17/10/2013

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “XÃ HỘI DÂN SỰ”

Written By Huyền Thanh on 17/10/2013 | 21:17

Chimoi84

      Vừa qua, trên mạng Internet xuất hiện trang blog với cái tên “Diễn đàn xã hội dân sự”. Thoạt nghe ai cũng nghĩ đây là một nơi để mọi người thoải mái chia sẻ thông tin, trao đổi, giao lưu kết nối bạn bè như các trang mạng xã hội, các diễn đàn Facebook, Zingme,…nhưng khi vào diễn đàn xem qua đã lộ rõ chân tướng, bản chất của cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự” này.

       Mở đầu diễn đàn này trích Hiến pháp 1992 và công ước Quốc tế năm 1966 của Liên hợp quốc về các quyền Dân sự và Chính trị nhưng đã cố tình cắt gọt, bỏ đi những quy định về trách nhiệm của công dân một cách tráo trở, cụ thể: “Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

      Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982) quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia” (trích điều 19[1]); “Quyền hội họp có tính cách hoà bình phải được thừa nhận” (trích điều 21); “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình” (trích điều 22)”

      Trong khi đó các Điều trên được Công ước 1966 quy định như sau:

      Điều 19. 1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ. 3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.

      Điều 21. Quyền hội họp hoà bình phải được công nhận. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, và để bảo vệ sức khỏe và đạo đức xã hội hoặc bảo vệ quyền và tự do của những người khác.

      Điều 22. 1. Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình. 2. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, và để bảo vệ sức khoẻ hoặc đạo đức của công chúng hay các quyền và tự do của người khác. Điều này không ngăn cản việc đặt ra những hạn chế hợp pháp trong việc thực hiện quyền này đối với những người làm việc trong các lực lượng vũ trang và cảnh sát. 3. Không một quy định nào của điều này cho phép các quốc gia thành viên đã tham gia Công ước về tự do lập hội và bảo vệ quyền lập hội năm 1948 của Tổ chức Lao động quốc tế được tiến hành những biện pháp lập pháp hoặc hành pháp làm phương hại đến những bảo đảm nêu trong Công ước đó.

      Rõ rang, những người lập ra cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự này đã cố tình bóp méo sự thật, cắt gọt thong tin, chỉ nói về quyền mà không đề cập đến nghĩa vụ. Việc thực hiện những quyền đó là không được gây phương hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhưng thực tế những gì cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự làm” đã vi phạm tất cả các quy định trên. Trong khi đó, một xã hội văn minh, dân chủ, quyền và nghĩa vụ của công dân luôn gắn liền, không thể tách rời nhau. Còn nữa, cái đuôi cơ hội, lợi dụng diễn đàn mạng để kích động, đòi thay đổi thể chế chính trị, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nhóm người lập ra diễn đàn “xã hội dân sự” càng lộ rõ hơn khi công khai thể hiện: “Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự”. 

      Vì vậy, Diễn đàn xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi...” Rõ ràng những ý đồ trên là vi phạm nghiêm trọng Công ước Quốc tế, pháp luật Việt Nam. Đó là hành vi động kích động, gây bất ổn xã hội bằng cách phản đối Quốc hội thông qua Hiến pháp đã được lấy ý kiến toàn thể nhân dân nhiều tháng qua; kêu gọi tự do ngôn luận theo kiểu tự do vô chính phủ, gây mất an ninh, trậ tự, vi phạm đạo đức, vi phạm Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Và nhóm người trên không ai khác vẫn là Tương Lai, Nguyễn Xuân Diện, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Quang A,… những kẻ thất sủng nay quay lại chống đối, lợi dụng cái gọi là “tự do, dân chủ” kêu gọi thay đổi thể chế chính trị, bộc lộ rõ mưu đồ phá hoại gây phương hại tới sự ổn định chính trị, xã hôi cái mà Công ước nghiêm cấm. Những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy đinh của pháp luật. Rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh, để bảo vệ nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự ổn định chính tri, xã hôi để xây dựng, phát triển đất nước./.

9 Nhận xét

18:16:00, 19 thg 10, 2013 Reply

Xã hôi dân sự gì mà cứ suốt ngày lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá, gây bất ổn xã hội, vi phạm trắng trợn những nguyên tắc căn bản của Công ước và Hiến pháp! Tôi đồng tình với tác giả bài viết, các cơ quan nhà nước cần xử lý nghiêm những người nhân danh xã hội dân sự này để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luậ!

10:51:00, 20 thg 10, 2013 Reply

Ngày nay thời đại mà công nghệ thông tin phát triển một cách chóng mặt và sự lan truyền thông tin trên mạng là vô cùng nhanh chóng. Nắm được điều này nhiều tổ chức phản động đã lợi dụng các trang mạng xã hội,các diễn đàn như trên nhằm xuyên tạc, chống phá chính quyền, làm phương hại tới an ninh trật tự xã hội. Hi vọng rằng mọi người sẽ ra sức lên án và bảo vệ uy tín cho chính quyền, Đảng, Nhà nước, phản đối những bọn phản động kia.

11:16:00, 20 thg 10, 2013 Reply

Suốt ngày cứ ngồi đó để rồi nói về dân chủ mà không biết nó là cái gì.Bọn phản động trong và ngoài nước thì lợi dụng về sự tự do báo chí,tự do ngôn luận để rồi ra sức xuyên tạc những luận điệu nhằm chống phá đảng,chống phá chế độ.Các người cũng giống như nước Mỹ mà thôi.suốt ngày cứ tự cho mình là những nhà dân chủ,nhân quyền để đi can thiệp vào tình hình của các nước.Trong khi mình thì chẳng ra cái gì cả.Thật là buồn cười.Nếu lần sau không biết gì thì im lặng đi đám rận chủ kia.

11:49:00, 20 thg 10, 2013 Reply

Dân chủ cái gì chứ.Bọn này đang lợi dụng dân chủ để chúng chống phá nhà nước ta mà thôi.Chẳng có cái gì gọi là tự do dân chủ ở đây cả.Nếu các ngươi muốn điều đó thì hãy làm những chuyện gì đó có ích cho xã hội đi.Đừng có suốt ngày ngồi đó để rồi mà ăn nói lung tung sai sự thật để nhằm lật đổ chính quyền.Mong rằng những kẻ lợi dụng dân chủ kia sẽ bị xử lí nghiêm minh theo quy định để cho chúng không thể nào thích làm gì thì làm,coi thường pháp luật như vậy được.

12:07:00, 20 thg 10, 2013 Reply

Thật sự bọn phản động, bọn rận chủ ngày nay càng ngày càng có trình độ và có sự xảo trá nguy hiểm. Chúng đã chọn lọc những câu trong Hiến pháp mà có lợi cho chúng và lược bỏ đi những quy định để hạn chế những hoạt động trái phép. Chúng cố tình bóp méo sự thật, bóp méo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích kích động, đòi đổi thể chế chính trị. Những hành động của chúng cần phải bị ngăn chặn triệt để.

15:35:00, 20 thg 10, 2013 Reply

Hãy nhìn cái nước Mỹ thì biết ngay cái bộ mặt dân chủ nhân quyền của những kẻ giả nhân,giả nghĩa nó như thế nào.Bề ngoài thì luôn cho mình là những nhà dân chủ nhưng thực chất chúng là những kẻ giả tạo để thực hiện những âm mưu đen tối của mình..Đảng và nhà nước ta luôn có những chủ trương,chính sách hết sức đúng đắn và hợp lí về vấn đề dân chủ nhân quyền.Vậy mà đám rận chủ kia vẫn ngang nhiên xuyên tạc những chủ trương chính sách đó.Mong rằng chúng ta sẽ xử lí nghiêm những hành vi đó để mang lại cho đất nước một sự ổn định và phát triển.

23:01:00, 20 thg 10, 2013 Reply

Vừa qua, trên mạng Internet xuất hiện trang blog với cái tên “Diễn đàn xã hội dân sự”. tôi chả biết nó là cái vẹo gì, cũng vào thăm dò xem thử, chỉ là tò mò mà thôi. nhưng đúng như tôi nghĩ, đó chỉ là cái tên trá danh cho các hành động chống phá, xuyên tạc nhà nước ta. thực sự đó là điều rất nguy hiểm và chúng ta nên phòng chống một cách kịp thời.

14:05:00, 28 thg 10, 2013 Reply

diễn đàn xã hội dân sự hay là nơi để cho lũ ô hợp tụ tập nói xấu nhà nước việt nam,nơi để chúng tọa dàm vạch ra những kế hoạch để đối phó với công an với chính quyền,đăng những hiến pháp của đất nước như để coi mình chính quy nhưng thực ra lại đẽo gọt theo ý mình rồi chăng đâu ra đâu cả.toàn là lũ mèo mả gà đồng chỉ lo lách luật để làm điều vớ vẫn

Nặc danh
17:48:00, 2 thg 11, 2013 Reply

Hãy tìm hiểu kỹ về nó hãy nhận xét về nó.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !