03/09/2013

Lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG – Biểu tượng thiêng liêng của Tổ Quốc.

Written By Việt Nam on 03/09/2013 | 13:37

[ Sự Thật ] - Quốc kỳ nước ta hiện nay là lá cờ đỏ sao vàng hay còn gọi là CỜ ĐỎ SAO VÀNG, có ngôi sao vàng năm cánh đặt giữa nền đỏ hình chữ nhật. Chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài. Năm đỉnh của ngôi sao nằm trên một đường tròn có tâm ở chính giữa lá cờ và bán kính bằng 1/3 chiều rộng (2/9 chiều dài) lá cờ. Lá cờ này thể hiện ý tưởng màu đỏ nền cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của mỗi dân tộc, nó đại diện cho cả một dân tộc trên trường quốc tế.
Quốc kì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Từ những năm đầu 40 của thế kỷ trước, Đảng Cộng Sản Đông Dương, Xứ ủy Nam Kỳ đã bàn định cần chọn một lá cờ để chuẩn bị khởi nghĩa. Lúc bấy giờ chuẩn bị cuộc khởi nghĩa 23/11/1940, phong trào chống Pháp đã đến độ sục sôi, các ủy ban khởi nghĩa của quần chúng cũng muốn tìm một lá cờ để diễn tả cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc – yêu cầu khách quan của ý Đảng lòng dân gặp nhau. Người đã có công đầ tiên vẽ ra  lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG đầu tiên là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến ( sinh năm 1901, tham gia Xứ ủy Nam Kỳ, mất năm 1941 ).
Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cuối năm 1940, CỜ ĐỎ SAO VÀNG  xuất hiện đầu tiên, tung bay ở nhiều địa phương.
Tháng 2/1941, lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG 5 cánh được trao cho Trung đội Cứu quốc đầu tiên của nước ta mới thành lập ở Bắc Sơn.
Tháng 5/1941 Mặt trận Việt Minh thành lập, trong Chương trình Việt Minh ghi rõ: “ Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy cờ đỏ ngôi sao vàng 5 cánh làm Quốc kỳ”. Đó là văn bản đầu tiên nói về Quốc kỳ nước ta.
Trung tuần tháng 8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào ( thuộc tỉnh Tuyên Quang ) quyết định lấy cờ Việt Minh ( CỜ ĐỎ SAO VÀNG 5 cánh) lá cờ khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Hiến pháp được Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày  9-11- 1946 đã ghi: “ Quốc kỳ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh”.
Năm 1976, Quốc hội lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếp tục giữ  CỜ ĐỎ SAO VÀNG làm Quốc kỳ của nước Cộng hòa XHCN Việt nam.
Lịch sử và ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc, giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày nay.
Từ khi xuất hiện đến nay lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG là một phần không thể thiếu của dân tộc ta.Lá cờ tượng trưng cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và thiêng liêng của tổ quốc. Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng.Dân tộc luôn nhớ tới công sức của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hi sinh cho dân tộc.Trong lá Quốc kì của dân tộc các anh luôn ở đó chứng kiến dân tộc, đất nước mình tiếp tục phát triển tiến lên CNXH, tiếp tục chí hướng của những người đi trước. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời  linh hồn dân tộc Việt nam.Dân tộc ta là một dân tộc kiên cường, bất khuất.Điều đó đã được cả thế giới biết đến trong hai cuộc đấu tranh trường kì để giải phóng dân tộc dành lại sự tự do độc lập cho nhân dân. 5 cánh sao tượng trưng cho sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cùng nhau chiến đấu giành độc lập, tự do và xây dựng Tổ quốc .Sự đoàn kết dân tộc là yếu tố tạo lên mọi thành công của dân tộc cả trong chiến tranh cũng như xây dựng đất nước.Nhìn vào lá Quốc kì của để mỗi người dân luôn nhớ rõ điều đó cùng đoàn kết để xây dựng đất  nước.
Lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và lịch sử kiểm chứng trong gần một thế kỷ qua, đó là: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi".Bác cũng đã khẳng định rằng dân tộc ta là một dân tộc tự do, độc lập trong bản Tuyên ngôn độc lâp khai sinh ra nước ta:” Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.Lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG sẽ mãi tung bay trên bầu trời nước ta chứng minh cho sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.

14 Nhận xét

14:33:00, 3 thg 9, 2013 Reply

lá cờ đỏ thể hiện sự khát khao độc lập trong thời kỳ kháng chiến! lá cờ tổ quốc là vật linh thiêng đối với mỗi quốc gia dân tộc. lá cờ đỏ sao vàng là sản phẩm trong thời kỳ kháng chiến vì vậy lại càng ý nghĩa vật thiêng liêng như bằng chứng của lịch sử với sự độc lập tự do của dân tộc. màu đỏ tượng trưng cho máu. nhắc nhở thế hệ người việt được công lao của các thế hệ cha anh đi trước, sao vàng thế hiện khát khao vươn lên.

16:53:00, 3 thg 9, 2013 Reply

bất kỳ quốc gia nào cũng có quốc kỳ của riêng mình, đó là biểu tượng thiêng liêng của mỗi quốc gia, đó chính là sự khẳng định cho chủ quyền của mỗi quốc gia chúng ta, để có thể cho là cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên bầu trời như ngày hôm nay, có biết bao thế hệ cha ông của chúng ta đã phải anh dũng ngã xuống rồi

17:21:00, 3 thg 9, 2013 Reply

mỗi khi là cờ đỏ sao vàng được tung bay phấp phới, tất cả người dân việt nam ai ai cũng có một cảm xúc tự hào, xúc động, rất khó tả, bởi ai cũng biết có được như vậy không hề đơn giản chút nào, cha ông chúng ta đã phải hi sinh cả tính mạng của mình, phải sống chung với bao nhiêu đau đớn thì chúng ta mới có được như ngày hôm nay

17:49:00, 3 thg 9, 2013 Reply

Càng nhìn càng yêu hơn lá cờ của dân tộc. Để có được lá cờ đỏ sao vàng này, biết bao xương máu của ông cha đã đổ xuống.
Chúng ta càng ý thức hơn phải giữ gìn, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, tiên tiến.

08:58:00, 5 thg 9, 2013 Reply

tất nhiên là mối quốc gia có một quốc kỳ riêng, có ý nghĩa và lịch sử riêng, đó là điều mà đáng để tự hào đối với mỗi quốc gia, việt nam cũng vậy, hình ảnh là cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới chính là một hình ảnh khiến người dân việt nam dù ở bất cứ đâu cũng vô cùng tự hào

09:22:00, 5 thg 9, 2013 Reply

chúng ta luôn tự hào về đất nước về dân tộc mình , vì vậy đương nhiên là chung ta tự hào về quốc ca, quốc kỳ của dân tộc mình, bởi tất cả chúng ta đều hiểu được rằng, để có được những điều đó thì thế hệ cha ông của chúng ta đã phải hi sinh rất, rất nhiều

09:54:00, 5 thg 9, 2013 Reply

lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của dân tộc việt nam, chúng ta đều biết là phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến thì đất nước chúng ta mới có được như ngày hôm nay, do đó , dù tình hình có nhiều vấn đề phức tạp nhưng chúng ta luôn cần vững tin để có thể xây dựng và bảo vệ tổ quốc

21:53:00, 12 thg 9, 2013 Reply

Từ khi xuất hiện đến nay lá cờ đỏ sao vàng là một phần không thể thiếu của dân tộc ta.Lá cờ tượng trưng cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và thiêng liêng của tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay hàng chục năm qua và sẽ mãi mãi phất phới, vẫy gọi nhân dân ta tiến lên trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh theo định hướng XHCN. Lá cờ đỏ sao vàng - Quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - ngọn cờ đại nghĩa của dân tộc sẽ trường tồn với non sông gấm vóc Việt Nam.

23:32:00, 5 thg 1, 2014 Reply

Lá cờ đỏ sao vàng là hình ảnh đẹp và đã in sâu vào tâm trí vào mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta sẽ giữ mãi hình ảnh tươi đẹp này trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam.

08:01:00, 30 thg 11, 2014 Reply

Lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và lịch sử kiểm chứng trong gần một thế kỷ qua, đó là: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi"

08:04:00, 30 thg 11, 2014 Reply

lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc, giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày nay.

08:07:00, 30 thg 11, 2014 Reply

Quốc kỳ Việt Nam thể hiện ý tưởng màu đỏ nền cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

08:10:00, 30 thg 11, 2014 Reply

Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu với cờ thiêng tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào vì đất nước
Sao vàng tươi da của giống nòi
Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
Hỡi Sĩ-công-nông-thương-binh
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

08:18:00, 30 thg 11, 2014 Reply

Ngày 2-9-1945, cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ Tuyên bố độc lập. Quốc hội khoá 1 ngày 2-3-1946 quy định cụ thể: ngôi sao vàng nǎm cánh đặt giữa nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài. Trong cuộc họp này, Bác Hồ đã nói: "Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong Nam Kỳ khởi nghĩa 1940. Chính lá cờ này đã cùng phái đoàn Chính phủ đi từ châu á, cờ đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào, còn không ai có quyền thay đổi quốc kỳ và quốc ca".

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !