09/09/2013

Từ Lê Hiếu Đằng đến Lữ Phương – Sai lầm nối tiếp sai lầm

Written By Việt Nam on 09/09/2013 | 14:15

[Sự Thật] - Để tiếp nối bước chân của Lê Hiếu Đằng , để có thể tiếp tục được nhận tiền của các thế lực thù địch bên ngoài Lữ Phương(Danlambao) tiếp tục cố vò đầu vắt óc  mà suy nghĩ xem còn lí lẽ nào ngụy biện kín kẽ, đỡ lố bịch hơn Lê Hiếu Đằng để đòi xóa bỏ Đảng, đòi thay đổi chế độ với cái gọi là “ vài ý kiến về đề xuất thành lập một đảng chính trị mới cho Việt Nam”.Sau khi bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh ” của Lê Hiếu Đằng bị nhân nhân và những người yêu nước vạch trần âm mưu, từng thủ đoạn, lí lẽ ngụy biện thì tất nhiên các thế lực thù địch phải tìm ra cái gì đó để vớt vát cho âm mưu của chúng, chúng tiếp tục bỏ tiền ra để tìm những kẻ tha hóa, biến chất tiếp tục phục vụ cho âm mưu gây bất ổn chính trị ở nước ta.Những kẻ như Lữ Phương chỉ chờ có vậy để lên tiếng, gây sự chú ý cho chúng hòng được để mắt tới, được nhận của bố thí của chúng.Và cách tốt nhất để gây được sự chú ý là dựa vào cái danh của Lê Hiếu Đằng đã tạo ra, tiếp tục những suy nghĩ, lí lẽ sai lầm theo Lê Hiếu Đằng.Vấn đề của Lê Hiếu Đằng và Lữ Phương xoay cho cùng cũng chỉ là cố tìm mọi cách để lừa gạt mọi người tin vào một xã hội đa đảng và không còn sự lãnh đạo của Đảng ta là tốt cho nhân dân.Để làm được như vậy chúng to tiếng kêu gọi nhân dân với cái khẩu hiệu vì nước bỏ Đảng, đa nguyên đa đảng để xã hội công bằng.Với cái khẩu hiệu đó để chúng bỏ túi được thêm nhiều tiền từ các thế lực thù địch đem lại.Vậy thực chất chẳng phải đang vì tiền bỏ Đảng, vì tiền bỏ Tổ Quốc mình hay sao.Những lí lẽ của Lữ Phương đưa ra cũng chẳng khá hơn Lê Hiếu Đằng là mấy, rút cuộc vẫn chỉ là ngụy biện, phát ngôn tùy tiện và sai lầm.
Lê Hiếu Đằng với bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh ”
Để đi tới âm mưu, mục đích cuối cùng của các thế lực thù đich hướng tới là khống chế nước ta, hướng lái ta đi theo chúng thì bằng mọi cách chúng phải thay đổi thể chế chính trị ở nước ta, đưa chúng ta vào cái bẫy đa nguyên đa đảng mà chúng dựng ra.Những tay sai của chúng như Lữ Phương, Lê Hiếu Đằng đang nhận tiền của chúng để bán đi đất nước mình, phản bội lại Đảng, bôi nhọ Đảng.Chúng cố tìm mọi lí do có thể để bôi nhọ Đảng kể cả có lố bịch, vô lí đến mấy.Trong bài viết của mình cũng vậy, Lữ Phương đã dùng tất cả những lí lẽ ngụy biện của mình để đưa ra cái gọi là căn cứ, con đường thành lập đảng chính trị khác ở nước ta.
Lữ Phương ngụy biện rằng “Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản hiện nay đã tỏ ra hoàn toàn bất lực trong công cuộc phát triển lành mạnh của đất nước, vì vậy đang đưa dân tộc vào một cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng, có nguy cơ để mất chủ quyền vào thế lực bành trướng phương Bắc..Hoàn toàn chẳng có lí do nào giải thích cho những lí lẽ sai lầm này bằng việc đây là hậu quả mà Lữ Phương nhận tiền của thế lực thù địch để viết sai sự thật đất nước, phủ nhận công lao của Đảng.Lữ Phương không những đã quyên đi thời kì cha ông mình cùng Đảng vượt qua bao khó khăn gian khổ để chiến đấu với kẻ thù dành lại độc lập và tự do cho dân tộc như bây giờ mà cũng chẳng them mảy may nhìn vào thực tế đất nước.Đất nước ta được cả thế giới công nhận là một đất nước có sự ổn định về chính trị - xã hội bậc nhất thế giới.Đó có một phần công lao rất lớn của Đảng cùng toàn thể nhân dân giữ cho xã hội luôn luôn ổn định, người dân có điều kiện sinh sống và làm việc tốt hơn.Trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang ăn sâu vào từng nước, từng quốc gia thì Đảng vẫn đang lãnh đạo đất nước đi lên một cách ổn định với tốc độ phát triển kinh tế 5%.Độc lập chủ quyền đất nước luôn được khẳng định, dù Trung Quốc đang bành trướng trên biển Đông nhưng với những biện pháp ngoại giao khéo léo của mình Đảng vẫn đang khẳng định được chủ quyền của đất nước ta trên biển.Với một xã hội ổn định như vậy mà Lũ Phương đang ảo tưởng, ngụy biện rằng Đảng đang lãnh đạo đất nước đi vào khủng hoảng, bế tắc.Thật là vô lí và lố bịch cho những lời lẽ đó.
Lữ Phương tiếp tục ngụy biện cho những lí lẽ ở trên rằng “Tình trạng trên được quy về phương thức lãnh đạo chuyên chính của Đảng cộng sản với đường lối áp đặt ra, xa rời thực tế, mất lòng dân cho lên biện pháp dân chủ hóa sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là điều kiện cấp bách để giải quyết cuộc khủng hoảng nói trên.”Lữ Phương có điểm giống Lê Hiếu Đằng ở chỗ luôn áp đặt suy nghĩ sai lầm, bán nước của mình lên tất cả người dân yêu nước. Càng cố tìm lí lẽ ngụy biện cho mình càng cho thấy sự thiếu hiểu biết và sự lố bịch của Lữ Phương.Trong khi nhân dân ta đang tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng thì hắn lại cho rằng Đảng ta đang mất lòng dân.Đảng là tập hợp những người ưu tú xuất phát từ nhân dân chính vì vậy Đảng luôn gần gũi với nhân dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng luôn luôn xuất phát từ mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và được hoạch định trên cơ sở thực tế xã hội.Đó cũng chính là ý kiến , nguyện vọng của nhân dân.Sau khi đưa ra cái thực tế xã hội do mình tự vẽ ra Lữ Phương đã dần lộ rõ bản chất của mình, lộ rõ mục đích cuối cùng mà Lữ Phương đã được giật dây từ các thế lực thù địch là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng.Lữ Phương ngay lập tức trở thành nhà hoạch định chính trị khi đưa ra biện pháp dân chủ hóa sự lãnh đạo của Đảng ta.Càng tiếp tục ngụy biện càng xuất hiện nhiều sự lố bịch trong lí lẽ của Lư Phương.Đảng ta là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tòa thể dân tộc chính vì vậy khi Đảng lãnh đạo cũng chính là nhân dân đang làm chủ đất nước.Vậy thì cái mà hắn gọi là dân chủ hóa sự lãnh đạo của Đảng là để làm gì hay chỉ để hắn nhận tiền của các thế lực thù địch bên ngoài.
Cuối cùng Lữ Phương cũng đi đến cái mục đích mà nhất định lí lẽ của hắn phải hướng tới là đa nguyên đa đảng.Hắn tiếp tục đưa ra một lí lẽ mà đằng sau đó là cả một âm mưu lớn và thâm độc của thế lực bên ngoài đang gài bẫy chúng ta. “Trong tình thế cực đoan như hiện nay, sự ra đời của một đảng mới gần gũi với Đảng cộng sản về mục tiêu nhưng khác về phương pháp, để vừa dân chủ hóa thể chế chính trị ở Việt Nam, vừa tạo môi trường cạnh tranh thúc đẩy Đảng cộng sản tự dân chủ hóa và canh tân”.Qua tấm gương Lê Hiếu Đằng ,Lữ Phương đã rút ra được rằng không thể ngay lập tức xóa bỏ Đảng ta chính vì vậy hắn đưa chúng ta vào một âm mưu khác dễ nhầm lẫn hơn là thành lập một đảng khác đối lập cạnh tranh với Đảng ta.Tất nhiên mục đích của Lữ Phương không bao giờ là tốt đẹp vì hắn đang nhận tiền từ bên ngoài để phản bội dân tộc mình.Mục đích cuối cùng của hắn là biến đất nước ta đi theo các thế lực phương tây, tiến hành đa nguyên đa đảng và cuối cùng là phụ thuộc vào chúng.Hãy nhìn vào Ai Cập để thấy được rõ âm mưu của Lữ Phương ẩn sau lí lẽ của hắn.Xã hội sẽ loạn lạc, tình trạng bất ổn chính trị xảy ra và cuối cùng các thế lực thù địch phương tây sẽ nhảy vào để thao túng đất nước.

Dù Lữ Phương có cố ngụy biện che dấu đến đâu đi nữa thì cũng không thể thay đổi được bản chất xấu xa, bán nước của hắn.Mọi người dân yêu nước đều nhận ra và sẽ vạch trần từng âm mưu, thủ đoạn hiểm độc của Lư Phương với đất nước.Sự lãnh đạo của Đảng với đất nước là sự lụa chon của lịch sử và toàn dân tộc.Đảng sẽ luôn sáng suốt lãnh đạo đất nước tiến lên con đường CNXH và bảo vệ sự bình yên ổn định của đất nước trước mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

10 Nhận xét

17:02:00, 13 thg 9, 2013 Reply

lê hiếu đằng và lữ phương, họ là những con người khác nhau, tuy nhiên những sai lầm của họ lại hoàn toàn giống nhau, đó chính là sự sai lâm về nhận thức tư tưởng, đó là sai lầm nghiêm trọng nhất, bởi ai cũng biết là tư tưởng sẽ chi phối hành động của mỗi người, nếu có nhận thức tư tưởng sai thì chắc chắn sẽ dẫn tới có hành động sai lầm

17:31:00, 13 thg 9, 2013 Reply

qua đây thì nhân dân việt nam cũng biết rằng trong xã hội vẫn còn tồn tại những con người có nhận thức sai trái như vậy, đương nhiên rồi, đó là những con người sẽ gây ra những tác động vô cùng tiêu cực cho xã hội, vì vậy nhân dân việt nam và đặc biệt là những cơ quan có chức năng cần phải đặc biệt chú ý đối với những con người này

17:57:00, 13 thg 9, 2013 Reply

sai lầm nối tiếp sai lầm, đáng lẽ nếu một người đi trước măc sai lầm rồi thì người đi sau phải dựa vào đó mà nhìn ra vấn đề, từ đó không mắc phải những sai lầm tương tự nưa, lê hiếu đằng sai lầm là quá rõ ràng rồi, vậy mà lữ phương cũng không nhận ra mà vẫn tiếp tục mắc phải, điều đo là không chấp nhận được

19:44:00, 13 thg 9, 2013 Reply

cả lê hiếu đằng cũng như là lữ phương đều có hành động sai lầm rồi, tất nhiên đó không phải là những người đầu tiên cũng như những người cuối cùng có những hành động sai lâm đó, thật đáng tiếc cho những con người đó, bởi có vấn đề đơn giản như vậy mà họ cũng không thể nhận thức được một cách đúng đắn nhất

20:12:00, 13 thg 9, 2013 Reply

đúng là hai người này đã sai lầm rồi, tuy nhiên mong rằng những người khác sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự, bởi nếu là sự việc gây tranh cãi thì không nói làm gì rồi, còn vai trò của đảng cộng sản việt nam, điều đó rõ ràng như vậy, tại sao họ lại vẫn cố tình phủ nhận vậy

20:48:00, 13 thg 9, 2013 Reply

đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm, thật đáng tiếc, nhưng đó đã phải là sự kết thúc chưa, theo tôi nghĩ thì chưa đâu, bởi theo những gì tôi cảm nhận được thì trong xã hội vẫn còn tồn tại những con người như vậy, điều đó thật khó hiểu, bởi vai trò của đảng cộng sản việt nam quan trọng như vậy mà tại sao họ lại không nhận ra được vậy

21:18:00, 13 thg 9, 2013 Reply

lê hiếu đằng và lữ phương, cả hai đều là những nhân vật rất được chú ý trong thời gian vừa qua, ho đều lần lượt có những hành đông hết sức sai lầm, những sai lầm hết sức tai hại,có ai mà không nhận ra được vai trò quan trọng của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta, nhưng có vẻ nhe lê hiếu đằng và cả lữ phương đều cố tình không nhận ra được điều đó

22:23:00, 13 thg 9, 2013 Reply

sai lầm bao giờ cũng là điều rất tệ hại rồi, tuy nhiên nếu ai đó mắc sai lầm mà biết vượt qua được sai lầm mà có thể làm lại thì điều đó sẽ là rất tuyệt vời, bởi như vậy thì con người sẽ được trưởng thành rất nhiều, và hơn thế nữa, thì đó sẽ là một động tác giáo dục không thể tốt hơn nữa cho những người xung quanh học tập

22:45:00, 13 thg 9, 2013 Reply

không thể xem nhẹ những tác động tiêu cực mà những người như lê hiếu đằng cũng như là lữ phương đã làm, bởi vì họ có thể khiến xã hội đất nước ta xảy ra những biến động lớn, đặc biệt là khi hiện nay có rất nhiều kênh thông tin của những thế lực thù địch cho thể truyền nhưng thông tin sai trái này đến với người dân

Nặc danh
15:48:00, 24 thg 2, 2014 Reply

chó ăn cứt không biết thối

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !