24/08/2013

Đòi Xóa Bỏ Điều 4 Hiến Pháp – Một Luận Điệu Phản Động Trắng Trợn.

Written By Việt Nam on 24/08/2013 | 13:06

Sự Thật - Điều 4 Hiến Pháp năm 1992  quy định: Đảng Cộng Sản Việt Nam , đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và  xã hội. Mọi tổ chức của Đảng  hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đòi Xóa Bỏ Điều 4 Hiến Pháp – Một Luận Điệu Phản Động Trắng Trợn.

Bọn phản động cứ mở mồm ra là đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng , đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi thể chế chính trị mà cả dân tộc ta đã lựa chọn, lịch sử đã lựa chọn. Chúng đưa ra đủ thứ lí luận ngụy biện trên trời dưới biển nhưng chẳng  có cái nào thực tiễn và xuất phát từ lợi ích của nhân dân của đất nước. Thời gian gần đây khi chúng ta chúng cầu dân ý để dự thảo sửa đổi Hiến pháp thì chúng lại tiếp tục lên tiếng đòi xóa bỏ điều 4, nói xấu Đảng ta vì những đồng bạc bẩn thỉu mà các thế lực thù địch bên ngoài bố thí cho.
Chúng to tiếng đòi Nhà nước ta phải xóa bỏ điều 4 vì đó là không dân chủ, vi phạm dân quyền, là không phù hợp với nguyên vọng của nhân dân.
Chúng thực sự quá trắng trợn trong luận điệu của mình khi chẳng mảy may nhìn vào thực tế mà cứ nói cho được, nói theo cái suy nghĩ phản động đi ngược với cả dân tộc mà chỉ mình chúng cho là đúng. Không những vậy mà chúng còn vô ơn bội nghĩa với dân tộc mình khi dân tộc cùng Đảng ta đã phải gồng mình qua bao gian khổ để đem lại cho chúng tự do và cả quyền tự do ngôn luận để chúng đứng đó phát ngôn bừa bãi , đi theo các thế lực thù địch bên ngoài phản lại dân tộc.
Chúng nói rằng Đảng ta không có năng lực lãnh đạo, kìm hãm đất nước phát triển. Đúng là những lời thật lực cười. Nhìn vào lịch sử khi đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn thì bác Hồ kính yêu đã đứng ra hợp nhất 3 tổ chức cộng sản trong nước và thành lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đi qua muôn vàn khó khăn để tiến hành thành công hai cuộc kháng chiến thần kì dành lại độc lập dân tộc. Không những vậy Đảng ta còn tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển đất nước tiến lên phát triển. Trong thời gian gần đây khi cả thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế thì Đảng vẫn đang lãnh đạo nước ta phát triển đều trên con đường XHCN với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 5%/năm .Năng lực lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận và cả dân tộc ta đều thấy chỉ có những kẻ phản động đã nhận tiền của vật chất từ các thế lực thù địch mới cố tình phủ nhận.
Chúng luôn mồm nói rằng chúng ta vi phạm dân quyền , nhân quyền và điều 4 Hiến pháp là không dân chủ mà không biết rằng Đảng là đại diện của cả dân tộc của toàn thể người dân. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của mình. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin lấy toàn thể nhân dân lao động là lực lượng chủ đạo lãnh đạo xã hội và tiến hành cách mạng giải phóng con người. Bác Hồ của chúng ta đã vận dụng nó vào điều kiện dân tộc mình để giải phóng đất nước ta khỏi bọn xâm lược thực dân đế quốc. Và giờ đây ngay cả khi chúng ta đã có được độc lập thì chúng vẫn không ngừng chống phá, phá hoại chủ nghĩa xã hội ở nước ta và hướng lái ta đi theo chúng. Thật đáng buồn cho những kẻ vì lợi ích vật chất mà can tâm chống lại Đảng mình, nhà nước mình. Chúng ta đã quy định rõ ràng trong Hiến pháp là luôn tôn trọng nhân quyền, dân quyền và quyền làm chủ của nhân dân. Đảng ta là đại diện cho toàn thể nhân dân và dân tộc để lãnh đạo xã hội ,lãnh đạo đất nước cũng chính là nhân dân đang lãnh đạo đất nước. Trong điều 4 cũng đã thể hiện rõ điều này. Hơn nữa, mặc dù là lực lượng lãnh đạo nhưng Đảng vẫn luôn hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và luôn luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
Đảng là nơi tập trung những con người ưu tú nhất của dân tộc , đại diện cho dân tộc lãnh đạo đất nước đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Sự lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận và nó phải được hiến định trong hiến pháp nước ta. Dù các thế lực thù địch có những luận điệu xuyên tạc gì thì sự thật Đảng ta vẫn là đảng của toàn dân và hoạt động tất cả vì lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc.

5 Nhận xét

16:50:00, 25 thg 8, 2013 Reply

Việt Nam chỉ có một Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, là đại biểu chân chính của nhân dân lao động Việt Nam đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam sẽ từng bước vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển thịnh vượng hơn nữa!

18:45:00, 25 thg 8, 2013 Reply

Hơn 80 năm qua Đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt lãnh đạo nhân dân ta vượt vô vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đến nay vị thế của đất nước của dân tộc trên trường quốc tế là rất lớn, đời sống đại bộ phận nhân dân đã được cải thiện rõ rệt! công lao, vị trí lãnh đạo của một Đảng chân chính của dân, của dân tộc là không thể phủ nhận. Vậy mà ngày ngày vẫn có những kẻ tâm thần, thậm chí có vị trí được ăn học tử tế luôn muốn chống phá, phủ nhận sự tồn tại của Đảng,thật không thể chấp nhận và dung thứ những kẻ đó!

15:37:00, 26 thg 8, 2013 Reply

có lẽ phải khẳng định lại thật nhiều lần nữa, đó là sự đúng đắn tuyệt đối của điều 4 hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam, bởi qua quá trình nghiên cứu và tổng kết thực tiễn thì đó là điều hết sức đúng đắn

16:23:00, 26 thg 8, 2013 Reply

dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và với bất kỳ lý do nào thì cũng không nên xóa bỏ điều 4 hiến pháp, ai cũng biết là trong thời gian vừa qua có nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn có âm mưu muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp, chính vì vậy những hành động này cũng chỉ là một trong những chiêu bài mà họ sử dụng để thực hiện mục đích của mình mà thôi

13:54:00, 28 thg 8, 2013 Reply

tất nhiên tất cả những điều của hiến pháp đều quan trọng rồi, tuy nhiên trong từng tình hình cụ thể của đất nước thì nên có sự điều chỉnh phù hợp, tuy nhiên thay đổi gì thì thay đổi, một điêu kiên quyết là phải luôn giữ vững điều 4 hiến pháp, đó là điều không được phép thay đổi

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !