06/09/2013

Đôi điều gửi ông Phạm Đình Trọng

Written By Việt Nam on 06/09/2013 | 13:35

[ Trường Sơn ] - Thưa ông Phạm Đình Trọng! sau khi đọc bài viết “ không trung thực trong điều 4 hiến pháp” của ông đăng trên blog đàn chim việt  trong Tôi cảm thấy rất bức xúc trước những lời ông viết và tôi nghĩ đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Khi mà Đảng, Nhà Nước ta đang lấy ý kiến người dân trong việc sửa đổi Hiến Pháp, điều đó thể hiện tính tự do, dân chủ của nhà nước ta, thì ông lại “thọc gậy bánh xe” phát ngôn những điều không đúng sự thật, với những luận điệu vu cáo, xuyên tạc, nói xấu Đảng,Nhà Nước, nó xấu chế độ XHCN.Cụ thể ông đã viện dẫn điều 4 trong dự thảo hiến pháp năm 2013: “ Đảng Cộng Sản Việt Nam.Đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam,  đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mac-lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Ông viết “một đảng chính trị của chính trường Việt Nam lại coi thường và khinh bỉ nhân dân Việt Nam đến mức dành quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, không cần có lá phiếu của người dân ”. Thưa ông trọng “kính mến”Đảng Cộng Sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra đời 1930 là sự tất yếu của lịch sử, phù hợp với yêu cầu của đất nước lúc bấy giờ. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất nước nhà theo nguyện vọng của hàng triệu người dân đi theo Đảng. Đảng luôn được sự tin yêu của quần chúng nhân dân và cho tận tới ngày hôm nay Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn được người dân tin tưởng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Không có chuyện Đảng “coi thường và khinh bỉ” nhân dân như ông nói.Đảng ta luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, việc lấy ý kiến người dân trong sửa đổi hiến pháp thể hiện Đảng, Nhà Nước ta luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ, quyền được góp ý của nhân dân trong những vấn đề hệ trọng của đất nước.


Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp
Ông ngạo mạn nói rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam vào con đường máu lửa, và dân tộc Việt Nam đã phả trả giá máu quá đắt cho sự lãnh đạo của Đảng. thưa ông: chiến tranh là điều không một dân tộc nào muốn nhưng khi mà kẻ thù xâm lăng thì cả dân tộc đó nguyện một lòng, dù có phải hi sinh, mất mát đến đâu thì cũng phải dành cho được độc lập, tự do và dân tộc Việt Nam là như thế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nào” đưa đất nước ta bước sang những trang mới và ngày nay đang vững vàng đi lên Chũ Nghĩa Xã Hội. Và nếu nói là trả giá đắt là vì độc lập tự do cho tổ quốc mà thôi.
Trong bài viết ông có nhắc đến nhà cách mạng Phan Châu Trinh cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 và dường như ông đồng tình, ca ngợi với con đường cứu nước của nhà cách mạng này “đi ra thế giới, những người Việt Nam yêu nước kế cận Phan Châu Trinh nhưng không có được tầm văn hóa cao và sự chín chắn chính trị như Phan Châu Trinh nên họ đã vội vồ vập vơ lấy học thiết thù hằn giai cấp, đấu tranh giai cấp đẩm máu của chủ nghĩa Cộng Sản và coi đó là phương tiện tốt nhất cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam” và ông cho rằng con đường cách mạng của Đảng là đầy bạo lực, máu lửa và chứa chan hận thù cho đến tận ngày nay, và đây là một quan niệm hết sức sai lầm. Ta không phủ nhận rằng Phan Châu Trinh là một nhà cách mạng mang tư tưởng dân chủ  tiến bộ sớm nhất ở Việt Nam thời bấy giờ, không đi theo vết xe đổ của các cuộc đấu tranh mang màu sắc phong kiến đã bị thất bại trước đó như khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám.v.v.v mà ông chủ trương “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mở mang giáo dục, nâng cao trí thức cho nhân dân, nhưng một sai lầm của Phan Châu Trinh đó là đã coi nhẹ vấn đề độc lập dân tộc, xem vấn đề dân chủ lên trên độc lập, chủ quyền dân tộc, ông chủ trương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, thi hành chính sách cải lương cho dân tộc Việt Nam, khác gì “xin Pháp rủ lòng thương”. Chính sách này của cụ Phan Châu Trinh đòi hỏi ba điều căn bản, đó là “khai thông dân trí, loại bỏ quan trường mục nát và tôn trọng dân quyền”….nhưng nhờ vào ai để thi hành chủ trương này đây? Ông nhờ pháp, nhưng có bao giờ giai cấp bị trị lại nhờ được tầng lớp thống trị cải thiện đời sống hay làm cách mạng cho mình chưa? .Người Pháp từ vạn dặm xa xôi đến đây, đổ bao xương máu vì lợi ích riêng của họ thì sao ta có thể đòi hỏi họ giúp ta mạnh, khôn ngoan được? họ cần dân ta ngu hèn mới có thể khai thác dân ta đến tận xương tủy..do đó ta thấy chủ trương của Phan Châu Trinh quả là không tưởng, và kết quả đã thất bại.Hay như Phan Bội Châu với phong trào “đông du” nhờ Nhật đánh đuổi thực dân Pháp thì khác gì “ đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau”.Ngược lại Đảng ta ngay từ khi ra đời đã xác định rõ rằng chỉ có bạo lực cách mạng mới đánh đuổi được kẻ thù xâm lược, lúc đó mới có độc lập, tự do thực sự cho dân tộc,nhân dân mới ấm no, hạnh phúc, chứng tỏ con đường Đảng ta đã đúng.và thưa ông trọng: cái chủ nghĩa mà ông nói là “vội vồ vập vơ lấy” đó đã soi đường cho dân tộc ta dành thắng lợi trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc, chiến thắng hai kẻ thù “sừng sỏ” của thế giới, và đã dùng đến bạo lực cách mạng thì hi sinh đổ máu là không tránh khỏi và nhân dân ta chấp nhận điều đó vì độc lập tự do cho tổ quốc.
Cuối cùng Tôi muốn nói với ông rằng những điều mà ông viết ra là sự xuyên tạc, vu cáo trắng trợn đối với Đảng, nhà nước, đã phản bội lại sự hi sinh của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc ngày hôn nay.và sự thật thì không thể thay đổi, và đối với những kẻ đi ngược lại lí tưởng của Đảng, vi phạm pháp luật thì sẽ bị trừng trị đích đáng.đúng pháp luật.

15 Nhận xét

08:54:00, 7 thg 9, 2013 Reply

nếu ông phạm đình trọng nói đảng cộng sản việt nam đã đưa dân tộc việt nam vào con đường máu lửa thì thực sự ông đã sai lầm rồi, ông hãy nhìn vào lịch sử thì sẽ thấy, có phải như vậy, chúng ta đâu có muốn vậy nhưng những đế quốc bên ngoài đã ép chúng ta phải vùng dậy đó thôi

09:22:00, 7 thg 9, 2013 Reply

ông phạm đình trong trước khi nói điều gì phải suy nghĩ thật kỹ vào, kẻo lại nói sai thì người ta lại chê cười cho, đó là khi ông còn cảm thấy xấu hổ, chứ nếu ông đã tói mức không còn chút ngại ngùng, hổ thẹn trước những hành động sai trái của mình thì không còn gì để nói nữa

09:53:00, 7 thg 9, 2013 Reply

tiện nói tới ông phạm đình trọng thì cũng xin gửi ý kiến này tới một số người tự coi mình là nhân sĩ trí thức trong thời gian vừa qua luôn, xã hội việt nam không hoan nghênh những người như các vị, chúng tôi chỉ cần những người tích cực xây dựng đất nước mà thôi

10:13:00, 7 thg 9, 2013 Reply

những điều ông phạn đình trọng nói, tôi dám cá là ông ta cũng biết dược đó là những phát ngôn sai trái, nhưng cũng như môt số "nhân sĩ trí thức khác" ông ta vẫn bị chi phối rất lớn bởi những yếu tố bên ngoài, mà cụ thể ở đây là những đồng đô la vô cùng hấp dẫn

10:43:00, 7 thg 9, 2013 Reply

có lẽ ông phạn đình trọng cần phải xem lại những điều ông nói, khi đó tôi dám chắc là ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy những lời nói của mình là không ổn, bởi vì ngay cả với những người không có trình đô cao như chúng tôi thì cũng nhận thấy những mâu thuẫn rất lớn trong những lời nói của ông rồi

11:08:00, 7 thg 9, 2013 Reply

ông phạm đình trọng nói vậy là sai rồi, có thể có rất nhiều luận điểm để phản bác lại ông, điều đó là quá rõ ràng rồi, ai cũng có thể nhìn nhận ra điều đó nên tôi không cần phải nói ra đây làm gì cả, có điều tôi khuyên ông nên có hành động đính chính lại lời nói sai lầm của mình ,đó là một lựa chọn khôn ngoan nhất

11:43:00, 7 thg 9, 2013 Reply

điều 4 hiến pháp đã được khẳng định là vô cùng chính xác rồi, chính người dân việt nam cũng đồng ý với điều đó chứ không ai ép buộc cả, vậy mà vẫn có những người như ông phạm định trọng này thì thực sự là phải đặt những câu hỏi đại loại như "anh đến trái đất với mục đích gì vậy" rồi

12:03:00, 7 thg 9, 2013 Reply

ông phạm định trọng này nên học lại kiến thức cơ bản đi, bởi vì rõ ràng là với trinh đô của ông mà ông vẫn nói như vậy thì có thê thấy là ông học cao cũng chẳng để làm gì cả, mà ông cũng bảo với mấy cái tay nhân sĩ trí thức dỏm đi nhé, họ cũng ở trong tinh trạng như ông đấy

12:48:00, 7 thg 9, 2013 Reply

nếu không giải quyết được những vấn đề rắc rối như của ông phạm đình trọng này thì sẽ không thể ổn định được tình hình của đất nước ta được, bởi trong xã hội vẫn có những người có nhận thức không tốt, nếu không tuyên truyền tốt thì sẽ rất dễ khiến họ có những hành vi sai trái do bị lừa gạt bởi những cá nhân xấu

Nặc danh
17:05:00, 7 thg 9, 2013 Reply

Ông Phạm Trọng nói rất đúng, ở những nước văn minh phát triển như hiện nay lãnh đạo họ khôn khéo tìm mọi cách đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh, tập trunh vào phát triển kinh tế do vậy mà dân họ được ấm no, hạnh phúc. Còn ta chỉ biết say xưa với cuộc chiến tương tàn do ý thức hệ kết cục là chúng ta chịu mất mát, hy sinh hang chục triệu sinh mạng, kinh tế thì tụt hậu cả vài chục năm so với các nước cùng khu vực.

Bóng Chiều
17:13:00, 7 thg 9, 2013 Reply

Chúng ta đã chờ đợi cấi gọi là " Tự do, hạnh phúc " đã lấu lắm rồi,mà ĐCSVN trả cho dân. nhưng điều đó là viển vông cho những kẻ cuồng sy vào chủ nghĩa hư vô do Đảng ta vè lên. Lại nói về Điều 4 hiến pháp nếu Đảng được dân yêu, dân tin thì tại sao không dám làm cuộc trưng cầu dân ý để xem dân tán thành cho Đảng " ngồi ở đó" là bao nhiêu phần trăm !

17:17:00, 7 thg 9, 2013 Reply

ông phạm đình trọng nên nhìn kỹ vào tình hình thực tế đang diễn ra ở việt nam đi rồi hãy phát ngôn nhé, ông không biết quan sát hay sao, việt nam được như thế này là do đâu, việt nam có sự phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay là do đâu vậy, nếu không phải là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam đây

17:41:00, 7 thg 9, 2013 Reply

ông phạm đình trọng hãy thử đi hỏi nhân dân việt nam xem có ai đồng ý với ý kiến của ông, có khi ông cũng đang tự lừa dối bản thân mình cũng nên, tỉnh táo lại đi ông phạm đình trọng, đời sống được mấy, đừng để tiếng xấu muôn đời, không còn sức lực đóng góp cho đất nước thì cũng không nên đạp đổ như vậy chứ

18:12:00, 7 thg 9, 2013 Reply

quay đi quay lại cũng vẫn là cái giọng điệu đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, phủ nhận vai trò của đảng cộng sản việt nam đối với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như là công cuộc xây dựng đất nước , làm sao có thể chấp nhận được những luận điệu đó được, ông phạm đình trọng đừng tự làm mình trở nên cô độc trong cái xã hội này

18:39:00, 7 thg 9, 2013 Reply

ông phạm đình trọng của như ông lê hiếu đằng, trần vũ hải cùng một số người chống đối khác cần phải xem lại mình đi, các ông không phải là những người thiếu hiểu biết ,các ông chắc là biết rõ những gì mình đang làm và những gì mình muốn, nói nhanh với mấy ông, làm gì cũng phải suy nghĩ, ai cũng phải chịu trách nhiệm đối với hành động của mình đấy

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !