27/08/2013

Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan

Written By Việt Nam on 27/08/2013 | 13:29

Chân Lý - Vừa qua cư dân mạng đang xôn xao về  bài viết “suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh”của Luật gia Lê Hiếu Đằng với nội dung xuyên suốt cổ xúy  “đa nguyên, đa đảng”, về việc thành lập một đảng đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam, đó là chính đảng mang tên Đảng dân chủ xã hội việt nam
Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan
Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đất nước là một tất yếu khách quan
Về lý luận, căn cứ khoa học của ông  Lê Hiếu Đằng là: “đã đa nguyên kinh tế thì tất là phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.Vấn đề nghiêm trọng hơn  ở chỗ ông Lê Hiếu Đằng thách thức pháp luật và kêu gọi xóa bỏ chế độ hiện hữu, bao gồm cả vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ta viết: “Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội”… “Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta không dám làm điều này vì chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng, chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này?”. “Không thể rụt rè, cân nhắc gì nữa… Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước độc tài toàn trị hiện nay”. Nhưng ông có biết được rằng pháp luật Việt Nam quy định mọi tổ chức chính trị xã hội đều phải đăng ký, xin phép Nhà nước, kể cả các tôn giáo.
Dường như bài viết của luật gia Lê Hiếu Đằng đang tạo thời cơ cho các phần tử cơ hội, bất mãn ra sức tung hứng như "ngọn cờ" để chống phá Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCS Việt Nam) và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trước  cách mạng Lê Hữu Đằng  một trong những người đầu tiên ký vào "Kiến nghị 72"; là một trong những người đi đầu trong "phong trào biểu tình”, là người nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước  Chúng tôi trân trọng quá khứ tham gia cách mạng và công tác của ông, nhưng tiếc thay, ông đã tự vứt bỏ sự trân trọng ấy, ông đã không đồng hành với Ðảng Cộng Sản Việt Nam đến cùng, với 1 người đã đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản 45 năm qua mà giờ đây trước sự cám dỗ hão huyền trên các phương tiện truyền thông không thiện chí với Việt Nam, ông đã đưa ra những qua điểm hết sức phi lý ,  ông lại quay ra nói ngược với những gì ông đã làm trong quá khứ? Khi mới giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đ/c Nguyễn phú trọng có nói: “Có những Đảng viên cao cấp... khi về nghỉ lại có những lời nói và việc làm đi ngược lại với quan điểm của Đảng...”; Thực sự bây giờ mới thấy con sâu này lộ ra.                                                                    
Bài viết của ông bác bỏ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của  Ðảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ chính trị - xã hội hiện nay ở Việt Nam, đòi thay đổi chính trị bằng cách thành lập một đảng phái khác. Lời lẽ mà ông đưa ra vẫn là bóp méo, xuyên tạc sự thật. Ông đả kích, nói xấu, kích động, song vẫn chỉ xoay quanh luận điệu "độc đảng, độc tài, không có tự do, dân chủ" như  các "nhà bất đồng chính kiến" khác vẫn ra rả bấy lâu nay và phải chăng ông và mấy "nhà dân chủ" khác đang biến mình thành vai diễn trong vở kịch có kịch bản cũ mèm mà các thế lực phản động đang bày sẵn   
Nhìn vào thực tiễn cách mạng việt nam  thời kỳ lịch sử cận - hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ÐCS Việt Nam như sau: Ðây là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội. Ðường lối kháng chiến đúng đắn của Ðảng Cộng Sản Việt Nam là ngọn cờ dẫn dắt, động viên, tổ chức nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong các năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, từ chiến cuộc Ðông Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử, đến thắng lợi của Genève năm 1954... tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu sự hoàn thành một cách vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả nước dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam…
Còn ý kiến của ông cho rằng, Ðảng Cộng sản Việt Nam ngày nay trở thành "kiêu binh". Chúng ta thấy và không thể phủ nhận một thực tế là: Trong khi một loạt nước xã hội chủ nghĩa có lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hơn lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn đứng vững và nhờ đổi mới đúng đắn, nhân dân còn đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được rất nhiều nước ca ngợi. Ðiều đó chứng tỏ ÐCS Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo toàn dân chống chiến tranh xâm lược, mà còn thật sự xứng đáng là người lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời bình, ngay cả khi bối cảnh quốc tế có những biến động khôn lường. Cội nguồn sâu xa nhất của mọi thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua là nhờ nhân dân tin ở Ðảng, quyết tâm thực hiện, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng. Bằng lao động sáng tạo của mình, nhân dân biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Ðảng không tự "tô màu" để tạo ra vị trí của Ðảng, mà đó là sự ghi nhận một thực tiễn chính trị - xã hội đã được xác lập trong thực tế. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Điều đó quyết định nội dung, xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam giành độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó phù hợp với nội dung và xu thế cách mạng của thời đại mới và chỉ có đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm độc lập tự do thật sự cho dân tộc, “đối với nước ta, không còn con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.ông có biết được rằng:trong 81 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại:
Một là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Hai là: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Ba là: Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Cần nhấn mạnh rằng, đây là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam”.

Theo Người Con Đất Mẹ

11 Nhận xét

08:58:00, 28 thg 8, 2013 Reply

không một người dân việt nam nào lại không nhận ra được vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam cả, điều đó là hết sức rõ ràng, mặc dù hiện nay có một số người xấu vẫn có âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhưng chắc chắn không có người dân việt nam nào tin vào điều đó cả

09:16:00, 28 thg 8, 2013 Reply

chỉ có những kẻ muốn bán nước, muốn phá hoại đất nước thì mới phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mà thôi, vì rõ ràng là những đóng góp của đảng cộng sản việt nam với sự ổn định và phát triển của đất nước việt nam là vô cùng quan trọng, đó là điều mà ai cũng có thể nhận ra được

09:34:00, 28 thg 8, 2013 Reply

việt nam là một nước lấy nên tảng chủ nghĩa mac lê nin làm nền tảng tư tưởng, đúng là không có nhiều quốc gia trên thế giới làm như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa đó không đúng, cũng như sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là không phù hợp, đối với việt nam thì không có gì có thể phù hợp hơn được nữa, phải luôn duy trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

10:06:00, 28 thg 8, 2013 Reply

không có đảng cộng sản việt nam lãnh đạo thì đất nước ta không thể giành được độc lập và có được sự phát triển như ngày hôm nay ,điều đó quá rõ ràng rồi ,vì vậy có những kẻ xấu muốn sử dụng luận điệu sai trái của mình để phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thì cần phải bị lên án mạnh mẽ

10:25:00, 28 thg 8, 2013 Reply

phần lớn người dân việt nam đều nhận thức được vấn đề này, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số người chưa nhận ra hoặc cố tình chưa nhận ra vấn đề này, cần phải tuyên truyền và giáo dục để cho họ có thể nâng cao nhận thức, nhận ra được vấn đề

13:47:00, 28 thg 8, 2013 Reply

đảng cộng sản việt nam là lực lượng đóng vai trò chủ đạo trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc ta trong quá khứ, và hiện tại chính là đảng lãnh đạo đất nước ta phát triển, những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, chúng ta cần phải nâng cao sự ủng hộ đối với đảng cộng sản việt nam hơn nữa, đó là yếu tố sẽ giúp đất nước ta phát triển

15:33:00, 28 thg 8, 2013 Reply

Nếu không có bác HỒ và Đảng CỘng sản Việt NAm thì có lẽ những chúng ta ngồi đây đã không có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.

19:54:00, 28 thg 8, 2013 Reply

nếu có thứ gì đó không nên và không được phép thay đổi ở việt nam thì đó là sự lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam, đó là việc có liên quan trực tiếp tới vận mệnh của đất nước, muốn đất nước ổn định và phát triển thì cương quyết không nên để có sự thay đổi xảy ra trong vấn đè này

20:13:00, 28 thg 8, 2013 Reply

sự lựa chọn của đất nước ta, lựa chọn đảng cộng sản việt nam lãnh đạo đất nước đúng là sự lựa chọn của lịch sử, sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta là vô cùng phù hợp, chính vì có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam thì đất nước ta mới có thể phát triển được như ngày hôm nay

21:07:00, 28 thg 8, 2013 Reply

dù là người có học thức cao hay chỉ là một người dân bình thường thì cũng đều hiểu được rằng, muốn đất nước có thể phát triển cũng như cuộc sống của nhân dân được đảm bảo thì phải duy trì được sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, đó là điều tiên quyết, không được thay đổi

21:28:00, 28 thg 8, 2013 Reply

đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân việt nam đấu tranh giành độc lập trong quá khứ, và hiện tại thì đảng cộng sản việt nam đã và đang lãnh đạo đất nước viêt nam phát triển rất tốt, nhân dân việt nam có cuộc sống ngày càng tốt hơn, chúng ta còn đòi hỏi gì hơn thế nữa đây, vì vậy hãy luôn ủng hộ đảng cộng sản việt nam, đó là việc sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !