11/10/2013

Những điều mà Le Nguyen đáng lẽ ra cần phải biết!

Written By Việt Nam on 11/10/2013 | 21:01

[ Me Lo ] - Ngay từ buổi lọt lòng lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang trong mình dòng máu được kết tinh thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng được lịch sử dân tộc và nhân dân Việt Nam giao phó: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trải qua trường kỳ cách mạng, đã tôi luyện, hun đúc nên bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của Đảng cộng sản Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh lý tưởng và khát vọng chiến đấu không mệt mỏi của Đảng trước toàn thể nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế. Và hơn 83 năm qua, Đảng vẫn đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong vị thế là “đứa con nòi” một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Những điều mà Le Nguyen đáng lẽ ra cần phải biết!
Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh - Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại
Thế mà vẫn có kẻ dưới sự tác động, hỗ trợ, giúp sức của bọn phản động bên ngoài. Nói thật ra là bè lũ “không ưa” đối với sự thành công, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam, chúng tiếp tục tấn công điên cuồng và hiểm độc vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tưởng chúng có gì ghê gớm lắm! Tìm hiểu ra mới thấy quả thật là tầm thường! Nói chung vẫn mang cái giọng điệu cũ rích! Chúng đang có những lầm lẫn trong mơ tưởng, u mê trong hão huyền. Thế mà lại dám hùng hổ cổ xúy cho những luận điểm sai lầm trong mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Thậm chí còn có những quan điểm vô cùng sai trái, hết sức thiển cận: “Đảng Cộng sản đích thực là đảng cướp” (Tác giả xin trích nguyên tên tiêu đề bài viết của một kẻ có bút danh rất đẹp nhưng bài viết thì thật sự đáng lên án, đáng phỉ báng: “Le Nguyen” trên trang “Danlambao”).
Chẳng cần biết cái ông Le Nguyen kia là ai? Là người như thế nào? Nhưng sau đây tôi sẽ đưa ra một vài dẫn chứng “nho nhỏ” để dành cho ông Le Nguyen tự xem xét lại bài viết của ông!
Thứ nhất, xét về nguồn gốc sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước nổ ra mạnh mẽ như: phong trào Cần Vương; phong trào Đông Du; phong trào cải cách của Phan Chu Trinh, khởi nghĩa Yên Thế... Các cuộc đấu tranh này cũng vì một mục đích cao cả giành độc lập dân tộc, chống lại áp bức, bất công và cai trị tàn bạo của bọn xâm lược. Và đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác định mục đích của cách mạng Việt Nam là phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đây chính là mục đích vô cùng cao cả, đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng Cộng sản mà tôi muốn ông Le Nguyen để ông Le Nguyen hiểu hơn hết!
Thứ hai, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã thu được những thành quả to lớn không ai và không gì có thể phủ nhận nổi. Thành tựu ấy đã được dư luận quốc tế đánh giá: “Những thành tựu trong việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô giá của những người cộng sản Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với những người cộng sản và cách mạng trên toàn thế giới”.
Không biết ông Le Nguyen có hay xem báo chí không, nhưng ai cũng biết rằng ông An-đrê Xau-va-rốt - cựu đại tá quân đội Mỹ, hiện là Giám đốc Phát triển kinh doanh Việt - Mỹ của Tập đoàn tư vấn Ma-ven-tút tại Việt Nam, đã thốt lên rằng: “Nếu biết Việt Nam trước chiến tranh, tôi chắc chắn sẽ đi theo cách mạng”. Và còn điều này tôi nói thêm với ông Le Nguyen: Trong bài “Những người cộng sản có cần kinh tế thị trường” trên trang web http://gazeta-pravda.ru (ông Le Nguyen nên vào tìm hiểu vì tôi nghĩ ông có nhiều thời gian rảnh đó), ông Pi-ốt Xvê-tốp đã góp phần kiến giải rất rõ ràng thay Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam trong một phần tư thế kỷ lãnh đạo công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu rõ rệt; Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang điều tiết thị trường vì lợi ích của nhân dân lao động, chứ không vì lợi ích của một nhóm các doanh nghiệp lớn hay các chủ ngân hàng. Tại khóa họp thứ 17 Hội động Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), bà M. Ca-mô-na, chuyên gia độc lập về nhân quyền và chống đói nghèo, đã hoan nghênh những bước tiến đầy ấn tượng của Việt Nam trong xóa đói, giảm nghèo, và khẳng định, Việt Nam đã bảo đảm tốt hơn các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cho người dân. Và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông H. Ku-rô-đa, tại cuộc họp báo ngày 03-5-2011, ở Hà Nội, khẳng định: “Việt Nam tiêu biểu cho bài học thành công trong phát triển và là tấm gương cho các nước đang phát triển khác trên toàn thế giới, sau một thập niên tăng trưởng nhanh và những thành tựu ấn tượng trong xóa đói, giảm nghèo”. “Ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo” đấy! Thưa ông Le Nguyen!  Và thưa với ông Le Nguyen rằng: Đài Truyền hình Cộng hòa Liên bang Đức 3 Sat nhận định, Việt Nam là một trong những nước có sự phát triển kinh tế kỳ diệu ở châu Á, là một trong các quốc gia thành công nhất trong xóa đói, giảm nghèo. 
Cái thứ nhất ông sai lầm khi đi ngược lại với lịch sử rồi! Còn bây giờ ông lại đi ngược, nói ngược với những điều mà cộng đồng quốc tế đã nhận xét vô cùng khách quan về dân tộc Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đó!
Thứ ba, trên thực tế, suốt hơn 83 năm phấn đấu và hy sinh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và luôn tỏ rõ “là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất”. Vì hơn bất cứ một lực lượng chính trị nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn và mãi mãi phấn đấu: Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Và trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam tranh đấu, không vì và không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân và của dân tộc Việt Nam... Chính phủ Việt  lấy ý kiến sửa đổi Hiếp Pháp 1992 công khai, dân chủ. Vậy thế mà ở điểm nhạy cảm này, khi toàn Đảng, toàn dân Việt Nam và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài dân chủ góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Đã có một số đối tượng phản động, bán nước hại dân, chúng tìm mọi cách để tuyên truyền, xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng phỏng có ích chi khi khi bè lũ bán nước hại dân đâu biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng giải quyết mọi việc chỉ khi nào khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Đó là nguồn gốc sức mạnh làm nên và bảo đảm tính tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, mà đứng đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam; làm giàu và sinh động hơn tính đảng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây, tôi lại thiết nghĩ ông Le Nguyen có nghĩ tới điều này chưa?
Có lẽ ông lên tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa Mác - Lê nin nữa nhé! Tiện đây tôi giúp ông hiểu thêm đôi điều nhé! Bối cảnh kinh tế - xã hội của sự ra đời chủ nghĩa nghĩa Mác - Lê nin là khi lực lượng sản xuất phát triển làm cho quan hệ sản xuất tư bản được củng cố tạo ra cơ sở kinh tế để cho xã hội tư bản phát triển kèm theo đó mâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt và bộc lộ ngày càng rõ rệt; sự phân hóa giàu nghèo tăng lên, bất công xã hội tăng. Từ thực tiễn xã hội đó, nhất là thực tiễn của phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống áp bức, bất công đòi hỏi phải được soi sáng bởi một hệ thống lý luận mới. Và chủ nghĩa Mác - Lê nin ra đời đã đáp ứng được yêu cầu thực tế đó. Một lần nữa tôi hỏi ông Le Nguyen rằng: Ông có thừa nhận sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lê nin giải quyết được vấn đề khó khăn về lý luận cách mạng để giai cấp vô sản tự giải phóng mình khỏi những bất công có phải là rất nhân đạo không! Trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Như vậy, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng tư tưởng thì há chẳng phải cũng xuất phát từ tinh thần nhân đạo ấy đấy thôi!
Thứ tư, sau 27 năm đổi mới toàn diện của đất nước Việt Nam. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cả về quy mô, tính chất và chiều sâu đã làm xuất hiện nhiều bộ phận lao động mới trong cơ cấu lao động xã hội. Tất cả đã tạo nên một dung mạo mới và khuynh hướng phát triển với chất lượng mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, người nghèo, người dân tộc thiểu số nhằm tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho những người lao động nông nghiệp trong trường hợp bị giảm, mất thu nhập hay gặp phải những rủi ro khác, nhằm thực hiện chức năng phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn thu nhập và cuộc sống ổn định. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước ta cũng ban hành nhiều chính sách thiết thực khác vỡi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đây há chẳng phải là cũng xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam từ xa xưa Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy chí nhân để thay cường bạo” rồi hay sao! Và trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân đội và nhân dân Việt Nam, tôi chỉ kể cho ông Le Nguyen thêm một dẫn chứng nho nhỏ nữa. Khi quân giải phóng miền Nam do đồng chí Phạm Văn Bé chỉ huy tiến đánh Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn. Khi quân giải phóng tiến đánh tới nơi, phía đại diện của Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn nói: “Thưa các ngài, quân số hiện nay của chúng tôi trên một ngàn quân chờ lệnh của các ngài”. Lúc đó, đồng chí Phạm Văn Bé ra lệnh: “Các anh cho quân về nhà đi!”. Thưa ông Le Nguyen, với kẻ thù đã từng giết hại đồng bào, người thân của ông, trong hoàn cảnh ấy ông có làm được như thế không? Và quyết định của đồng chí Phạm Văn Bé thể hiện một tinh thần rất nhân đạo đúng không thưa ông Le Nguyen!
Nhưng cảm ơn ông vì dù sao tôi thấy cụm từ “thiên chương vạn quyển” trong bài của ông rất phù hợp để ghi chép những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam và cũng chỉ có “thiên chương vạn quyển” thì mới có thể bút tích lại vô vàn tội ác của những kẻ bán nước hại dân gây ra đối với nhân dân Việt Nam anh hùng mà thôi!
Xin bày tỏ với độc giả rằng, tác giả còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi chỉ muốn để ông Le Nguyen hiểu một điều rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là con thuyền vững vàng, con thuyền ấy đã và sẽ tiếp tục chèo léo dân tộc Việt Nam trên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dù ông nói gì đi nữa thì cũng không bao giờ lay chuyển lòng dạ của những con người ái quốc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhân đạo thưa ông Le Nguyen. Tôi cũng khẳng định với ông Le Nguyen rằng: Tôi, tất cả người dân Việt Nam và công dân Việt Nam ở nước ngoài có trái tim ái quốc rất tức giận khi đọc bài viết của ông! Và một điều cuối cùng tôi muốn nói với ông Le Nguyen: “Không làm điều ác, nên trau dồi điều thiện, giữ cho tâm thanh tịnh - Đây là lời khuyên của Đức Phật”.

9 Nhận xét

22:21:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Ngay từ buổi lọt lòng lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang trong mình dòng máu được kết tinh thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng được lịch sử dân tộc và nhân dân Việt Nam giao phó: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và thực tiễn đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng nhất, Đảng đã lãnh đạo cách mạng, đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ta dành được rất nhiều thắng lợi. Thêm vào đó là những chính sách phát triển đất nước thời bình đã đưa đất nước ta phát triển một cách nhanh chóng, sánh vai với cường quốc năm châu khác. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận, vậy mà vẫn có những con người, chỉ vì đồng tiền bẩn thỉu mà chống lại Đảng, chống lại nhà nước, đó là thứ cặn bã của xã hội.

22:30:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Những đóng góp của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho cách mạng, cho quá trình xây dựng đất nước là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. Những chính sách, chiến lược đúng đắn của Đảng đã đưa cách mạng nước ta liên tục dành được những thắng lợi quan trọng, và khiến cho những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới phải khiếp sợ. trong thời bình, những chính sách đúng đắn của Đảng ta đã đưa đất nước ta từ một quốc gia nghèo, một quốc gia lạc hậu sánh vai với các cường quốc khác, đó là một điều mà chúng ta phải công nhận.Chỉ những kẻ dốt nát, không hiểu biết mới phủ nhận điều đó mà thôi.

22:37:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Từ khi thành lập đến nay, vai trò và sứ mệnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam là không thể thay thế. thực tiễn đã chứng minh một cách rõ ràng điều đó. Lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh lý tưởng và khát vọng chiến đấu không mệt mỏi của Đảng trước toàn thể nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế. Đất nước Việt Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đã ngày càng nâng cao được vị thế của mình trên thế giới. Những công lao đó là hoàn toàn không thể phủ nhận, và kiên định với con đường XHCN là điều mà chúng ta nên làm.

22:46:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng Sản từ khi thành lập đến nay là hoàn toàn không thể phủ nhận. Những thắng lợi, những chiến tích của đất nước ta luôn gắn liền với Đảng Cộng Sản. Vậy mà vẫn có kẻ dưới sự tác động, hỗ trợ, giúp sức của bọn phản động bên ngoài. Nói thật ra là bè lũ “không ưa” đối với sự thành công, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam, chúng tiếp tục tấn công điên cuồng và hiểm độc vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đó là những kẻ không có lương tâm, không có đạo đức.

22:56:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Nhìn lại lịch sử đất nước, ngay từ khi thành lập đến nay, những đóng góp của Đảng Cộng Sản cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho quá trình xây dựng đất nước là vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng. Mỗi đóng góp, mỗi thành công của đất nước chúng ta luôn gắn liền với những chính sách và đường lối đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là điều mà không một bất cứ ai có thể phủ nhận được, vậy mà vẫn có những con người,những kẻ chỉ vì danh lợi, tiền bạc mà sẵn sàng phủ nhận điều đó, làm tay sai cho các thế lực thù địch chống phá lại đất nước. thật là những kẻ không có đạo đức.

23:02:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đang có những bước tiến thần tốc, những bước phát triển vượt bậc về kinh tế, và vị thế của nước ta ngày càng được nâng lên. Đó là một điều đáng mừng. Nhưng đi đôi với sự phát triển đó, là sự gia tăng của các thế lực thù địch, các thế lực chống phà Đảng và nhà nước ta. thiết nghĩ, cần đẩy mạnh công tác ngăn chặn một cách tối đa và hiệu quả nhất.

23:08:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Nếu đã là người dân Việt Nam, không ai không biết đến, không cảm nhận được vai trò và sứ mệnh lớn lao của Đảng Cộng Sản đối với sự phát triển của đất nước cả. thực tế đã chứng minh điều đó một cách rõ nét. Vậy mà còn đó, có những kẻ, chỉ vì lợi ích cá nhân nhỏ mọn mà sẵn sàng nhổ toẹt vào lịch sử một cách trắng trợn, thật không thể chấp nhận được.

23:17:00, 12 thg 10, 2013 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam. Một chính Đảng duy nhất của Việt Nam, là một tổ chức có vai trò và sứ mệnh cao cả trong công cuộc đấu tranh chống thế lực ngoại xâm, cũng như đưa đất nước phát triển một cách mạnh mẽ. Lịch sử phát triển đất nước đã chứng minh điều đó. vậy mà vẫn có những người dưới sự tác động, hỗ trợ, giúp sức của bọn phản động bên ngoài, đã làm tay sai, chống phá Đảng và nhà nước ta một cách điên cuồng, thật là không thể chấp nhận đươc.

21:55:00, 13 thg 10, 2013 Reply

cái tên "le nguyen" không biết là cái thằng ngu dốt nào nữa! những gì mà Đảng và nhà nước ta đã làm được là không thể phủ nhận! đất nước ta đang ngày càng phát triển, người dân cũng đang có cuộc sống ngày càng no đủ hơn, tất cả đều là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước ta! nhưng cũng phải nói, không một thời kì nào là không có những bọn phản động ngu dốt! cuộc chiến với những thế lực thù địch xấu xa, với những bọn phản động có lẽ sẽ còn kéo dài!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !