02/09/2013

Hình mẫu thanh niên trong thời đại mới

Written By Việt Nam on 02/09/2013 | 10:14

Thanh niên là lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, chiếm 1/3 dân số và trên 1/2 lực lượng lao động của cả nước, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vị trí của thanh niên trong tiến trình lịch sử của dân tộc, vừa cổ vũ thanh niên ra sức phấn đấu, tu dưỡng về mọi mặt lại vừa đặt ra yêu cầu với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội ra sức chăm lo cho thanh niên, chuẩn bị điều kiện thuân lợi cho thanh niên trưởng thành về mọi mặt để cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Bác Hồ đã từng dạy rằng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.Thanh niên là những người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng và là tương lai của đất nước. Người cũng đã khẳng định “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Dưới sự dìu dắt của Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều thế hệ thanh niênViệt Nam trưởng thành, phát triển góp công sức to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc . Những người đã cùng nhau viết lên trang sử truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Họ đã chứng tỏ rằng mình là những hình mẫu thanh niên thời đại.
Mẫu hình thanh niên trong thời đại mới
Hình mẫu thanh niên Việt Nam hiện nay
Có thể nói rằng có rất nhiều các tiêu chí đánh giá để xây dựng một hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Dưới đây là một sốtiêu chí để trở thành mẫu thanh niên hiện nay:
Thứ nhất là người trẻ biết đổi mới. Trong một xã hội phát triển nhanh như ngày nay, đổi mới để thích ứng là đòi hỏi hàng đầu. Cho nên, trong một ý nghĩa nào đó, đổi mới chính là tinh thần của người trẻ.
Thứ hai là phát huy cái tôi tích cực. Mỗi người thể hiện cái tôi đúng nghĩa chứ không phải kêu gọi xả thân vì cái chung một cách hình thức, đóchính là chìa khóa để giành được ưu thế trong cạnh tranh toàn cầu. Đây cũng là giá trị cốt lõi của thanh niên trong thời đại ngày nay.
Thứ ba là sống có hoài bão. Việc sống có lý tưởng, tự tin, hoài bão là một yêu cầu đối với thanh niên hiện nay.
Thứ tư là năng lực và trình độ cao. Người thanh niên trong thời đại mới cần có các yếu tố: năng lực chuyên môn, sự hiểu biết về luật pháp, có ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, có sức khỏe tốt.
Thứ năm là bản lĩnh sức trẻ, khả năng vượt qua các cán dỗ. Ngày nay thanh niên Việt Nam có sự biến đổi mạnh cả về số lượng, chất lượng, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước.Nhưng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hội nhập quốc tế, bên cạnh những cơ hội là những thách thức đầy khó khăn, vì thế đòi hòi ở mỗi thanh niên phải có bản lĩnh sức trẻ của thời đại mới để vượt qua những cám dỗ tầm thường. Bản lĩnh phải vững vàng, quyết tâm theo đuổi mục tiêu lý tưởng, không chùn bước trước khó khăn; bản lĩnh không giấu dốt, mặc cảm, tự ti; bản lĩnh quyết tâm phấn đấu vươn lên trong học tập, trong công tác, trong lao động sản xuất; bản lĩnh quyết tâm phấn đấu trở thành những nhà quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên các lĩnh vực, những trí thức chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học kỹ thuật và công nghệ... Ngoài ra bản lĩnh của sức trẻ thời đại mới còn phải được thể hiện ở chỗ không chỉ biết sống cho mình mà còn là sống cho nhiều người, phải vì mọi người, không vô cảm trước những đau khổ mất mát của người khác, giàu lòng nhân ái…
Thứ sáu là phải có phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, thẳng thắn, có ý chí tiến thủ và khiêm tốn. Thanh niên ngày nay phải thẳng thắn lên án những hành vi, những hiện tượng vi phạm chuẩn mực xã hội. Thanh niên cần có đức tính khiêm tốn. Đó là đức tính nhã nhặn, biết ứng xử khéo léo, không tự mãn, không quá tự đề cao mình. Đồng thời cũng phải là những người công dân gương mẫu tôn trọng và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thanh niên một mặt phải am hiểu pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, mặt khác, còn là những người tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động những người khác chấp hành theo pháp luật. Có ý thức pháp luật giúp thanh niên có những hành vi phù hợp với những quy tắc ứng xử và chuẩn mực của xã hội.
Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay thì vẫn có thể đưa ra một số tiêu chí khác nữa,  nhưng hiện nay trở thành những hình mẫu trong thanh niên thì cần đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Mặt khác trên đây chỉ là những tiêu chí đưa ra để phấn đấu, còn trên thực tế không ít ngoại lệ các hình mẫu thanh niên khác cần được nhắc đến như Nguyễn Văn Nam(quê Nghệ  An) đã  3 lần cứu sống 9 người sắp bị chết đuối và trong lần cứu được 5 em học sinh nhỏ ở xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ngày 30 tháng 4 năm 2013 và một số tấm gương khác về hành động và tinh thần nghĩa hiệp cứu người của mình.

Với trọng trách đã được giao phó là “tương lai” của đât nước, thanh niên Việt Nam hiện nay hãy học tập và rèn luyện để khẳng định mình là những mẫu thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. 
Sasa Nguyễn ]

11 Nhận xét

16:57:00, 3 thg 9, 2013 Reply

không những trong thời đại này mà bất kỳ thơi kỳ nào, những phẩm chất đó của thanh niên đều cần thiết cả, để có thể thành công, khẳng định mình trong cuộc sống thì thanh niên cần phải chuẩn bị cho mình tất cả những gì được gọi là tốt nhất như vậy, dù không phải đơn giản, nhưng không thể khác được

17:26:00, 3 thg 9, 2013 Reply

vai trò và trách nhiệm của thanh niên việt nam trong thời kỳ hiện nay là vô cùng nặng nề, để có thể hoàn thành tốt được những nhiệm vụ đó thì thanh niên việt nam cần phải nỗ lực cố găng rất nhiều, đặc biệt là trong hoàn cảnh thanh niên phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp và cám dỗ

19:36:00, 3 thg 9, 2013 Reply

mỗi thời kỳ lại có một hoàn cảnh khác nhau, điều đó là hoàn toàn bình thường, bất cứ ai chứ không riêng gì thanh niên cần phải nắm vững được điều đó, trang bị cho mình những kiến thức và phẩm chất cần thiết, phù hợp, như vậy mới có thể thành công được, chắc chắn là như vậy

20:17:00, 3 thg 9, 2013 Reply

thanh niên việt nam từ xưa tới nay luôn luôn là rất tuyệt vời, khả năng và sự cống hiến của họ luôn luôn là rất đang ghi nhận, tuy nhiên để thanh niên có thể phát huy được khả năng của mình tốt hơn nữa thì cần phải giáo dục và định hướng cho sinh viên nhiều hơn nữa

20:41:00, 3 thg 9, 2013 Reply

thời đại mà chúng ta đang sống là một thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, của sự hội nhập và của bao nhiêu cơ hội và thách thức khác, chính vì thế tất cả mọi người, đặc biệt là thanh niên cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện bản lĩnh rất nhiều

08:59:00, 5 thg 9, 2013 Reply

thực ra thì không có bất kỳ một khuôn mẫu nào quá cứng nhắc cho bất kỳ đối tượng nào, con người mà, mỗi người một khác, làm gì có người nào giống người nào được, tuy nhiên vẫn phải có sự định hướng cần thiết cho mọi người, đặc biệt là các bạn thanh niên

09:24:00, 5 thg 9, 2013 Reply

tất nhiên là không thể đặt ra một khuôn mẫu cụ thể cho con người nào đó, điều đó là phi thực tế ,tuy nhiên nếu định hướng được cho mọi người thì tốt, như vậy sẽ hạn chế được sai phạm một cách đáng kể, đồng thời cũng thúc đẩy xã hội và đất nước thêm phát triển

09:55:00, 5 thg 9, 2013 Reply

mỗi thời mỗi khác, con người cũng cần phải có sự thay đổi cần thiết, điều đó sẽ giúp chung ta có thể thích ứng tốt hơn với xã hội, giúp cho chúng ta có thể thành công và có thể giúp cho xã hội và đất nước phát triển tốt hơn, đó đều là những tác dụng hết sức tích cực

Nặc danh
15:54:00, 16 thg 4, 2014 Reply

Vụ dân đánh công an: bốn người bị bắt

Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giam bốn người dân ở xã Bắc Sơn để điều tra về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’ sau vụ đụng độ ở địa phương này hôm thứ Sáu ngày 10/4, Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh cho biết.

Thông tin do Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, trưởng Công an Thạch Hà thông báo. Vụ bắt giữ diễn ra ba ngày sau khi xảy ra xung đột.

BBC đã tìm cách liên lạc với giới chức địa phương, nhưng đều không được hoặc bị từ chối.

Trong vụ việc xảy ra ngày 10/4 mà nguyên nhân được cho là phản đối ‘công an bắt người vô cớ’, người dân xã Bắc Sơn ‘đã tấn công và bắt giữ bốn công an viên’, theo báo chí trong nước.

Người dân Bắc Sơn được cho là đang phản đối dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh hằng ở địa phương mà theo họ sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân trong khi chính quyết vẫn nhất quyết triển khai.

Trong lúc này, nhiều tờ báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đã lên tiếng đòi ‘xử lý nghiêm’ người dân đánh công an ở Hà Tĩnh.
Trưởng công an từ chức

Bốn người bị bắt là Lê Văn Tình, 24 tuổi, Dương Hữu Tình, 39 tuổi, Nguyễn Thị Thuần, 24 tuổi và Trần Hậu Thuần, 42 tuổi, theo trang chủ của Công an Hà Tĩnh.

Cũng theo trang này thì vụ việc này được công an tỉnh ‘tập trung chỉ đạo’ và đang ‘củng cố hồ sơ để tiếp tục bắt giữ một số đối tượng liên quan’.

Những người bị bắt này có thể sẽ bị truy tố về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’ và ‘Bắt giữ người trái pháp luật’.

Cũng liên quan đến vụ ở xã Bắc Sơn, báo chí trong nước đưa tin trưởng công an xã Bắc Sơn là ông Nguyễn Khắc Sơn đã nộp đơn xin từ chức.

Báo Thanh Niên dẫn lại lý do được viết trong đơn từ chức của ông Sơn là ‘không có điều kiện đảm bảo cuộc sống gia đình’ và ‘khả năng không đảm đương được chức trưởng công an xã hiện nay’.

Tờ báo này còn dẫn lời ông Sơn nói thêm là ông ‘chịu quá nhiều sức ép từ phía người dân địa phương và các cơ quan chức năng cấp trên’ và ‘nhiều ngày trở lại đây ông và người thân trong gia đình bị nhiều người đe dọa, uy hiếp là sẽ giết chết bất cứ lúc nào’.

“Không chỉ riêng gia đình tôi mà hiện nhiều cán bộ xã khác cũng không dám ra khỏi nhà và đã gửi người thân đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng,” ông Sơn được dẫn lời nói.

Chính quyền Việt Nam lâu nay rất nhạy cảm với việc người dân chống đối chính quyền. Trước đó, vụ xô xát giữa công an và giáo dân ở Mỹ Yên, Nghệ An, cũng bị báo chí trong nước đồng loạt đả kích.

Nặc danh
15:55:00, 16 thg 4, 2014 Reply

Dân sai hoàn toàn?

Một số tờ báo là tiếng nói chính thức của Đảng CSVN và chính quyền ở trung ương và địa phương đều gọi những người dân này là ‘quá khích’.

Các tờ báo này đều không đả động gì đến lý do dẫn người dân đến hành động phản kháng như trên và yêu cầu phải ‘xử lý nghiêm’.

Theo tường thuận của trang nhà của Công an Hà Tĩnh thì trong vụ bắt giữ ông Trương Văn Trường hôm 10/4, người trước đó được cho là đã có hành vi ‘ném đá’ vào nhà cán bộ xã, công an ‘có đủ tài liệu chứng cứ’.

Theo trang này thì Trường và người nhà đã ‘chống đối quyết liệt’ khiến dân làng kéo đến ‘vây ráp, cản trở, tạo áp lực’.

Báo Hà Tĩnh, cơ quan ngôn luận của chính quyền Hà Tĩnh, cho biết ‘mặc dù được giải thích việc bắt Trường là căn cứ theo pháp luật nhưng một số người dân đã manh động, xông vào cản trở lực lượng chức năng’.
Trong bài báo có tiêu đề: ‘Cần xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, manh động tại xã Bắc Sơn’, báo Hà Tĩnh dẫn lời Chủ tịch huyện Thạch Hà Nguyễn Phi Quang nói rằng ‘một số người dân chưa hiểu đầy đủ tính chất của dự án (Công viên Vĩnh hằng) nên lôi kéo người khác cản trở’.

“Cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân... đồng thời phải cương quyết, xứ lý nghiêm minh, triệt để các đối tượng quá khích, manh động để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, làm gương cho các vụ việc và các địa phương liên quan khác và tránh được hệ lụy đáng tiếc khác,” ông Quang được dẫn lời nói.
Dư luận đòi xử lý?

Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong một bài xã luận hôm 12/4, bình luận rằng ‘dư luận đòi hỏi cần nghiêm trị các đối tượng manh động này để giữ nghiêm phép nước’.

Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời một người dân địa phương dẫn ra các nguyên nhân họ chống đối dự án nghĩa trang này là: dân bị mất nhiều đất canh tác, ô nhiễm nguồn nước ngầm mà dân đang dùng, thu hẹp khu chăn nuôi của dân, ảnh hưởng cảnh quan môi trường...

Tờ báo này còn dẫn lời chủ tịch xã Bắc Sơn là ông Trần Bá Hoành cho biết ‘cán bộ đảng viên trong xã không đồng thuận với dự án’ nhưng ‘vì là cấp dưới’ nên phải tuân thủ cấp trên.

Khi được BBC liên lạc hỏi về vấn đề này, ông Dương Công Tự, bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn đã từ chối trả lời vì ‘đang bận họp’.

00:17:00, 19 thg 4, 2014 Reply

bài viết của tác giả thật quá hay và có ý nghĩa, nó đã giúp thanh niên định hướng được hình mẫu lý tưởng của mình cần đạt đến, giúo thanh niên trở thành một con người có hoài bão, có ước mơ, góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !