22/09/2013

Cần tỉnh táo trước cái gọi là “Tuyên bố 258”.

Written By Việt Nam on 22/09/2013 | 12:52

[ Sự Thật ] - Gần đây một nhóm người trên mạng tự xưng là “đại diện blogger Viêt Nam” đưa ra cái gọi là “Tuyên bố 258”  đòi hỏi Nhà nước ta phải xóa bỏ điều 258 BLHS nước CHXHCN Việt Nam và yêu cầu chúng ta phải áp dụng luật pháp của  phương Tây với nước ta đồng thời lồng ghép vào đó những quy định nhằm tạo điều kiện cho việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng cũng như tuyên truyền các luận điệu phản động. Cái gọi là “tuyên bố 258” nhanh chóng được các trang mạng, blog phản động đăng tải , tung hô cho nhau nhằm tạo sự thu hút của mọi người với nó. Nguy hiểm hơn , nhóm người này còn tiếp tục có những hành động như tuyên truyền, đồng thời đem cái gọi là “tuyên bố 258” đến các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước Phương Tây trên nước ta. Sự việc này chắc chắn không thể chỉ do vài người tự xưng là các “blogger Viêt Nam” tiến hành và thực hiện được mà chắc rằng đằng sau nó là một bàn tay khác nguy hiểm hơn nhiều đối với ANQG nước ta.Chúng thực hiện từng bước một với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch cũng như việc các trang phản động, blog phản động cùng nhau tiến hành đưa tin, đăng tải lên những thông tin sai sự thật nhằm đạt được mục đích cuối cùng của chúng là xóa bỏ điều 258 BLHS nước CHXHCN Việt Nam tạo điều kiện cho chúng tiến hành tiếp các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước những âm mưu hết sức thâm độc của chúng và từng bước bóc gỡ, làm thất bại mọi âm mưu của chúng.

Trước hết chúng ta cần hiểu rằng điều 258 BLHS không thể xóa bỏ vì nó bảo vệ lợi ích của quốc gia, của dân tộc và toàn thể nhân dân.Nội dung của điều 258 BLHS như sau:
“Điều 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân:
  1. Người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo trí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp,lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.”

Như vậy điều 258 BLHS quy định rất rõ ràng rằng người nào có hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo trí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp,lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thì mới bị áp dụng các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.Chúng ta có thể thấy rằng lợi ích của chính người dân đang được bảo vệ trước những hành vi vi phạm pháp luật.Cái goi là “tuyên bố 258” lại chô rằng điều luật này đang vi phạm quyền công dân và vi phạm lợi ích của công dân.Rõ rằng đây là một lí lẽ ngụy biện hết sức trắng trợn, vô lí.Người xưa hay có câu “có tật thì giật mình” liệu rằng nhóm người nay đang có những hành vi gì đó đang vi phạm vào điều 258 lên cần phải bác bỏ nó.Điều 258 BLHS hoàn toàn  xuất phát từ Hiến Pháp năm 1992 – đạo luật “gốc” mà mọi đạo luật khác của nước ta đều phải phù hợp với nó.Điều 258 hoàn toàn không vi phạm hay hạn chế các quyền cơ bản của công dân mà trái lại nó đang góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích của công dân.Trong điều luật cũng đã quy định rõ ràng điều này.Còn việc những hành vi vi phạm pháp luật thì đương nhiên phải bị xử lí theo quy định của pháp luật. Mà đã là hành vi vi phạm pháp luật thì không thể coi đó là quyền của công dân, nếu như vậy xã hội sẽ ngay lập tức xáo trộn và mất kiểm soát.Không thể đánh đồng những hành vi sai trái với những quyền của con người như nhóm người này đang muốn thông qua “tuyên bố 258”.Như thế khác nào tự do buôn bán thì có thể buôn bán cả ma túy và hàng cấm….Pháp luật là để đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước của tổ chức và công dân nên chắc chắn điều 258 BLHS không vi phạm quyền công dân.Dù cho nhóm người kia có ngụy biện thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật đó và những yêu cầu vô lí của vài người đi ngược lại lợi ích của tất cả mọi người tất nhiên sẽ không thể chấp nhận được.
Dù biết cái gọi là “tuyên bố 258” của chúng sẽ bị bác bỏ nhưng chúng vẫn thực hiện bởi vì chúng  còn thông qua đó để thực hiện những âm mưu khác thâm độc hơn nữa.Trước hết thông qua các trang mạng, blog phản động của mình bọn chúng đang cố tạo tiếng vang càng xa càng tốt. Chúng thông qua việc đăng tải liên tiếp cùng với lồng ghép vào những thông tin sai sự thật khiến người dân dễ nhầm lẫn và không nhận ra âm mưu thâm độc của chúng.Kể cả khi mọi người dân đã hiểu rõ được bản chất của cái gọi là “tuyên bố 258” thì chúng vẫn còn có những mục đích khác nữa.Chúng cố gắng tạo dư luận càng lớn càng tốt về cái gọi là “tuyên bố 258” để nó có thể được các tổ chức nước ngoài để ý tới và hỗ trợ cho chúng. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi sơ hở của ta để viện cớ này, viện cớ kia can thiệp vào nước ta và với bất kì một sự việc nào xảy ra chúng cũng đều rất để ý tới.Đăc biệt là các vấn đề dân quyền dân tộc, tôn giáo luôn là những vấn đề được chúng chú ý hàng đầu. Mục đích của nhóm người đưa ra cái  gọi là “tuyên bố 258” cũng chính là để các thế lực thù địch bên ngoài có cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta.Và để làm được điều đó thì chúng phải bắt buộc vu khống, xuyên tạc sự thật để bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta cũng như tìm đủ mọi cách để viện ra rằng chúng ta đang vi phạm nhân quyền.Tiếp đó nhóm người này đã có những hành động hết sức rõ ràng muốn có sự can thiệp của nước ngoài vào nước ta .Chúng đem cái gọi là “tuyên bố 258” đến các đại sự quán nước ngoài đóng tại nước ta.Tất nhiên chúng phải tìm đến chủ của mình để được sự bảo vệ và hơn nữa chúng đang ngày càng lộ rõ âm mưu và bản chất của mình. Khi nhân dân đã nhận ra âm mưu của chúng và đã có rất nhiều người lên tiếng bác bỏ , phản đối cái gọi là “tuyên bố 258” của chúng thì chúng không còn cách nào khác là phải dựa vào các thế lực bên ngoài.Chúng đang mong muốn rằng thông qua việc lamg của mình có thể khiến các thế lực thù địch có cái cớ để can thiệp vào nước ta nhưng chúng đang quá nhầm rồi.Những việc làm của chúng đã bị nhân dân lột trần bản chất xấu xa, bẩn thỉu của nó đồng thời bị nhân dân bác bỏ mọi lí lẽ của chúng.Các thế lực thù địch sẽ chẳng có cớ gì để can thiệp vào nước ta. Âm mưu của chúng sẽ hoàn toàn bị lộ rõ và thất bại trước sự đoàn kết một lòng của dân tộc ta.
Chỉ vài người có tư tưởng, hành vi sai lầm mà dám tự xưng là đai diện cho các blogger Viêt Nam quả thật chúng đang mộng tưởng hão huyền.Cái mà bọn chúng gọi là “tuyên bố 258” là một luận điệu phản động, một cái cớ tạo điều kiện cho chúng có những hoạt động để chống phá Đảng và Nhà nước ta đồng thời tạo cơ hội cho các thế lực thù địch can thiệp vào nước ta.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo để lột trần thủ đoạn xảo quyệt  và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của chúng.Với sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào Đảng , Nhà nước ta cùng sự đoàn kết một lòng của dân tộc thì mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch sẽ bị loại bỏ, tiêu diệt để nước ta vững bước trên con đường CNXH. 

5 Nhận xét

17:22:00, 22 thg 9, 2013 Reply

Đây không phải "Tuyên bố 258" mà là "Bài ca chó sủa" mọi ng ah.

19:37:00, 22 thg 9, 2013 Reply

Rõ ràng đây là luận điệu của những kẻ phản động, chúng ta cần lên án mạnh mẽ hành vi của chúng!

21:51:00, 22 thg 9, 2013 Reply

Tuyên bố 258 thực chất là là một chương trình chạy tội của bọn phản động sự dụng quyền tự do ngôn luận mà nhà nước ta đảm bảo thực hiện cho nhân dân ta.
Bọn phản động này lợi dụng quyền tự do ngôn luận và lập ra các blog để nói xấu, chống lại nhà nước Việt Nam chúng ta, và điều 258 chính là điều sẽ bắt chúng phải ngồi tù vì tội của mình, vì vậy mà chúng phải ra sức chống điều 258, và cái gọi là tuyên bố 258 chính là để phục vụ cho điều này.

21:58:00, 22 thg 9, 2013 Reply

@Kiến QUốc nói rất đúng đấy. Điều 258 bộ luật hình sự và nghị đinh 72 mà chính phủ vừa ban hành là khác tinh của bọn phản động lợi dụng tự do ngôn luận của nước ta và tự do sự dụng mạng Internet ở nước ta.

22:29:00, 22 thg 9, 2013 Reply

Tôi đã tìm và đọc và đọc rất kĩ điều luật 258 trong bộ luật hình sự Việt Nam chúng ta. Và tôi thấy điều luật này hoàn toàn phải có, nếu như không có thì sẽ có người lợi dụng điều này để chống phá nhà nước chúng ta một cách công khai, tôi có thể ví dụ đó là bọn trên dân làm báo, nếu bỏ điểu 258 thì bọn này sẽ có môi trường và cơ sở để chống phá nhà nước mà không sợ phải vào tù.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !