26/08/2013

Phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Written By Viet Nam on 26/08/2013 | 16:14

Thanh niên là lực lượng đông đảo, là lớp trẻ, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nguồn nhân lực chủ yếu tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì vậy bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, thanh niên là lực lượng quan trọng. Do đó, phát huy vai trò của thanh niên đối với nhiệm vụ này hiện nay là vấn đề có ý nghĩa to lớn và quan trọng.
Thanh niên giúp sức xây dựng các huyện ven biển
Thanh niên giúp sức xây dựng các huyện ven biển
Hiện nay, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, trong đó có thanh niên. Tuy nhiên không phải ở bất cứ đâu lực lượng thanh niên đã phát huy tốt được vai trò đó của mình, nhận thức về vai trò, trách nhiệm, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và hành động thiết thực đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở một số thanh niên chưa cao. Thực tiễn đó đòi hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó là quá trình khơi dậy, huy động, khai thác những tiềm năng, sức mạnh to lớn trong tuổi trẻ và tạo ra những điều kiện hoạt động thuận lợi giúp thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình, hình thành niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và hành động thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng các phương thức khác nhau, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để làm được điều này chúng ta cần thực hiện tốt các việc sau đây:
Thứ nhất thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là công việc đầu tiên nhằm giúp thanh niên nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Thứ hai củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc  trong thanh niên. Đây cũng là một công việc quan trọng nó góp phần vào thực hiện thắng lợi vai trò của thanh niên với các nhiệm vụ được giao. Để củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí cho thanh niên, phải tăng cường công tác tuyên truyền để thanh niên thấy rõ thực lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của ta; nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng. Qua đó, giúp cho thanh niên có được những nhận thức đúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhất là vấn đề biển, đảo, củng cố niềm tin, ý chí, tình cảm, thái độ và động cơ đúng ở tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền  biển, đảo của Tổ quốc.
Thứ baxây dựng định hướng, hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là mục đích hướng tới của việc phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Từ chỗ hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình thanh niên sẽ biến nó thành quyết tâm và hành động thiết thực cụ thể đối với biển đảo Tổ quốc.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Bộ đội Hải quân (năm 1961): “Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”, lực lượng thanh niên ngày nay hãy cùng chung tay phấn đấu, học tập và có những hành động thiết thực, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

167 Nhận xét

08:55:00, 27 thg 8, 2013 Reply

vai trò của thanh niên đối với mọi quốc gia, đặc biệt là vai trò của thanh niên đối với đất nước việt nam chúng ta là vô cùng quan trọng, thanh niên là thành phần chiếm số đông trong xã hội ta hiện nay có sức khỏe và được đào tạo bài bản, nếu xã hội ta biết sử dụng tốt nguồn lực này thì họ sẽ có đóng góp vô cùng lớn lao cho xã hội và đất nước

10:07:00, 27 thg 8, 2013 Reply

đây là điều mà cả xã hội ta đều nhận ra, vai trò của sinh viên trong bất kỳ sự nghiệp phát triển nào của đất nước đều là vô cùng quan trọng, ở thời kỳ nào thì vai trò của sinh viên nói chung và thanh niên nói riêng cũng đóng vai trò then chốt đối với đất nước, đó là điều không cần phải bàn cãi

09:00:00, 28 thg 8, 2013 Reply

không những trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước ta mà theo tôi nghĩ thì trong bất kỳ công việc quan trọng nào của đất nước ta thì cũng cần phải xác định được vai trò của thanh niên, thời kỳ nào cũng vậy thôi, vai trò của thanh niên đối với những công việc của đất nước là vô cùng quan trọng

09:18:00, 28 thg 8, 2013 Reply

trong thời gian vừa qua thì thanh niên việt nam cũng đã có nhiều hoạt động để thể hiện tinh thần của mình cũng như trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc ta, đó là điều hết sức đáng quý, cần phải phát huy hơn nữa tinh thần và vai trò đó của thanh niên

09:35:00, 28 thg 8, 2013 Reply

biết là phải phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước rồi, nhưng vấn đề là phải làm cụ thể như thế nào mới được, chứ trong thời gian vừa qua thì điều đó vẫn chưa được quan tâm thích đáng thì phải, có nhiều biểu hiện tự phát quá

10:07:00, 28 thg 8, 2013 Reply

thanh niên việt nam rất tuyệt vời, sự nhiệt huyết và lòng yêu nước của các bạn là vô cùng cần thiết đối với đất nước , và thực tế thì trong thời gian vừa qua, các bạn đã có rất nhiều hành động thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước, đó là điều hết sức đáng mừng

10:26:00, 28 thg 8, 2013 Reply

nếu phát huy được vai trò của thanh niên trong tinh hình hiện nay thì sẽ rât có lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là trong việc bạo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, vì tiềm năng đóng góp cho đất nước của các bạn thanh niên việt nam là rất lớn

13:50:00, 28 thg 8, 2013 Reply

thanh niên việt nam có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời, họ cũng là những người rất hăng hái trong các công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta, tuy nhiên thanh niên cũng có những điểm yếu cố hữu và đặc trưng, đó là sự bồng bột và thiếu chín chắn, đó cũng là yếu tố mà những kẻ xấu có thể lợi dụng để đầu độc thanh niên được

20:11:00, 15 thg 9, 2013 Reply

lịch sử phát triển của đất nước ta luôn gắn chặt với việc bảo vệ các vùng biển và hải đảo thuộc chủ quyền của đất nước.Như chúng ta cũng đã biết, mỗi con người chúng ta sinh ra và khôn lớn, học tập và lao động đều do cột sống nâng đỡ cơ thể chúng ta, nhưng nếu chỉ có cột sống không thôi thì chưa đủ mà chúng ta còn có cac bộ phận khác như tay, chân… và chính tay, chân đã làm cho chúng ta có một cơ thể toàn diện và khỏa mạnh. Đất nước cũng vậy các bạn ạ, một đất nước mà chỉ vẻn vẹn có dải đất hính chữ S không thôi thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải có các yếu tố khác làm nên một đất nước vững chắc, đó chính là các đảo, quần đảo và vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta. Nó chính là những bàn tay, những bàn chân vững chắc tạo nên một đất nước hoàn chỉnh.

20:20:00, 15 thg 9, 2013 Reply

Chúng ta là những thế hệ đi sau, là những đoàn viên thanh niên ưu tú luôn biết ơn và ghi sâu những anh hùng liệt sỹ, những người đã đấu tranh vì sự bình yên của non sông, đã giữ cho non sông ta, biển trời của ta có được như ngày hôm nay. Tôi có thể tự hào rằng, với những kiến thức mà mình có được tôi sẵn sàng chia sẻ cũng như giới thiệu với bạn bè trên khắp cả nước về biển đảo của quê hương, để mọi người luôn ủng hộ cũng như gìn giữ những vùng biển đảo này.

20:28:00, 15 thg 9, 2013 Reply

Là lực lượng chính trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, thanh niên được giáo dục tốt, có định hướng và đoàn kết thì sẽ kết nối khối sức mạnh lớn để bảo vệ chủ quyền biển đảo.Thanh niên phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo,tích cực tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.Thanh niên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền ,nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…….

07:59:00, 20 thg 9, 2013 Reply

Thanh niên là lực lượng mới giàu tinh thần , ý chí sức mạnh của tuổi trẻ !
Và việc bảo vệ biển đảo hương của Tổ Quốc cũng cần có sự góp sức không nhỉ của tổ chức ,lực lượng này !
Chỉ những nhân tố này mới có thể đóng góp nhân tố mới giàu tính sáng tạo trong việc bảo vệ biển đảo tổ quốc !

08:07:00, 20 thg 9, 2013 Reply

Trong vấn đề biển đảo thanh niên là lực lượng nhạy bén nhanh nhẹn trong tìm kiến thông tin , nhận thức vấn đề và nắm bắt tình hình nhanh nhạy !
Đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc nhất là trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay !

08:15:00, 20 thg 9, 2013 Reply

thanh niên là lực lượng nòng cốt trong phong trào truyền thống yêu nước !
Đồng thời trong tinh hình hiện nay các phong trào thanh niên cùng nhau hợp sức quan tâm tới vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc đã chứng tỏ được rằng mỗi cá nhân cũng đã có những nhận thức quan tâm của mình về việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc !

08:24:00, 20 thg 9, 2013 Reply

Ở đâu có việc khó ở đó có thanh niên !
Bất cứ công việc gì ở bất cứ nơi đâu thì thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc !
Bảo vệ biển đảo quê hương của Tổ Quốc cũng không phải là ngoại lệ nào cả !

Nặc danh
18:03:00, 22 thg 9, 2013 Reply

^-^

21:22:00, 4 thg 10, 2013 Reply

Thanh niên là tầng lớp trẻ, là tầng lớp có những nhận thức mới, sức sống mới, khỏe mạnh nhất. Vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc là hết sức quan trọng. Chúng ta phải biết phát huy vai trò và sức mạnh của tầng lớp thanh niên, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Phải nâng cao vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ biển đảo Việt Nam

21:49:00, 4 thg 10, 2013 Reply

thanh niên việt nam đoàn kết thì sẽ tao ra sức mạnh vô cùng to lớn , với rất nhiều con người tài năng và đầy trí tuệ , họ có sức mạnh về cả thể chất lẫn trí tuệ , phải nói rằng tình yêu của lớp thanh niên chúng ta đang và sẽ sẵn sàng vì công cuộc bảo vệ đất nước, khi có phong trào tìm hiểu bảo vệ chủ quyền tôi thấy thanh niên quyết tâm tham gia và nêu rõ quan điểm rõ ràng bảo vệ chủ quyền.

22:09:00, 4 thg 10, 2013 Reply

trong thời gian vừa qua thì thanh niên việt nam cũng đã có nhiều hoạt động để thể hiện tinh thần của mình cũng như trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc ta, tôi thấy thanh niêm việt nam đoàn kết lắm , khi có chuyện gì thấy ai cũng hăng hái và không hề run sợ, tôi cũng vậy là thanh niên tôi sẵn sàng hi sinh cho tổ quốc này để bảo vệ chủ quyền.

08:48:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Chúng ta cần hiểu được rằng nếu phát huy được vai trò của thanh niên trong tinh hình hiện nay thì sẽ rât có lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là trong việc bạo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước . Bất cứ công việc gì ở bất cứ nơi đâu thì thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc !

23:12:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Thanh niên Việt Nam là niềm tự hào của dân tộc, là niềm tin của đất nước. thanh niên đang là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những trụ cột của đất nước. Vì thế trong thời đại mới thanh niên hãy phát huy vai trò của mình, phát huy niềm tự hào của dân tộc, vì một đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, ngày càng phát triển.

23:24:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Trong thời gian qua, các vẫn đề chủ quyền lãnh thổ trên biến đang là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá chúng ta. Trung Quốc đang muốn bành trướng, muốn nuốt gọn biển Đông. Vì thế trong điều kiện hiện nay thì vai trò của nhân dân, mà nòng cốt là thanh niên đang có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc cho lãnh thổ đâtrs nước

23:38:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Thanh niên là những trụ cột của đất nước, những chủ nhân tương lai của đất nước, đây là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, lực lượng mà luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu nước nồng nàn. Đây là những trụ cột của đất nước trong tương lai, cũng chính là những nhân tố quan trọng trong việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

23:45:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với nhân dân và đối với đất nước Việt Nam. Việc này đòi hỏi có sự tham gia, có sự đóng góp của toàn xã hội. Mà nòng cốt là thanh niên, những người trẻ tuổi tâm huyết, năng động và đầy lòng yêu nước đáng là một trụ cột quan trọng của đất nước trong thời kỳ hội nhập này.

00:12:00, 10 thg 10, 2013 Reply

Thanh niên đang có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước đang nắm giữ vận mệnh của đất nước, nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước là một nhiệm vụ quan trọng, một nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi thanh niên hãy phát huy hết vai trò của mình, phát huy tốt đa những gì mình có thể để đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

13:41:00, 10 thg 10, 2013 Reply

Thanh niên chính là lực lượng xung kích thể hiện được sức trẻ, sức sáng tạo của mình trong việc đưa những đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước đưa vào thực tiễn đời sống. Việc nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo là vô cùng quan trọng. Những chủ nhân tương lai của đất nước cần ra sức đóng góp, phát huy khả năng của mình bảo vệ và xây dựng đất nước.

13:06:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Không chỉ là trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước mà theo tôi nghĩ thì trong bất kỳ công việc quan trọng nào của đất nước ta thì cũng cần phải xác định được vai trò của thanh niên , nhất là trong thời kì đổi mới ngày nay , vai trò của thanh niên là vô cùng quan trọng đặc biệt là trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước

FA
13:44:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Vấn đề biển đảo là một trong những vấn đề hết sức " nóng hổi " hiện nay , khi mà cả nước đang hướng về Trương SA và Hoàng SA , 2 vùng đảo lớn nhất của Việt Nam , là một phần máu mủ ruột thịt của tổ quốc ta , tôi cũng là một thanh niên , và cũng rất quan tâm đến vấn đề này , mong sao chúng ta giải quyết được trong hòa bình , những nếu phải chiến tranh , tôi nghĩ với tinh thần của người Việt Nam , bọn chúng sẽ khong bao giờ có thể thắng lợi được!!

Nặc danh
10:31:00, 15 thg 11, 2013 Reply

bài có tổng cộng là bao nhiêu từ vậy bạn?

14:12:00, 28 thg 11, 2013 Reply

thanh niên là lực lượng rất nhanh nhạy, là chủ nhân trong tương lai của đất nước, việc định hướng vai trò của thanh niên trong phát triển đất nước là rất quan trọng. Nhưng muốn đất nước phát triển thì chúng ta phải ý thức được cho thế hệ ấy vai trò của mình trong vai trò bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và hành động thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng các phương thức khác nhau, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo ý nguyện, mục tiêu của Bác Hồ và của toàn dân.

14:24:00, 28 thg 11, 2013 Reply

vai trò của thanh niên, thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong lịch sử thế hệ thanh niên chính là lực lượng chính, chủ đạo trong chiến thắng của dân tộc ta, đánh đuổi giặc Pháp và Mỹ ra khỏi đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà đất nước ta phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tác động của tranh chấp Biển Đông tác động rất lớn đến thế hệ thanh niên, chúng ta phải ý thức được cho họ cách bảo vệ và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, có như vậy đất nước ta mới phát triển mạnh mẽ và bền vững được.

16:00:00, 5 thg 12, 2013 Reply

Trong mọi thời kỳ lịch sử, thanh niên luôn luôn là lực lượng nòng cốt trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát huy vai trò của thanh niên chính là phát huy được tổng hợp ngọn nguồn sức mạnh cả về sức lực và trí tuệ. Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc thì nguồn sức mạnh này cần phải được phát huy mạnh hơn nữa!

16:48:00, 11 thg 12, 2013 Reply

tấc đất tấc vàng! đã là người Việt Nam thì dù có già trẻ hay lớn bé cũng luôn luôn phải giữ lấy chủ quyền đất nước trong giai đoạn hiện nay khi Trung Quốc đang dần dần thể hiện ý đồ muoosnc cướp trắng 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa chúng liên tục có nhũng hành động xâm phạm chủ quyền thì là những người chủ tương lai của đất nước chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. chúng ta phải tích cực tuyên truyền sự thật cứng rắn với những mưu đồ đen tối của bọn Tàu. sức trẻ đóng góp một phần không hề nhỏ vào bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam

19:44:00, 14 thg 12, 2013 Reply

thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ kế tiếp thời địa Hồ Chí Minh vì thế chúng ta phải đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc

21:31:00, 1 thg 1, 2014 Reply

Đã là con người việt nam thì già trẻ lớn bé đều phải bảo vệ đất nước.nhưng hiện nay,vai trò của thanh niên là quan trọng nhất,là lứa tuổi năng động,nhiệt tình nên thanh niên luôn phải đi đầu trong mọi phong trào,luôn phải là tấm gương để các lứa tuổi sau noi gương.vì thế phải tăng cường giáo dục,củng cố niềm tin trong những con người nhiệt huyết đó,yêu nước và bảo vệ quốc gia.

22:12:00, 2 thg 1, 2014 Reply

Thanh niên Việt Nam có người nhiệt huyết, cống hiến hết sức nhưng cũng có người chưa quan tâm đến đời sống chính trị xã hội, các tổ chức đoàn-đội cần xây dựng chương trình hoạt động sao cho kêu gọi được sự tham gia của càng đông thanh niên càng tốt. Lôi kéo họ vào hoạt động bảo vệ đất nước, khơi dậy niềm tin yêu tổ quốc. Khơi dậy được lòng yêu nước của thanh niên là làm được một nửa công việc bảo vệ đất nước

11:27:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN .Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững.Thanh niên chinh là lực lượng chính. xung kích trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta.

21:16:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Thanh niên có vai trò xung kích trong mọi nhiệm vụ của đất nước, thanh niên là một trong những lực lượng đông đảo , mạnh mẽ và thể hiện được sức mạnh của đất nước. Hiện nay chủ quyền biển đảo của nước ta đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng bởi nhiều thế lực hơn lúc nào hết đây là lúc để lực lượng thanh niên phát huy tinh thần dân tộc vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà. Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau.

21:23:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Không thể để lũ giặc vào cướp đi đất đai , chủ quyền lãnh thổ của nước ta một cách ngang nhiên như vậy. Chúng ta không thể làm ngơ được . Tôi là một thanh niên yêu nước và thấy được sự cần thiết phải làm gì đó để giành lại chủ quyền biển đảo từ tay lũ giặc cỏ. Lũ đã cướp đi đất đai của chúng ta. Chúng ta không thể chịu khuất phục trước kẻ thù . Lực lượng thanh niên cần phải làm ngay , không thể trần trừ thêm nữa . Hành động, hành động ngay tức khắc và thật quyết liệt để đòi lại chủ quyền biển đảo của nước nhà.

21:26:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Thanh niên cần nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng thanh niên trong thời đại mới là một lực lượng đông đảo, là lớp trẻ, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nguồn nhân lực chủ yếu tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì vậy bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, thanh niên là lực lượng quan trọng. Do đó, phát huy vai trò của thanh niên đối với nhiệm vụ này hiện nay là vấn đề có ý nghĩa to lớn và quan trọng.

21:30:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Thực tiễn đòi hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó là quá trình khơi dậy, huy động, khai thác những tiềm năng, sức mạnh to lớn trong tuổi trẻ và tạo ra những điều kiện hoạt động thuận lợi giúp thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình, hình thành niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và hành động thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng các phương thức khác nhau, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

10:18:00, 5 thg 1, 2014 Reply

Có các bài viết, các cuộc thi tìm hiểu phát động trong thanh niên cả nước về biển đảo quê hương. Thanh niên tham gia rất hào hứng thể hiện sự quan tâm của mình đến việc chủ quyền của đất nước cũng như các vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay. Đó là những động thái tích cực và thiết thực nhất thể hiện mối quan tâm sâu sắc, khoa học và thông minh của thế hệ trẻ hiện nay không giống như một số các bạn trẻ mù quáng theo đường lối chỉ dẫn của những phần tử kích động , lợi dụng vấn đề này để tạo áp lực cho quốc gia, mối quan hệ xấu trong chính trị, điều đó là nên tránh.

10:28:00, 5 thg 1, 2014 Reply

Thanh niên gắn với hai chữ xung kích. Nghĩa là " ở đâu khó ở đó có thanh niên". Sức trẻ của bạn phục vụ điều gì, phục vụ cho tổ quốc, bạn lấy cái đó để phục vụ cho bản thân mình, gia đình mình. Tuổi trẻ của bạn hao mòn trên chiếc giường ngủ, trên chiếc máy tính và trên những anh hùng bàn phím. Không, tuổi trẻ thường nông nổi những biết lỗi và sửa sai. Có những cái bạn chủ quan không thể quay lại nhưng đâu phải như vậy. Hãy giữ vững niềm tin thế hệ trẻ Hồ Chí Minh, chung sức chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp bằng cách ra sức học tập, rèn luyện tốt về bản lĩnh cũng như chuyên môn.

23:05:00, 5 thg 1, 2014 Reply

Năm ngoái tôi có người bạn rủ ra Trường Sa sống một thời gian. Tôi rất bất ngờ với lời mời gọi đấy. Bây giờ bạn tôi vẫn chưa đi, tôi cũng đã nhận lời nhưng chưa đi được vì công việc quá bận, và chưa sắp xếp được thời gian cũng như những việc gia đình khác. Nhưng chắc chắn, trong mấy năm nữa chúng tôi sẽ ra Hoàng Sa, Trường Sa nữa. Chúng tôi muốn bằng sức của mình, cống hiến những gì chúng tôi có cho một phần máu thịt của Tổ quốc. Mong rằng biển đảo sẽ dang tay đón chúng tôi!

23:53:00, 9 thg 1, 2014 Reply

Thanh niên,là thế hệ trẻ,đầy máu nhiệt huyết,là thế hệ xông pha đi đầu những phong trào bảo vệ đất nước.Thanh niên chính là nguồn lực lớn nhất của đất nước.vì thế cần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ đất nước.để làm được điều đó thì cần phải giáo dục,bồi dưỡng cho thanh niên những hành trang cần thiết.Chúng tôi,những thanh niên của đất nước.sẵn sàng đổ máu và hi sinh để bảo vệ đất nước!

12:00:00, 11 thg 1, 2014 Reply

Ngày còn chiến tranh, thanh niên tham gia nhập ngũ, nhiệt huyết lắm. Bây giờ hòa bình rồi, trách nhiệm giữ gìn bảo bệ tổ quốc phần lớn là của thanh niên đấy. Người trẻ có sức khỏe, có tri thức hãy làm tốt trách nhiệm của mình. Đừng hờ hững với đất nước quê hương. Làm sao để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước. Có như thế mới xứng đáng là người Việt Nam.

03:37:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:37:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:37:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:37:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:37:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:38:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:38:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:38:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:38:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:38:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:38:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:39:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:39:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:39:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:39:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:39:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:40:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:40:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:40:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:41:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:41:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:41:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:41:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:41:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:41:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:42:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:42:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:42:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:42:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:42:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:42:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:43:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:43:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:43:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:43:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:43:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:43:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:44:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:44:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:44:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:44:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:44:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:44:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:45:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:45:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:45:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:45:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:46:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:46:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:46:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:46:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:46:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:46:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:47:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:47:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:47:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:47:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:47:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:48:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:48:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:48:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:48:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:48:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:49:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:49:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:49:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:50:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:50:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:50:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:50:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:51:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:51:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:51:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:51:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:52:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:52:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:52:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:52:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:53:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:53:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:53:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:54:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:54:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:54:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:54:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:54:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:55:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

12:17:00, 4 thg 3, 2014 Reply

Thanh niên là lực lượng đông đảo, là lớp trẻ, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì thế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thì phát huy vai trò của thanh niên là một điều quan trọng, tiên quyết.

Nặc danh
09:06:00, 14 thg 3, 2014 Reply

Ngu ngốc và cuồng tín vì vậy khi TQ cướp Hoàng Sa thì có 1 số kẻ tự tin và phát biểu" Trung Quốc anh em thay mặt ta giải phóng Hoàng Sa, sau khi tiêu diệt lính Ngụy họ sẽ bàn giao lai cho VNDCCH" Sự thật đã trả lời. Sáng mắt chưa bọn giáo điều?

17:46:00, 14 thg 3, 2014 Reply

Vấn đề chủ quyền biển đảo hiện nay là hết sức nóng hơn bao giờ hết khi các thế lực thù địch đang nhòm ngó đến chủ quyền biển đảo của chúng ta và không ngần ngại thực hiện mọi âm mưu và thủ đoạn để chiếm đoạt. Cho nên vấn đề đặt ra hiện nay là phải bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta không để địch xâm phạm và thực hiện nhiệm vụ này chúng ta cần sự ủng hộ và làm việc hết mình của phần lớn thanh niên trong xã hội. Vì đây là thành phần đông đảo và sáng tạo nhất của xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước.

22:52:00, 28 thg 3, 2014 Reply

thanh niên luôn được xem là thế hệ đàu tàu, gương mẫu. Với tinh thần nhiệt huyết, xung kích của mình thanh niên đang là bộ phận quan trọng của xã hội. Thanh niên có vai trò chủ chốt, quan trọng trong sực nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong việc thực hiện thành công chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

19:55:00, 2 thg 4, 2014 Reply

Trong thời kì đổi mới và hội nhập hiện nay thì vai trò của thanh niên là vô cùng qua trọng ,đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của đất nước. Sự sáng tạo , sức trẻ cộng với lòng nhiệt tình của thanh niên sẽ làm nên những điều khác biệt , biến những điều không thể thành có thể. Vì thế mỗi thanh niên cần biết được vai trò và nghĩa vụ của mình để từ đó có thể đóng góp cho gia đình và xã hội.

21:15:00, 3 thg 4, 2014 Reply

Thực tiễn đó đòi hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vì vậy mỗi thanh niên hãy thể hiện vai trò xung kích của mình, cùng tu dường, cống hiến tài năng của mình vi sự phát triển của đất nước.

21:23:00, 3 thg 4, 2014 Reply

Thanh niên Việt Nam, những người con ưu tú của đất nước, những nhân tố chủ chốt, quan trọng trong sự phât triển, đổi mới của đất nước. Trong giai đoạn phát triển hiện nay thanh niên luôn luôn là động lức, là niềm tin và nhân tố quan trọng trong việc thực hiện thành công những mục tiêu của đất nước, tiến tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

10:08:00, 6 thg 4, 2014 Reply

thanh niên là tương lại , là sức mạnh mà bất cứ một đất nước nào muốn thực sự phát triển được thì đều cần phải có. Tuổi trẻ, sáng tạo ,lòng nhiệt huyết sẽ làm nên những điều phi thường. vì vậy mỗi thanh niên chúng ta cần phải ra sức học tập, phấn đấu để có thể đóng góp 1 phần công sức của mình cho đất nước.

Nặc danh
15:56:00, 16 thg 4, 2014 Reply

Trong bài báo có tiêu đề: ‘Cần xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, manh động tại xã Bắc Sơn’, báo Hà Tĩnh dẫn lời Chủ tịch huyện Thạch Hà Nguyễn Phi Quang nói rằng ‘một số người dân chưa hiểu đầy đủ tính chất của dự án (Công viên Vĩnh hằng) nên lôi kéo người khác cản trở’.

“Cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân... đồng thời phải cương quyết, xứ lý nghiêm minh, triệt để các đối tượng quá khích, manh động để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, làm gương cho các vụ việc và các địa phương liên quan khác và tránh được hệ lụy đáng tiếc khác,” ông Quang được dẫn lời nói.
Dư luận đòi xử lý?

Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong một bài xã luận hôm 12/4, bình luận rằng ‘dư luận đòi hỏi cần nghiêm trị các đối tượng manh động này để giữ nghiêm phép nước’.

Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời một người dân địa phương dẫn ra các nguyên nhân họ chống đối dự án nghĩa trang này là: dân bị mất nhiều đất canh tác, ô nhiễm nguồn nước ngầm mà dân đang dùng, thu hẹp khu chăn nuôi của dân, ảnh hưởng cảnh quan môi trường...

ờ báo này còn dẫn lời ông Sơn nói thêm là ông ‘chịu quá nhiều sức ép từ phía người dân địa phương và các cơ quan chức năng cấp trên’ và ‘nhiều ngày trở lại đây ông và người thân trong gia đình bị nhiều người đe dọa, uy hiếp là sẽ giết chết bất cứ lúc nào’.

“Không chỉ riêng gia đình tôi mà hiện nhiều cán bộ xã khác cũng không dám ra khỏi nhà và đã gửi người thân đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng,” ông Sơn được dẫn lời nói.

Chính quyền Việt Nam lâu nay rất nhạy cảm với việc người dân chống đối chính quyền. Trước đó, vụ xô xát giữa công an và giáo dân ở Mỹ Yên, Nghệ An, cũng bị báo chí trong nước đồng loạt đả kích.
Dân sai hoàn toàn?

Một số tờ báo là tiếng nói chính thức của Đảng CSVN và chính quyền ở trung ương và địa phương đều gọi những người dân này là ‘quá khích’.

Các tờ báo này đều không đả động gì đến lý do dẫn người dân đến hành động phản kháng như trên và yêu cầu phải ‘xử lý nghiêm’.

Theo tường thuận của trang nhà của Công an Hà Tĩnh thì trong vụ bắt giữ ông Trương Văn Trường hôm 10/4, người trước đó được cho là đã có hành vi ‘ném đá’ vào nhà cán bộ xã, công an ‘có đủ tài liệu chứng cứ’.

Theo trang này thì Trường và người nhà đã ‘chống đối quyết liệt’ khiến dân làng kéo đến ‘vây ráp, cản trở, tạo áp lực’.

Báo Hà Tĩnh, cơ quan ngôn luận của chính quyền Hà Tĩnh, cho biết ‘mặc dù được giải thích việc bắt Trường là căn cứ theo pháp luật nhưng một số người dân đã manh động, xông vào cản trở lực lượng chức năng’.
Tờ báo này còn dẫn lời chủ tịch xã Bắc Sơn là ông Trần Bá Hoành cho biết ‘cán bộ đảng viên trong xã không đồng thuận với dự án’ nhưng ‘vì là cấp dưới’ nên phải tuân thủ cấp trên.

Khi được BBC liên lạc hỏi về vấn đề này, ông Dương Công Tự, bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn đã từ chối trả lời vì ‘đang bận họp’.

23:43:00, 18 thg 4, 2014 Reply

thanh niên là lực lượng vô cùng quan trọng của nước ta. sức trẻ của thanh niên là màu xanh của đất nước nếu ta có thể huy động được nguồn lực thanh niên, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tình hình biển Đông đang trở nên gay gắt thì thanh niên là lực lượng xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo. hơn hết việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý thức dân tộc, khơi dậy ở họ tinh thần yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc ta, để thanh niên thực sự là tương lai của đất nước.

14:16:00, 25 thg 8, 2014 Reply

thanh niên là lực lượng vô cùng quan trọng của nước ta. sức trẻ của thanh niên là màu xanh của đất nước nếu ta có thể huy động được nguồn lực thanh niên, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tình hình biển Đông đang trở nên gay gắt thì thanh niên là lực lượng xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo. hơn hết việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý thức dân tộc, khơi dậy ở họ tinh thần yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc ta, để thanh niên thực sự là tương lai của đất nước

14:27:00, 25 thg 8, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
14:35:00, 25 thg 8, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
14:46:00, 25 thg 8, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
09:26:00, 7 thg 11, 2014 Reply

Ngày nay, đất nước đã hòa bình và phát triển nhưng biển đảo vẫn canh cánh mối lo xâm lấn của các thế lực thù địch. Nên nhiệm vụ của tuổi trẻ, nhiệm vụ của mỗi thanh niên với tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo lại được đặt lên trên hết. Nơi hải đảo xa xôi những chàng trai lính đảo, những ngư dân Việt Nam cùng lực lượng kiểm ngư đang ngày đêm bám biển, với lòng nhiệt huyết và trái tim yêu nước nhiệt thành, đang kiên cường bảo vệ biển đảo quê hương

15:51:00, 9 thg 12, 2014 Reply

Đâu cần thanh niên có.Đâu khó có thanh niên. Cũng là thanh niên Việt Nam tôi hiểu rất rõ điều này. Tôi và các thanh niên Việt khác sẽ mang hết cả tinh thần và sức lực của mình xây dựng tổ quốc

Nặc danh
23:57:00, 28 thg 12, 2014 Reply

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Chúng ta có bổn phận, nghĩa vụ và quyền được bảo vệ vùng biển, vùng trời của quê hương. Đó là quyền được yêu nước mà không phải ai xứng đáng được có

16:59:00, 9 thg 4, 2015 Reply

Thanh niên là thế hệ trẻ tương lai của Tổ quốc. Là nền móng của quốc gia, là ảnh hào hùng của dân tộc. Nếu biết sử dụng và hướng dẫn họ mđúng cách thì họ sẽ phát huy được ticnhs tích cực và ưu điểm của mình,, nếu ngược lại thì sẽ mất đi cả một thế hệ.

13:26:00, 6 thg 5, 2015 Reply

Thanh niên Việt Nam hiện nay càng ngày càng cần phải tích cực học tập và rèn luyện để góp phần phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải thực sự xứng đang với tên tuổi và truyền thống mà bấy lâu nay các thế hệ thanh niên đàn anh đàn chị đi trước đã làm được.

22:58:00, 7 thg 7, 2015 Reply

"Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên". Thanh niên là lực lượng đông đảo và hùng mạnh, với trình độ ngày càng cao. Lực lượng thanh niên đã và đang chứng tỏ lòng yêu nước khi quốc gia đứng trước các hành động đe dọa an ninh lãnh thổ từ bên ngoài.

22:59:00, 27 thg 7, 2015 Reply

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, thanh niên là lực lượng quan trọng. Do đó, phát huy vai trò của thanh niên đối với nhiệm vụ này hiện nay là vấn đề có ý nghĩa to lớn và quan trọng.

21:56:00, 30 thg 9, 2015 Reply

Theo tôi thấy thì hiện nay, thế hệ Thanh niên Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động để thể hiện tinh thần của mình cũng như trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc ta, đó là điều hết sức đáng quý, cần phải phát huy hơn nữa tinh thần đó

Nặc danh
16:23:00, 17 thg 11, 2015 Reply

theo tôi thấy thì Thanh niên là nguồn lực không thể thiếu trong mỗi đất nước cho nên muốn đất nước phát triển thì cần có một lực lượng thanh niên có tư cách, có lòng nhiệt huyết, có nỗ lực trong học tập và công tác. tôi mong muốn mọi người hãy phát huy sức mạnh tuổi trẻ của mình để giúp cho đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn.

08:08:00, 8 thg 9, 2016 Reply

Thanh niên- một lực lượng vô cùng quan trọng nắm giữ tương lại vận mệnh của đất nướcvận mệnh của đất nước, đất nước thịnh hay suy đều do một phần sức trẻ tạo nên. Hiện nay các thế lực thù địch đang tập trung móc nối, lôi kéo, kịch động vào số thanh niên Việt Nam với những thủ đoạn tinh vi,xảo quyệt. Do vây, mỗi thanh niên Việt Nam cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình với Tổ quốc, đề cao ảnh giác, kiên quyết chống lại các luận điệu phá hoại của các thế lực thù địch.

21:09:00, 17 thg 3, 2017 Reply

chúng ta có thể thấy rằng, vai trò của thanh niên là vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực, trong những năm qua, thanh niên Việt Nam đã và đang nỗ lực hết mình trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung kích trên mọi mặt trận.

21:10:00, 17 thg 3, 2017 Reply

ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp, các ngành cần phát huy tốt vai trò của thanh niên và thanh niên cần tiếp tục tự khẳng định mình thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trong đời sống xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

21:12:00, 17 thg 3, 2017 Reply

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

21:14:00, 17 thg 3, 2017 Reply

có thể thấy rằng, thanh niên Việt Nam luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và lợi ích quốc gia nên đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

21:24:00, 17 thg 3, 2017 Reply

có thể thấy, thanh niên hiện nay, trong đó, không ít bạn trẻ có trình độ học vấn cao luôn sẵn sàng gia nhập quân đội, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đây là điều rất đáng phấn khởi và là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

21:29:00, 17 thg 3, 2017 Reply

các thanh niên cùng nhau hòa mình vào tuổi trẻ của đất nước, đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

21:31:00, 17 thg 3, 2017 Reply

hôm nay trong thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi rất cao năng lực và trí tuệ của cả dân tộc, trong đó thanh niên có vai trò rất quan trọng, bổn phận thanh niên phải sống có lý tưởng, có ý chí vươn lên, có hoài bão lớn lao, cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc và nhân dân.

21:34:00, 17 thg 3, 2017 Reply

có thể noi rằng, lực lượng thanh niên bao giờ cũng là lực lượng đáng tin cậy của Đảng, của nhân dân, vì vậy, việc quan tâm, chăm lo đầu tư cho thanh niên phát triển toàn diện vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của toàn xã hội, bồi dưỡng nhân tài là thanh niên, đồng thời có kế hoạch xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.

20:33:00, 2 thg 11, 2017 Reply

đất nước việt nam với những con người giản dị nhưng có tinh thần yêu nước nông nàn.Mỗi người dân VIỆT NAM luôn có ý thức và khát vọng cháy bỏng là xây dựng đất nước phát triển trong số đó cần phải nói đến từng lớp thanh niên VIỆT,là một lực lượng đông đảo và hùng mạnh,thanh niên đất nước ta đã và đang thể hiện tinh thần yêu nước của mình trước các thế lực thù địch

10:20:00, 1 thg 3, 2018 Reply

Cần nhiều hơn nữa tinh thần tuổi trẻ thanh niên làm theo lời bác và tuổi trẻ thanh niên làm việc cống hiến hết mình vì an ninh tổ quốc của chúng ta để có cái nhìn thật sự đúng đắn nhất đối với mỗi con người như chúng ta đã thấy đúng không mọi người nhỉ.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !