10/10/2013

Những điều mà Le Nguyen đáng lẽ ra cần phải biết!

Written By Việt Nam on 10/10/2013 | 14:44

[ Me Lo ] - Ngay từ buổi lọt lòng lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang trong mình dòng máu được kết tinh thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng được lịch sử dân tộc và nhân dân Việt Nam giao phó: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trải qua trường kỳ cách mạng, đã tôi luyện, hun đúc nên bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của Đảng cộng sản Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh lý tưởng và khát vọng chiến đấu không mệt mỏi của Đảng trước toàn thể nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế. Và hơn 83 năm qua, Đảng vẫn đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong vị thế là “đứa con nòi” một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Những điều mà Le Nguyen đáng lẽ ra cần phải biết!
Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh - Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại
Thế mà vẫn có kẻ dưới sự tác động, hỗ trợ, giúp sức của bọn phản động bên ngoài. Nói thật ra là bè lũ “không ưa” đối với sự thành công, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam, chúng tiếp tục tấn công điên cuồng và hiểm độc vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tưởng chúng có gì ghê gớm lắm! Tìm hiểu ra mới thấy quả thật là tầm thường! Nói chung vẫn mang cái giọng điệu cũ rích! Chúng đang có những lầm lẫn trong mơ tưởng, u mê trong hão huyền. Thế mà lại dám hùng hổ cổ xúy cho những luận điểm sai lầm trong mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Thậm chí còn có những quan điểm vô cùng sai trái, hết sức thiển cận: “Đảng Cộng sản đích thực là đảng cướp” (Tác giả xin trích nguyên tên tiêu đề bài viết của một kẻ có bút danh rất đẹp nhưng bài viết thì thật sự đáng lên án, đáng phỉ báng: “Le Nguyen” trên trang “Danlambao”).
Chẳng cần biết cái ông Le Nguyen kia là ai? Là người như thế nào? Nhưng sau đây tôi sẽ đưa ra một vài dẫn chứng “nho nhỏ” để dành cho ông Le Nguyen tự xem xét lại bài viết của ông!
Thứ nhất, xét về nguồn gốc sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước nổ ra mạnh mẽ như: phong trào Cần Vương; phong trào Đông Du; phong trào cải cách của Phan Chu Trinh, khởi nghĩa Yên Thế... Các cuộc đấu tranh này cũng vì một mục đích cao cả giành độc lập dân tộc, chống lại áp bức, bất công và cai trị tàn bạo của bọn xâm lược. Và đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác định mục đích của cách mạng Việt Nam là phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đây chính là mục đích vô cùng cao cả, đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng Cộng sản mà tôi muốn ông Le Nguyen để ông Le Nguyen hiểu hơn hết!
Thứ hai, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã thu được những thành quả to lớn không ai và không gì có thể phủ nhận nổi. Thành tựu ấy đã được dư luận quốc tế đánh giá: “Những thành tựu trong việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô giá của những người cộng sản Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với những người cộng sản và cách mạng trên toàn thế giới”.
Không biết ông Le Nguyen có hay xem báo chí không, nhưng ai cũng biết rằng ông An-đrê Xau-va-rốt - cựu đại tá quân đội Mỹ, hiện là Giám đốc Phát triển kinh doanh Việt - Mỹ của Tập đoàn tư vấn Ma-ven-tút tại Việt Nam, đã thốt lên rằng: “Nếu biết Việt Nam trước chiến tranh, tôi chắc chắn sẽ đi theo cách mạng”. Và còn điều này tôi nói thêm với ông Le Nguyen: Trong bài “Những người cộng sản có cần kinh tế thị trường” trên trang web http://gazeta-pravda.ru (ông Le Nguyen nên vào tìm hiểu vì tôi nghĩ ông có nhiều thời gian rảnh đó), ông Pi-ốt Xvê-tốp đã góp phần kiến giải rất rõ ràng thay Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam trong một phần tư thế kỷ lãnh đạo công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu rõ rệt; Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang điều tiết thị trường vì lợi ích của nhân dân lao động, chứ không vì lợi ích của một nhóm các doanh nghiệp lớn hay các chủ ngân hàng. Tại khóa họp thứ 17 Hội động Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), bà M. Ca-mô-na, chuyên gia độc lập về nhân quyền và chống đói nghèo, đã hoan nghênh những bước tiến đầy ấn tượng của Việt Nam trong xóa đói, giảm nghèo, và khẳng định, Việt Nam đã bảo đảm tốt hơn các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cho người dân. Và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông H. Ku-rô-đa, tại cuộc họp báo ngày 03-5-2011, ở Hà Nội, khẳng định: “Việt Nam tiêu biểu cho bài học thành công trong phát triển và là tấm gương cho các nước đang phát triển khác trên toàn thế giới, sau một thập niên tăng trưởng nhanh và những thành tựu ấn tượng trong xóa đói, giảm nghèo”. “Ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo” đấy! Thưa ông Le Nguyen!  Và thưa với ông Le Nguyen rằng: Đài Truyền hình Cộng hòa Liên bang Đức 3 Sat nhận định, Việt Nam là một trong những nước có sự phát triển kinh tế kỳ diệu ở châu Á, là một trong các quốc gia thành công nhất trong xóa đói, giảm nghèo. 
Cái thứ nhất ông sai lầm khi đi ngược lại với lịch sử rồi! Còn bây giờ ông lại đi ngược, nói ngược với những điều mà cộng đồng quốc tế đã nhận xét vô cùng khách quan về dân tộc Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đó!
Thứ ba, trên thực tế, suốt hơn 83 năm phấn đấu và hy sinh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và luôn tỏ rõ “là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất”. Vì hơn bất cứ một lực lượng chính trị nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn và mãi mãi phấn đấu: Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Và trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam tranh đấu, không vì và không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân và của dân tộc Việt Nam... Chính phủ Việt  lấy ý kiến sửa đổi Hiếp Pháp 1992 công khai, dân chủ. Vậy thế mà ở điểm nhạy cảm này, khi toàn Đảng, toàn dân Việt Nam và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài dân chủ góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Đã có một số đối tượng phản động, bán nước hại dân, chúng tìm mọi cách để tuyên truyền, xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng phỏng có ích chi khi khi bè lũ bán nước hại dân đâu biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng giải quyết mọi việc chỉ khi nào khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Đó là nguồn gốc sức mạnh làm nên và bảo đảm tính tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, mà đứng đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam; làm giàu và sinh động hơn tính đảng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây, tôi lại thiết nghĩ ông Le Nguyen có nghĩ tới điều này chưa?
Có lẽ ông lên tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa Mác - Lê nin nữa nhé! Tiện đây tôi giúp ông hiểu thêm đôi điều nhé! Bối cảnh kinh tế - xã hội của sự ra đời chủ nghĩa nghĩa Mác - Lê nin là khi lực lượng sản xuất phát triển làm cho quan hệ sản xuất tư bản được củng cố tạo ra cơ sở kinh tế để cho xã hội tư bản phát triển kèm theo đó mâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt và bộc lộ ngày càng rõ rệt; sự phân hóa giàu nghèo tăng lên, bất công xã hội tăng. Từ thực tiễn xã hội đó, nhất là thực tiễn của phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống áp bức, bất công đòi hỏi phải được soi sáng bởi một hệ thống lý luận mới. Và chủ nghĩa Mác - Lê nin ra đời đã đáp ứng được yêu cầu thực tế đó. Một lần nữa tôi hỏi ông Le Nguyen rằng: Ông có thừa nhận sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lê nin giải quyết được vấn đề khó khăn về lý luận cách mạng để giai cấp vô sản tự giải phóng mình khỏi những bất công có phải là rất nhân đạo không! Trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Như vậy, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng tư tưởng thì há chẳng phải cũng xuất phát từ tinh thần nhân đạo ấy đấy thôi!
Thứ tư, sau 27 năm đổi mới toàn diện của đất nước Việt Nam. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cả về quy mô, tính chất và chiều sâu đã làm xuất hiện nhiều bộ phận lao động mới trong cơ cấu lao động xã hội. Tất cả đã tạo nên một dung mạo mới và khuynh hướng phát triển với chất lượng mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, người nghèo, người dân tộc thiểu số nhằm tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho những người lao động nông nghiệp trong trường hợp bị giảm, mất thu nhập hay gặp phải những rủi ro khác, nhằm thực hiện chức năng phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn thu nhập và cuộc sống ổn định. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước ta cũng ban hành nhiều chính sách thiết thực khác vỡi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đây há chẳng phải là cũng xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam từ xa xưa Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy chí nhân để thay cường bạo” rồi hay sao! Và trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân đội và nhân dân Việt Nam, tôi chỉ kể cho ông Le Nguyen thêm một dẫn chứng nho nhỏ nữa. Khi quân giải phóng miền Nam do đồng chí Phạm Văn Bé chỉ huy tiến đánh Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn. Khi quân giải phóng tiến đánh tới nơi, phía đại diện của Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn nói: “Thưa các ngài, quân số hiện nay của chúng tôi trên một ngàn quân chờ lệnh của các ngài”. Lúc đó, đồng chí Phạm Văn Bé ra lệnh: “Các anh cho quân về nhà đi!”. Thưa ông Le Nguyen, với kẻ thù đã từng giết hại đồng bào, người thân của ông, trong hoàn cảnh ấy ông có làm được như thế không? Và quyết định của đồng chí Phạm Văn Bé thể hiện một tinh thần rất nhân đạo đúng không thưa ông Le Nguyen!
Nhưng cảm ơn ông vì dù sao tôi thấy cụm từ “thiên chương vạn quyển” trong bài của ông rất phù hợp để ghi chép những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam và cũng chỉ có “thiên chương vạn quyển” thì mới có thể bút tích lại vô vàn tội ác của những kẻ bán nước hại dân gây ra đối với nhân dân Việt Nam anh hùng mà thôi!
Xin bày tỏ với độc giả rằng, tác giả còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi chỉ muốn để ông Le Nguyen hiểu một điều rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là con thuyền vững vàng, con thuyền ấy đã và sẽ tiếp tục chèo léo dân tộc Việt Nam trên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dù ông nói gì đi nữa thì cũng không bao giờ lay chuyển lòng dạ của những con người ái quốc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhân đạo thưa ông Le Nguyen. Tôi cũng khẳng định với ông Le Nguyen rằng: Tôi, tất cả người dân Việt Nam và công dân Việt Nam ở nước ngoài có trái tim ái quốc rất tức giận khi đọc bài viết của ông! Và một điều cuối cùng tôi muốn nói với ông Le Nguyen: “Không làm điều ác, nên trau dồi điều thiện, giữ cho tâm thanh tịnh - Đây là lời khuyên của Đức Phật”.

7 Nhận xét

20:29:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Việc các thế lực thù địch của phe tư bản chủ nghĩa chúng muốn phá hoại chế độ chủ nghĩa xã hội của ta thì không có gì để nói, bởi xã hội chủ nghĩa chính là kẻ thù lớn nhất của chúng. Tuy nhiên hành động xuyên tạc, bôi nhọ chế độ và những vị lãnh tụ của chế độ đó là điều không thể chấp nhận và đáng khinh bỉ. Hành động này càng cho thấy cái bản chất của chủ nghĩa tư bản là xấu xa tới mức nào. Và càng làm cho chỗ đứng của CNXH chắc chắn hơn mà thôi.

20:31:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Đờ mờ cái thằng Le Nguyen nay, sao nó có thể viết những bài xuyên tạc trắng trợn như thế nhỉ? Nó không biết công lao của Đảng cộng sản lớn như thế nào với dân tộc ta, Nó có biết rằng nếu không có Đảng cộng sản và Bác Hồ thì giờ này dân tộc ta đang phải khổ cực chịu ách đô hộ của bọn Mỹ không. Nhờ có Đảng mà toàn dân ta mới có được cuộc sống độc lập, tự do thế này, nhân dân ta phải cảm ơn Đảng rất nhiều đấy

20:34:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Đây là bản chất của lũ rận rồi nên có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được, chúng muốn rằng chế độ này phải sụp đổ để chúng lãnh đạo. Chúng luôn bôi nhọ cán bộ Nhà nước ta và nói xấu chế độ rằng chế độ không tốt này nọ nhưng chúng đâu có biết rằng nhờ có chế độ này mà người dân mới được ấm no hạnh phúc. Ngày xưa Đảng cộng sản đưa vai gánh vác việc lớn, cứu nguy cho dân tộc thì chẳng thấy chúng đâu cả, nay thời bình đất nước phát triển thì chúng lại chõ mõm vào hòng tranh giành vị trí lãnh đạo, thật là một lũ bỉ ổi.

20:37:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Cái việc bôi nhọ các vị lãnh đạo có uy tín hay việc nói xấu chế độ là nghề và là một ngón đòn mà giới rận bắt buộc phải làm để tồn tại. Nhiều kẻ trước đây làm tay sai cho Mỹ giờ chạy sang nước ngoài không có nghề nghiệp gì làm thì đành phải làm nghề sủa thuê thôi mà. Việc tên Le Nguyen hay là gì đi chăng nữa thì cùng đều là một giuộc ấy mà thôi, chẳng làm được gì cho đời ngoài cái nghề đi sủa thuê, chúng chỉ chờ quan thầy quẳng cho cục xương rồi sủa nhiệt tình mà thôi, chẳng ăn thua gì cả. Thế nhưng chúng chẳng biết nhục nhã gì cả. Suốt ngày vẫn rao giảng.

20:39:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Lại một tên vớ vẩn nữa đây mà, chỉ ăn rồi đi chửi đổng và xuyên tạc chế độ mà thôi. Cái loại như hắn bây giờ ở ngoài còn nhiều, ở bên Mỹ hay bên Thái đang nuôi loại này để lấy phân nhiều lắm, chẳng có cái ích gì cho chế độ hết. Lũ này chỉ ăn hại, bán nước bọt nói xấu đất nước cho bọn ngoại bang để lấy tiền mà thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền là một mốc lịch sử quan trọng để đánh dấu cho sự thành công trong đường lối xây giải phóng dân tộc, và những thành công trong công cuộc xây dựng đất nước đã chứng minh cho sự đúng đắn đó. Vậy mà có kẻ lại dám xuyên tạc, thật là không thể không chấp nhận được.

20:41:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Cái thằng ngu lâu rốt bền này có nói nữa cũng thế thôi. Hài, đàn gảy tai trâu í mà :))

Le0
20:41:00, 11 thg 10, 2013 Reply

nhiều điều phải nói về những con người vô công dồi nghề như "le nguyen"! công lao to lớn của Đảng đối với đất nước ta là điều không thể phủ nhận! từng ấy lí do mà tác giả đưa ra hẳn chưa thể kể hết những gì mà Đảng đã làm cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam, đúng là chỉ có "thiên chương vạn quyển" mới có thể ghi chép được hết những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam! còn cái lũ bán rẻ đất nước, chỉ biết sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu thì rồi cũng sẽ có ngày các người sẽ phải gánh chịu hậu quả thích đáng thôi!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !