30/10/2013

NHỮNG CHIẾN THẮNG OANH LIỆT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Written By Huyền Thanh on 30/10/2013 | 21:18

 Mặt trời

Trong tiến trình phát triển của lịch sử, nước Việt Nam đã phải đối đầu với nhiều cuộc xâm lăng từ bên ngoài, bao thế hệ cha ông đã ngã xuống để chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Trong quá trình đấu tranh gìn giữ đất nước ấy, nước Việt Nam chúng ta và Trung Quốc là hai quốc gia thường xuyên xảy ra xung đột, chiến tranh. Nhiều triều đại Trung Quốc từng đưa quân sang Việt Nam với ý định thôn tính lãnh thổ hay ít nhất là kiểm soát chính quyền. Tuy nhiên, những cuộc chiến tranh đại diện cho sự tham lam, hung tàn ấy tất yếu nhận về sự thất bại nhục nhã, ê chề và đáng bị lên án.

Ngay từ thế kỉ III TCN, Việt Nam đã bị các triều đại phương Bắc thay nhau đô hộ. Sự tồn vong của một dân tộc bị thử thách suốt hơn 1000 năm đã sản sinh ra những người anh hùng với tinh thần bất khuất, kiên cường, bền bỉ đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc. Bởi thế mà dù nhiều lần bị phương Bắc sang xâm lược, đo hộ, dân tộc Việt Nam vẫn vượt qua và giành nhiều thắng lợi to lớn. Dưới đây tôi xin điểm lại những chiến thắng oanh liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc từ xưa đến nay qua từng thời kì.
- Vào thời Hồng Bàng: Ta không thể không kể đến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần (214 - 208 TCN). Đây là cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên mà sử sách ghi lại: Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất Trung Quốc, thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế, năm 214 TCN đã phát động 50 vạn quân xâm lược, thôn tính các tộc Việt ở phía Nam. Trước sức mạnh của kẻ thù, tổ tiên ta đã đưa ra một phương thức đánh giặc thích hợp. Người Việt lánh vào rừng, ngày ẩn, đêm hiện, tiến hành cuộc chiến tranh du kích lâu dài, khiến cho quân thù tiến thoái lưỡng nan. Khi quân Tần đã lâm vào tình thế khốn quẫn, người Việt tổ chức tiêu diệt giặc, giết chết chủ tướng Đồ Thư, “Quân Tần thây phơi, máu chảy hang mấy chục vạn”. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần là cuộc chiến tranh chống ngoại xâm ác liệt có quy mô lớn trong lịch sử. Sau khoảng 6 năm chiến đấu bền bỉ, dũng cảm, mưu trí, nhân dân ta đã đánh bại quân giặc ra khỏi đất nước, ghi lại một chiến công hiển hách.
- Thời độc lập tự chủ:
+ Chiến tranh Nam Hán  -  Việt: Tiêu biểu ta phải kể đến cuộc kháng chiến của Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Kết quả dân tộc Việt Nam giành thắng lợi nhờ sự mưu trí khi đưa ra kế sách cắm cọc ở sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Quá nửa quân Nam Hán bị chết đuối,  và Hoàng tử Nam Hán là Lưu Hoằng Tháo cũng bị Ngô Quyền giết chết. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam, nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho dân tộc. Sau chiến thắng vang dội này, vị danh tướng Ngô Quyền lên ngôi vua, tái lập đất nước. Ông được xem là một vị “vua của các vị vua” trong lịch sử Việt Nam. Đại thắng trên sông Bạch Đằng đã khắc họa mưu lược và khả năng đánh trận của ông. Cũng sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kì xây dựng đất nước trên qui mô lớn. Đó là kỉ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỉ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỉ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê. Và nhà sử học Ngô Thì Sĩ đánh giá: “Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công thời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bây giờ mà thôi đâu” (trích Việt Sử tiêu án – Ngô Thì Sĩ).
+ Chiến tranh Tống – Đại Cố Việt năm 981: Đây là cuộc chiến tranh giữa Đại Tống thời Tống Thái Tông và Đại Cồ Việt thời Lê Đại Hành diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 981 trên lãnh thổ Đại Cồ Việt. Kết quả quân và dân Đại Cồ Việt đã đánh bại quân đội Đại Tống. Sau cuộc chiến này Đại Tống chấp nhận xuống nước. Năm 986, hoàng đế Đại Tống chấp nhận nhà Tiền Lê và ban chế phong cho Lê Đại Hành. Có được chiến thắng này là do quân dân Đại Cồ Việt đã vận dụng tài giỏi nghệ thuật quân sự phù hợp với điều kiện một nước nhỏ chống lại cuộc xâm lược của một đế chế phong kiến lớn mạnh.
+ Chiến tranh Tống – Đại Cồ Việt (1075- 1077): Đây là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỉ XI. Giai đoạn đầu, tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt đã chủ động đánh sang đất Tống trong chiến dịch 1075 – 1076. Giai đoạn sau quân Lý rút về phòng thủ chống lại cuộc Nam tiến của đại quân Tống trong năm 1076 – 1077, và cuối cùng trải qua bao gian khổ cũng đã dẩy lui được quân Tống ra khỏi lãnh thổ Đại Việt.
+ Chiến tranh Mông Nguyên – Đại Việt ( Kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông): Đây là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của quân và dân Đại Việt đầu thời Trần dưới thời các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông trước sự tấn công của đế quốc Mông Cổ. Thời gian bắt đầu từ năm 1258 đến năm 1288, tuy nhiên thời gian chiến sự chính thức chỉ khoảng 9 tháng, và được chia làm 3 đợt. Trước, giữa và sau các đợt chiến sự là thời gian tiến hành tích cực các hoạt động ngoại giao. Kết quả là Đại Việt đã bảo vệ được nền độc lập của mình. Thắng lợi quân sự của Đại Việt gắn liền tên tuổi của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đương thời Mông Nguyên là đế quốc lớn nhất thế giới, những nơi người mông bại trận lúc đó như Ai Cập quá xa xôi, Nhật Bản và Nam Dương đều có biển cả ngăn cách và quân Nguyên cũng không có sở trường đánh thủy quân, lại gặp bão to nên mới thua trận. Nhưng nước Đại Việt lúc đó nằm liền kề trên đại lục Đông Á, chung đường biên giới cả ngàn dặm với người Mông, mà người Mông vẫn không đánh chiếm được. Một đế quốc nằm trùm cả đại lục Á, Âu mà không lấy nổi một dải đất bé nhỏ ở phía Nam. Tổng cộng 3 đợt xuất quân, Mông Nguyên huy động hơn 60 vạn lượt quân, trong khi dân số Đại Việt khi ấy chưa đầy 4 triệu. Có so sánh tương quan lực lượng với kẻ địch và và vị trí địa lý với những quốc gia làm được điều tương tự mới thấy được sự vĩ đại của chiến công 3 lần đánh đuổi quân  Mông Nguyên của nhà Trần. Và lịch sử Việt Nam xem cuộc kháng chiến này là một trong những trang sử hào hùng nhât của mình.
- Thời Bắc thuộc lần thứ 4 (1407 – 1427): Cuộc chiến tranh Minh -  Đại Việt, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đây là cuộc khởi nghĩa đánh duổi quân Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo, cuộc chiến tranh kết thúc bằng chiến thắng hào hùng của dân tộc và cuộc rút lui nhục nhà của quân thù.
Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hang
Tướng giặc bị bắt tù, xin thương hại vẫy đuôi cầu sống
Uy thần chẳng giết hại, lấy khoan hồng để bụng hiếu sinh
Bọn Tham Chính, Phương Chính, nội quan Mã Kỳ được cấp 500 thuyền đã vượt biển vẫn hồn kinh phách lạc
Lũ tổng binh Vương Thông, tham chính Mã Anh được cấp cho mây nghìn ngựa, đã về nước còn ngực đập chân run.
Chúng sợ chết thèm sống mà thực muốn cầu hòa
Ta lấy toàn quân làm cốt cho giặc được yên nghỉ
Chẵng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay. (Bình Ngô Đại Cáo)
- Thời độc lập (1428 – 1858):
+ Chiến tranh Thanh – Đại Việt: Chiến thắng đã có ý nghĩa quyết định cho vận mệnh của Đại Việt chính là trận Ngọc Hồi – Đống Đa (chiến thắng Kỉ Dậu). Đây là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và cũng được các nhà nghiên cứu Việt Nam như Nguyễn Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng đánh giá là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế bách chiến bách thắng Nguyễn Huệ, đánh tan hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, kéo sang do sự cầu viện của vua Chiêu Thống nhà Lê Trung Hưng. Chiến thắng này đã chặn đứng ý định xâm chiếm Đại Việt của nhà Thanh dưới thời Càn Long thịnh trị. Hành quân thần tốc, hạ chớp nhoáng liên tiếp gần 10 đồn, tiêu diệt quân địch đông hơn rừ cường quốc phương Bắc. Tất cả chỉ diễn ra trong 6 ngày. Yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của Quang Trung luôn khiến quân Thanh lâm vào thế bị động. Bất ngờ chiến lược mà ông giành được là đánh địch ở không gian và thời gian do mình lựa chọn. Theo các nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, chiến thuật kết hợp vừa gấp gáp, vừa thư thả, giương Đông kích Tây, tránh chỗ mạnh, nhằm chỗ yếu hơn ở Ngọc Hồi - Khương Thượng đã đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ.
- Thời cận đại và hiện đại: Chiến tranh Việt Nam – Trung Quốc (1979): Chiến tranh biên giới năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam, nổ ra vào ngày 17/2/1979 khi Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn biên giới giữa hai nước. Chiến tranh biên giới Việt – Trung bắt nguồn từ quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia, cuộc chiến kéo dài khoảng một tháng. Kết thúc khi Trung Quốc bị Việt Nam đẩy lui, hoàn thành rút quân vào ngày 18/3/1979, sau khi chiếm được các thị xã Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn vùng biên giới. Việt Nam tuyên bố chiến thắng do đã đẩy lui được quân Nam chinh Trung Quốc. Hơn 13 năm sau, quan hệ ngoại giao Việt – Trung chính thức được bình thường hóa.
             Nhìn lại con đường lịch sử đã qua, trong hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh gìn giữ đất nước, chiến thắng không biết bao nhiêu kẻ thù hung tàn và tham lam. Dân tộc Việt Nam không chỉ dùng lực để chiến đấu mà còn dùng trí để đấu tranh, để đánh bại kẻ thù xâm lược hùng mạnh phương Bắc. Đó là một nét nổi bật của lịch sử Việt Nam, là thử thách gay go nhất, nhưng cũng là niềm tự hào lớn nhất của dân tộc. Qua đó ta cũng nhấn mạnh một điều: Dù chúng ta có là người nhỏ bé, nhưng trí, lòng quyết tâm và sự dũng cảm của chúng ta không hề nhỏ, nó đủ để đánh bại một kẻ thù hùng mạnh như Trung Quốc. Đồng thời cũng cho ta thấy rằng những nước hiếu chiến, hung hăng, gây nên những cuộc chiến tranh phi nghĩa thì cũng sẽ tất yếu nhận về hai chữ “Thất Bại” mà thôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

1 Nhận xét:

23:00:00, 30 thg 10, 2013 Reply

Nhân dân Việt Nam với sự thông minh, cần cù, lòng yêu nước nồng nàn sẽ chiến thắng mọi kẻ thù cho dù kẻ thù đó hùng mạnh cỡ nào!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !