05/09/2013

Bản chất cái gọi là “Nhân sĩ trí thức góp ý tiếp về hiến pháp và luật đất đai”

Written By Việt Nam on 05/09/2013 | 10:25

[ Sự Thật ] - Gần đây khi Quốc hội và Nhà nước ta đang chủ trương lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì một số phần tử phản động, tay sai của các thế lực thù địch đã lợi dụng vào đó để xuyên tạc, đóng góp những ý kiến sai lầm, thậm chí là những luận điệu, chiêu bài của các thế lực thù địch lồng ghép vào để chống phá Đảng và Nhà nước ta.Thật đáng buồn là trong đó có không ít người đã từng đứng trong hàng ngũ của Đảng, từng có thời gian công tác, phục vụ dân tộc mà giờ đây lại bị tha hóa, lôi kéo bởi những đồng tiền do các thế lực thù địch “bố thí” mà trở mặt với dân tộc, làm tay sai cho chúng đóng góp những ý kiến sai lầm, phản động trong việc góp ý sửa đổi Hiến pháp. Ban sửa đổi Hiến pháp đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến tốt của nhân dân và đồng thời đã nhận ra âm mưu của bọn thù địch , phản động và loại bỏ đi thì chúng vẫn không chịu dừng lại và chúng đã tiếp tục đưa lên cái gọi là “NHÂN SĨ TRÍ THỨC GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI” với rất nhiều âm mưu thâm độc , nham hiểm trong đó.
Bản chất cái gọi là “Nhân sĩ trí thức góp ý tiếp về hiến pháp và luật đất đai”
Nhân sĩ trí thức - Chẳng qua là cái danh tự phong cho nhau
Với rất nhiều ý kiến đúng đắn đã được các nhà làm luật tiếp thu một cách nghiêm túc Ban sửa đổi Hiến pháp đã soạn ra Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.Trong đó đã có rất nhiều điều luật được điểu chỉnh cho phù hợp với thực tế xã hội và những đổi thay của nền kinh tế nước ta nhưng bên cạnh đó vẫn giữ nguyên tinh thần của Hiến pháp năm 1992 với một số vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự ổn định, vững mạnh của Nhà nước và xã hội. Với sự đồng thuận của toàn thể nhân dân Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta cũng như sự quản lí của Nhà nước đối với xã hội.Nước ta sẽ tiếp tục đi lên con đường CNXH với thể chế chính trị như hiện nay và Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc hoạch định chính sách phát triển cũng như quản lí đất nước.Đây là những vấn đề then chốt để duy trì sự ổn định, phát triển của đất nước nhưng các thế lực thù địch phản động hoàn toàn không muốn như vậy cho lên chúng đang cố tìm mọi cách, mọi lí lẽ ngụy biện để tiếp tục phản đối, đòi chúng ta phải làm theo chúng.
Chúng vẫn tiếp tục đeo đuổi những lí lẽ ngụy biện của mình đòi thay đổi thể chế chính trị ở nước ta hiện nay, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.Chúng ngụy biện rằng chúng ta đang duy trì một thể chế chính trị độc quyền, không có dân chủ, không có tự do mà quên đi rằng chính khi chúng đưa lên những ý kiến đóng góp sai trái của mình cũng là đang thực hiện quyền tự do ngôn luận và quyền làm chủ của mình.Nhà nước ta luôn luôn đặt quyền làm chủ và tự do của nhân dân lên làm yếu tố quan trọng nhất khi lãnh đạo đất nước.Chính vì thế mà trước khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Quốc hội đã có một thời gian khá dài tiếp thu, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.Mọi người dân và các tổ chức trong nước đều được biết và có quyền đóng góp ý kiến để sửa đổi Hiến pháp.Nhưng tất nhiên những ý kiến đó phải được xét xem có phù hợp với đất nước hay không mới có thể được đưa vào thực hiện là điều tất nhiên.Khi các thế thành phần cơ hội chính trị cũng như các phần tử phản động đưa những ý kiến trái chiều sai lầm lên và không được chấp nhận thì chúng ngay lập tức vu loa rằng Đảng và Nhà nước thiếu dân chủ trong việc tiến hành sửa đổi Hiến pháp.Mục đích mà chúng hướng tới xét cho cùng thì  vẫn là chúng đang tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ Đảng và xóa bỏ Đảng ta, hướng lái đất nước đi vào cái bẫy mà các thế lực thù địch bên ngoài đã dựng sẵn.
Một điểm rất đáng lưu ý và cần thật sự tỉnh táo để nhận ra âm mưu thực sự bên trong của các thế lực thù địch là vấn đề sở hưu đất đai.Nhà nước ta đang tiến hành sở hữu đất đai toàn dân dưới sự sở hữu và quản lí trực tiếp của nhà nước.Chúng đã tìm đủ lí do ngụy biện cho lí lẽ của mình và đưa lên ý kiến rằng” Kiến nghị 72 đã nêu một yêu cầu quan trọng trong việc sửa Hiến pháp là chuyển từ chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai sang chế độ đa sở hữu về đất đai, trong đó có sở hữu tư nhân. Do đất đai ở nước ta trải qua nhiều lần xáo trộn nên việc xác lập sở hữu tư nhân về đất đai phải nghiên cứu, chuẩn bị và có quá trình thực hiện đối với từng loại đất, trước hết là đất ở và đất nông nghiệp. Những loại đất đã công nhận thuộc sở hữu tư nhân được sử dụng và định đoạt theo quyền tài sản; trong trường hợp cần đất để phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng thì Nhà nước không thể thu hồi đất mà chỉ được phép sử dụng quyền trưng mua được quy định chặt chẽ…”.Nghe qua thì có vẻ chúng đang bảo vệ lợi ích cho nhân dân nhưng thực chất đây là một tư tưởng sai lầm nghiêm trọng mà nếu vấp phải Nhà nước ta sẽ trả giá đắt bằng sự ổn định của xã hội và đất nước hiện nay.
Khi chuyển sang đa sở hữu về đất đai thì  sâu xa sẽ có rất nhiều nguy hại với an ninh quốc gia. Khi sở hữu tư nhân về đất đai tức là người sở hữu sẽ có toàn quyền sử dụng, chiếm hữu và định đoạt với đất đai.Như vậy cũng đồng nghĩa với việc các cá nhân có thể bán đất cho bất cứ ai mà họ muốn và có thể sử dụng vào bất kì mục đích gì.Nếu chuyển nhượng chỉ diễn ra trong nội bộ nhân dân trong nước và sử dụng vòa những mục đích tốt đẹp và hợp pháp thì không sao nhưng chắc chắn thực tế sẽ không diễn ra lí tưởng như vây. Mỗi cá nhân có thể chuyển giao quyền sở hữu đất đai cho cả những người và tổ chức nước ngoài.Sự việc này sẽ trở lên cực kì nguy hiểm nếu họ sử dụng đất đai vào những mục đích tình báo, tạo cơ sở đào tạo gián điệp và những mục đích khác xâm phạm an ninh quốc gia.Với tiềm lực về vật chất của mình chúng hoàn toàn có thể mua lại nhưng vùng đệm an ninh quốc gia, những vùng phục vụ cho mục đích quốc phòng và những vùng đệm của lực lượng vũ trang và những vùng đất trọng yếu khác…Như vậy sẽ làm suy giảm kha năng phòng thủ của đất nước trước các thế lực thù địch. Đây cũng chính là mục đích mà những người tự xưng là “NHÂN SĨ TRI THỨC” kia mong muốn vì họ đã nhận những đồng tiền từ các thế lực bên ngoài để phản bội lại dân tộc.Họ đưa ra những lí do kia chỉ là để che giấu cho mục đích thâm độc đằng sau này nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của đất nước cho các thế lực thù địch lợi dụng.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo để nhận ra âm mưu thâm độc của chúng.
Mặt khác, khi sở hữu đất đai thuộc về các cá nhân thì việc hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn phát sinh từ vấn đề này.Khi đất đai thuộc sở hữu tư nhân thì quyền bán hay giao đất sẽ nằm hoàn toàn trong tay mỗi các nhân.Như vậy khi các chính sách phát triển kinh tế của đất nước triển khai cần sử dụng đất của họ để làm mặt bằng sẽ cần có sự đồng ý và phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của họ.Như vậy nếu họ là người dân hiểu biết, hợp tác với chính quyền thì sẽ rất tốt nhưng nếu họ không hợp tác thì cả một dự án lớn sẽ bị hủy chỉ vì một hay một nhóm nhỏ cá nhân.Điều này chắc chắn sẽ không tránh khỏi vì không phải tất cả nhận thức của người dân đều toàn vẹn.Hơn nữa chi phí giải phóng sẽ còn cao hơn hiện nay rất nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phát triển của đất nước.Điều này cũng đã nằm trong tính toán của các thế lực thù địch nếu chúng ta vấp phải sai lầm của chúng.

Đảng và Nhà nước ta tiến hành lấy ý kiến của nhân dân là để tiếp thu những ý kiến tôt đẹp, đúng đắn của nhân dân để sửa đổi Hiến pháp năm 1992 một cách phù hợp và toàn vẹn nhất.Toàn thể nhân dân nước ta đã tích cực đóng góp những ý kiến của mình để xây dựng pháp luật một cách chặt chẽ, phục vụ thiết thực vào lợi ích của chính mình và đồng thời cũng thực hiện quyền làm chủ của mình.Tất cả những ý kiến sai lầm, phản động sẽ bị loại bỏ. Đảng và Nhà nước ta sẽ nhận ra được bản chất của những ý kiến đó và loại bỏ, bóc gỡ từng luận điệu, âm mưu thâm độc của chúng để bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước như hiện nay.

14 Nhận xét

15:35:00, 5 thg 9, 2013 Reply

thực ra thì theo tôi nghĩ ,để có thể góp ý được cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, không nhất thiết cần phải có trinh độ thật cao, vấn đề là có tâm huyết là được thôi, còn nếu có trình độ cao, có hiểu biết thật đấy mà góp ý không trên tinh thần xây dựng thì chẳng giải quyết vấn đề gì cả

09:04:00, 7 thg 9, 2013 Reply

thật sự là mọi người cũng đã quá chán với mấy ông nhân sĩ trí thức này rồi ,nhân sĩ trí thức kiểu gì mà lại thể hiện là mình chẳng có chút hiểu biết gì hết thế, nói ra câu nào là y như rằng sai câu ấy, vậy thì nhân sĩ với trí thức cái gì nữa đây

09:31:00, 7 thg 9, 2013 Reply

nhân sĩ trí thức ư, hãy nhìn vào những hành động của họ mà xem, liệu họ có phải là những nhân sĩ trí thức thật không, hay họ chỉ là những kẻ mạo danh nhân sĩ trí thức để từ đó có những hành động sai trái ,phá hoại đất nước việt nam của chúng ta đây, hãy nhìn cho kỹ vào

10:01:00, 7 thg 9, 2013 Reply

nhân sĩ trí thức mà như thế này thì nguy hiểm quá, nếu nhân sĩ trí thức là những nguoi có học thì họ không nên có những hành động như vậy chứ, cứ để ý mà xem có một ai là người có hiểu biết mà lại đi làm những hành động gây tổn hại tới đất nước ta như vậy không

10:21:00, 7 thg 9, 2013 Reply

không chỉ riêng luât đất đai đâu, mà tôi thấy thì nhiều quy định khác của hiến pháp cũng như là pháp luật nước việt nam thì họ vẫn cứ chống đối ra mặt đấy thôi, cho dù đó là những quy định hết sức hợp lý, thật nực cười là những luận điệu mà họ sử dụng không thể làm bất cứ ai cảm thấy thuyết phục được

10:54:00, 7 thg 9, 2013 Reply

bây giờ nhiều nhân sĩ trí thức dởm lắm, đừng tưởng cứ có cái mác nhân sĩ trí thức là nói gì người ta cũng tin đâu nhé, nếu nói sai, xuyên tạc thì không ai có thể chấp nhận được đâu, nhận thức của người dân việt nam là rất tốt, không dễ để họ bị lừa gạt đâu các vị nhé

11:15:00, 7 thg 9, 2013 Reply

ai cũng có quyền đóng góp những ý kiến của mình ,đó là quyền của mỗi người dân, nhưng tốt nhất là không nên lợi dụng việc đó để có những hành động sai trái ,chống phá đất nước, bởi nên nhớ là những hành động này là rất dễ phát hiện ra, chẳng có tạc dụng gì đâu ạ

11:51:00, 7 thg 9, 2013 Reply

bản chất của những lời góp ý của những người được coi là những nhân sĩ trí thức này cho hiến pháp về đất đai chỉ là sự phá hoại mà thôi, đó là việc làm có chủ đích, bởi rõ ràng quy định này là quá hợp lý rồi, tại sao, nếu không phải vì mục đích xấu thì tại sao họ lại phản đối điêu đó vậy

12:14:00, 7 thg 9, 2013 Reply

không khó để có thể nhận ra bản chất trong vấn đề này ,tuy nhiên nên nhớ là những đối tượng này luôn luôn liên kết với nhau, và chỉ cần có sự sơ hở thôi thì họ lập tức tận dụng và có hành động chống phá đất nước ta ngay, vì vậy, xử lý những đối tượng này cần phải hết sức khéo léo

17:22:00, 7 thg 9, 2013 Reply

dù đây là những sự viêc không hề mong muốn ,nhưng chắc chắn ngay từ đầu thì những người có chức trách cũng đã lường trước được vấn đề này rồi, làm sao có thể tránh được việc một số đối tượng xấu lợi dụng việc này để có những hành động chống phá đất nước ta chứ, chính vì vậy mới phải lọc thật kỹ những ý kiến sai trái, đừng để họ có cơ hội chống phá đất nước ta

Bóng chiều
17:36:00, 7 thg 9, 2013 Reply

Nhân sỹ, trí thức trong kiến nghị 72 họ là mhững người có tên tuổi,địa chỉ, được phong tặng học hàm,học vị tử tế, chứ không phải " tự phong cho nhâu " như bài viết nêu. Nhân đây cũng xin lưu ý mọi người rằng : Họ là động lực, là tinh hoa giúp cho dân tộc này thoát khỏi thứ chủ nghĩa hư vô : Kinh tế thị trường định hướng XHCN, đưa dân tộc này hoà đồng cùng với thế giới văn minh, chứ không tự chôn mình như 68 năm qua . Đẫ đến lúc phải vạch trần bộ mặt thật của ĐCSVN, ho có quá nhiều nợ nần với dân tộc, với đất nước và hiện nay họ vẫn còn trắng trợn lừa gạt 90 triệu dân đến bao giờ nữa !

17:45:00, 7 thg 9, 2013 Reply

không ổn rồi, hãy nhìn vào lịch sử việt nam thì sẽ thấy, có thời nào mà nhân sĩ trí thức của nhân dân việt nam lại đổ đốn như mây cái thằng cha này không, à mà không, nhân sĩ trí thức gì bọn này, toàn là lũ hổ mang chứ học hành gì, đến những đạo lý thông thường mà họ còn không biết thì nói chuyện gì nữa đây

18:17:00, 7 thg 9, 2013 Reply

hiến pháp có nhiều nội dung, trong đó có nội dung về đất đai, đây là một nội dung vô cùng quan trọng, chính vì vậy đây là một nội dung rất được các bác rận chú ý, nhưng các vị đừng có mơ mà điều chỉnh được hiến pháp theo ngu ý của các vị, bởi vi những ý kiến đó chẳng mang lại lợi lộc gì cho nhân dân việt nam và đất nước việt nam cả đâu

18:45:00, 7 thg 9, 2013 Reply

đây thực chất là những kẻ lưu manh giả danh trí thức mà thôi, không có nhân sĩ trí thức nào lại như thế cả, nhân sĩ trí thực là những người có hiểu biết, có nhận thức tốt, chắc chắn không bao giờ họ có những hành động sai lầm và ngu ngốc như vậy đâu, vì vậy mấy người này hãy thể hiện bô mặt thật của mình đi

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !