mất cảnh giác, nếu không muốn phải sống trong cảnh lầm than

17:49:00, 7 thg 9, 2013 Reply

kẻ địch không bao giờ muốn đảng cộng sản việt nam tiếp tục lãnh đạo đất nước,đó là điêu chắc chắn, chẳng thế mà chúng muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp mạnh mẽ như vậy, nhưng chúng có thành công không, chắc chắn là không ròi, nhân dân việt nam sao có thể cho phép chúng làm vậy được

18:23:00, 7 thg 9, 2013 Reply

bọn địch nó thâm lắm, chúng nó không từ bỏ một thủ đoạn nào để chống phá đất nước ta đâu, đừng có thấy tình hình đang yên ổn như thế này mà mất cảnh giác ,không an toàn như chúng ta nghĩ đâu, nếu đất nước ta, nhân dân ta chỉ cần lơ là mất cảnh giác một chút thôi, tôi nghĩ là tình hình sẽ rối ren ngay đấy

18:49:00, 7 thg 9, 2013 Reply

đã là kẻ địch thì không bao giờ chúng muốn tốt cho chúng ta cả, đó là điều chắc chắn, những gì chúng muốn là là phá hoại đất nước ta mà thôi, điều đó sẽ khiến cuộc sông của tất cả chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta không thể làm ngơ trước những sự việc đó được, phải tìm cách ngăn chặn họ lại ngay,càng sớm càng tốt

18:54:00, 7 thg 9, 2013 Reply

kẻ địch của chung ta không phải là ít đâu, cũng may là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, đảng cộng sản việt nam cũng như nhưng cơ quan có chức năng vẫn làm tốt đươc nhiệm vụ của mình, nên đất nước ta mới giữ được sự ổn định lớn như vậy, nhưng không lúc nào chúng ta được phép lơ là cả, điều đó ngay lập tức sẽ phải trả giá rất đắt

21:40:00, 8 thg 9, 2013 Reply

những thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá đảng, chống phá nhà nước ta. chúng muốn loại bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng để thục hiện âm mưu bành trướng của mình.chúng đã tìm cách để góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp nhằm thực hiện ý đồ bành trướng của mình.chúng ta phải hết sức cảnh giác với bọn phản động.để chống lại âm mưu của bọn chúng

10:52:00, 26 thg 12, 2013 Reply

Sửa đổi Hiến pháp là rất đúng đắn và cần thiết nhưng cần phải hết sức cảnh giác với sự chống phá của các thế lực thù địch.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !