23/08/2013

Thư gửi Lê Hiếu Đằng

Written By Việt Nam on 23/08/2013 | 01:02

Hy Vọng - Gửi ông Đằng.
Được biết ông bị ốm , đang nằm điều trị tại bệnh viện, sưc khỏe dần hồi phục. Lời đầu tiên chẳng biết nói gì hơn có lời hỏi thăm sức khỏe ông( một vị luật gia, nguyên là Phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tại TP HỒ CHÍ MINH ). Nguyên là một vị lãnh đạo, được nhân dân bầu lên, đại diện cho nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân để mang lại những lợ ích thiết thực cho nhân dân. Thế mà giờ đây ông lại có những suy nghĩ lệch lạc, đi lại ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Ông đã và đang được hưởng những bộc lộc của nhân dân, được hưởng những quyền và lợi ích của một công dân Việt Nam, chắc ông cũng đã tham gia cách mạng, cũng đã thấu hiểu sự áp bức bóc lột, những gian khổ mà nhân dân ta đã phải chiu đựng trước sự xâm lược của bọn đế quốc, thực dân, phong kiến. Trước sự ốm đau bệnh tật của ông thì ông đang nằm điều tri tại bệnh viện nào? Của một đất nước nào? Của một xã hội nào? Sự hồi phục sức khỏe của ông thì ông được sự chăm sóc, điều trị tận tình chu đáo từ những chính sách của một Nhà nước nào tạo dựng lên? Đó là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Được lịch sử cha ông Việt Nam đời đời dựng và giữ nước, được nhân dân bầu lên thể hiện ý chí và nguyện vọng của họ. Mà sao ông lại có những phát biểu đi ngược lại đường lối và chính sách, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không phù hợp với pháp luật Việt Nam. Thế mà ông tự xưng là một vị Luật gia.

Thư gửi Lê Hiếu Đằng

Trong lời phát biểu của ông có viết : “ Còn bài của tôi, tôi phân tích theo quan điểm Mác – LêNin thôi. Mình học abc chủ nghĩa Mác – LêNin thì cũng biết rồi: cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc. Cơ sở hạ tầng gồm năm thành phần kinh tế, nhiều giai cấp, nhưng thượng tầng kiến trúc chỉ có một thì sao?Vô lý, cái này nó phản lại, dù cho chủ nghĩa Mác – LêNin bây giờ cũng đã lạc hậu về nhiều vấn đề rồi, người ta cũng từ bỏ rồi” . Những lời phát biểu chỉ mang tính ngụy biện cho vấn đề đa đang của ông, vô lý ở chỗ nào? phàn lại ở chỗ nào? Lạc hậu vấn đề gì ? Ông bảo có học abc chủ nghĩa Mác – LêNin thì ông hiểu đến mức độ nào của chủ nghĩa Mác – LêNin. Qua đây tôi cũng xin nói rõ thêm cho ông một đôi chút về chủ nghĩa Mác – LêNin: Thế nào là cơ sở hạ tầng? Kiến trúc thượng tầng? Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng thể hiện ở chỗ nào ?
Thứ nhất, về cơ sở hạ tầng : Cơ sở hạ tầng là tồng hợp những quan hệ sàn xuất hợp thành kết cấu kinh tế của một xã hội nhất định.
 Trong một cơ sở hạ tầng bao gồm ba loại quan hệ sản xuất:
+ Quan hệ sản xuất tàn dư của phương thức sản xuất cũ
+ Quan hệ sản xuất thống trị
+ Quan hệ sản xuất mầm mống của phương thức sản xuất tương lai.
Ví dụ, trong xã hội tư bản chủ nghĩa: quan hệ sản xuất tiền tư bản chủ nghĩa, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa(thống tri trong xã hội ) và quan hệ sản xuất xã hôi chủ nghĩa ( mầm mống của xã hội tương lai )
Thứ hai, về kiến trúc thượng tầng : Kiến trúc thượng tầng là những quan điểm chính trị, pháp luật, triết học, đạo đức tôn giáo, nghệ thuật…với những thiết chế tương ứng ( nhà nước đảng phái, giái hội, các đoàn thể...) được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.
Thế ông có biết cơ sở hạ tầng quyết định kiến thức thượng tầng thể hiện ở chỗ nào không ? mà ông nói vô lý và một phát biểu không rõ ràng như vậy .
+ Mỗi cơ sở hạ tầng hình thành nên một kiến trúc thượng tầng tương ứng với nó.
+ Tính chất của cơ sở hạ tầng quyết định tính chất của kiến trúc thượng tầng.
+ Trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào có địa vị thống trị về kinh tế thì cũng giữ địa vị thống trị trong kiến trúc thượng tầng, trong đời sống chính trị, tinh thần. Mẫu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế quy định mâu thuẫn trong lĩnh vực tư tưởng.
+ Sự biến đổi căn bản trong cơ sở hạ tầng dẫn đến sự biến đổi căn bản của kiến trúc thượng tầng. Điều này thể hiện rất rõ, khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi thì sớm hay muộn, ít hay nhiều kiến trúc thượng tầng cũ do nó sinh ra cũng mất theo, khi cơ sở hạ tầng mới ra đời thì kiến trúc thượng tầng mới phù hợp với nó sẽ xuất hiện
+ Sự thay đổi của cơ sở hạ tầng dẫn đến sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng rất phức tạp. Có những yếu tố của kiến trúc thượng tầng thay đổi nhanh chóng cùng với sự thay đổi của cơ sở hạ tầng như quan điểm chính trị, pháp luật. Có những yếu tố thay đổi rất chậm như tôn giáo, nghệ thuật…
Theo những lý luận trên thì ông bảo vô lý ở chỗ nào? Những lý luận trên đúng dắn mang tính xác thực, được thực tiễn lịch sử chứng minh. Một lời phát biểu vô lý, không đúng với bản chất của chủ nghĩa Mac - Lê Nin . Ngoài ra ông còn nói “ chủ nghĩa Mác – LêNin giờ cũng đã lạc hậu về nhiều vấn để rồi” . Một lời nói thiếu căn cứ và trái với quy luật tự nhiên, trái với thực tiễn lịch sử đang diễn ra. Hay đây chỉ là lời nói xuông, một luận điệu của những kẻ luôn tìm cách phá hoại con đường phát triển đất nước mà nhân dân Việt Nam đã và đang ra sức xây dựng.
Với sự phát triển của đất nước Việt Nam và nhiều nước Xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới đã chứng minh những luận điệu sai trái đó. Là một công dân Việt Nam tôi có thể nói rằng mỗi người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước , đi theo con đường mà chủ tịch Hồ Chính Minh đã lưạ chọn. Người dân đươc hưởng quyền và lợi ích hợp pháp mà nhà nước đảm bảo thực hiện , sống một cuộc sống độc lập tự do , một môi trường hòa bình, ôn đinh. Chế  độ xã hội chủ nghĩa luôn ở trong tiềm thức của mỗi người dân và nó luôn tồn tại, phát triển theo một quy luật tự nhiên. Thế mà có những người chỉ biết nói lên những điều thiếu niềm tin và hy vọng như “ người ta cũng từ bỏ rồi”. Thật đáng buồn cho những con người sống trong một chế độ tốt đẹp mà nói lên những câu nói không tốt đẹp, không đúng với bản chất của một người cách mạng chân chính.
Sau khi đọc xong những lời pát biểu của ông, thật sự tôi rất buồn và không giám tin là ông là một người đã từng tham gia cách mạng, từng cầm súng chiến đấu để chống lại quân thù, một thời cách mạng lẫy lừng đâu rồi? Những chiến thắng oanh liệt nay còn đâu? Hy vọng ông sẽ nghĩ lại và có những lời phát biểu đúng với bản chất của một xã hội chủ nghĩa .
 Mong ông chóng khỏe !

Theo Người Con Đất Mẹ

5 Nhận xét

20:45:00, 23 thg 8, 2013 Reply

ông lê hiếu đằng nói chủ nghĩa mác lê nin lạc hậu là hoàn toàn sai lầm, thực tế đúng là không có nhiều nước trên thế giới lấy triết lý của chủ nghĩa mác lê nin làm nền tảng triết lý nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa mác lê nin lạc hậu, lấy vì dụ trường hợp của việt nam, đất nước chúng ta lấy chủ nghĩa mác lê nin làm nền tảng triết lý của dân tộc, và đó là sự lựa chọn đúng đắn, mang lại hiệu quả rất cao trong thực tế

21:22:00, 23 thg 8, 2013 Reply

cần phải có nhiều bức thư như thế này gửi tới ông lê hiếu đằng, chỉ cần ông ta đọc được những dòng rất chân thật này thôi thì ông ta chắc chắn sẽ phải nghĩ lại thôi, rõ ràng là không thể để thực tế xảy ra theo mong muốn của ông lê hiếu đằng được, phải đặt lợi ích của đất nước lên trên hết chứ

Nặc danh
22:09:00, 26 thg 8, 2013 Reply

Khổ thân cái ông Đằng, già rồi làm được mấy việc cho CM chắc cũng kiếm được khơ khớ chứ, chắc là bị ngã ngựa chứ gì, lại sặc mùi thù hằn cá nhân đây, xin lỗi nhế loại cán bộ cộng sản kiểu ông nhiều đấy, cứ mất bát nhắm là chúng dở trò ngay, lạ gì

Bóng Chiều
17:43:00, 7 thg 9, 2013 Reply

Cái giọng của cái thằng cha này, sao giống như cchs đây mấy chục năm Đảng ta phát động phong trào " Đấu" nhân văn giai phẩm.
Cũng đúng thôi, một con chim cảnh, đoợc chăm sóc tốt trong lồng, thì công việc duy nhất ,à nó phải làm là : Hót thật hay cho chủ nó. ở đây cái ông " Hy Vọng " này cũng thế/

Nặc danh
09:30:00, 3 thg 10, 2013 Reply

ông Bóng chiều chắc cũng một giuộc với Lê Quốc Quân, một bọn phản dân hại nước

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !