27/12/2013

LÊ THĂNG LONG – KẺ TÂM THẦN CHÍNH TRỊ

Written By Huyền Thanh on 27/12/2013 | 23:04

Chimcoi84

Trên trang BBC Tiếng Việt vừa đăng bài viết với nội dung vô cùng nhảm nhí và hoang tưởng rằng Lê Thăng Long muốn xin vào Đảng Cộng sản nhằm “chuyển hóa” và “cải cách” đảng. Đây chỉ có thể là những kẻ tâm thần chính trị và ấu trĩ mới có những phát ngôn và hành động như vậy.
Trước hết, cần phải hiểu rằng đảng Cộng sản Việt Nam là tập hợp những người ưu tú nhất về phẩm chất đạo đức chính trị, năng lực chuyên môn để đại diện cho giai cấp công nhân, nông nhân, trí thức và toàn thể dân tộc Việt Nam mà Điều 4 Hiến pháp năm 1992 khẳng định:  Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Lê Thăng Long phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì lấy tư cách gì để xin vào Đảng.
                     
 Lê Thăng Long
Thứ hai, trong bài có đoạn Lê Thăng Long muốn làm Tổng Bí thư và cho rằng chỉ cần 11 tháng là có thể giảm được 90% nạn tham nhũng. Đây lại là một sự hoang tưởng nặng, không hiểu gì về chính trị nhưng lại tham vọng quyền lực, tham vọng chính trị quá lớn trong khi thực tế chẳng có gì ngoài việc kêu to thì nhận được tài trợ của hải ngoại và sự tâng bốc của các trang tin thiếu thân thiện với Việt Nam. Đó chỉ có thể  là kẻ tâm thần chính trị mới có những ảo tưởng và nói sằng bậy: “Tôi chính thức ngỏ lời xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam để giúp Đảng tiếp tục cải cách… Nếu tôi được làm tổng bí thư thì chỉ trong vòng 11 tháng tình trạng tham nhũng tại Việt Nam sẽ giảm ít nhất là 90%. Tôi tin rằng tôi sẽ là lối thoát tối ưu để cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tồn tại và phát triển lâu dài trong lòng xã hội Việt Nam”. Quả thực, đọc đến đây tôi không còn từ gì để nói về Lê Thăng Long nữa./.

4 Nhận xét

20:24:00, 28 thg 12, 2013 Reply

nơi cho tên Long chỉ có thể trại tâm thần. và nên cho hắn vào buồng bệnh nặng nhất. cần chăm sóc quan bởi vì hắn quá nguy hiểm cho xã hội vì cái sự ngu dốt của mình

10:33:00, 31 thg 12, 2013 Reply

Bạn Khoan Vu nói đúng đấy. Chỗ duy nhất giành cho tên Lê Thăng Long này là bệnh viện tâm thần. Đây là một dạng tâm thần chính trị không thể chữa trị được.

11:20:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Nghe đến chỗ xin gia nhập Đảng Cộng Sản đã thấy buồn cười rồi. Lại còn nếu được làm Tổng bí thư.... Ông Lê Thăng Long này bị bệnh hoang tưởng nặng à? Mình chưa thấy ai viết đơn xin gia nhập Đảng như vậy. Chả hiểu gì về Đảng mà cũng xin vào. Nghe thì nguy hiểm đấy nhưng kẻ như này tôi không phục khi vào Đảng

12:41:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Lão này ngông nhỉ. Dám viết đơn cơ đấy. Lại còn vẽ luôn cả đường lối, định hướng cho 11 tháng, 20-30 năm nữa. Tôi thấy tác giả đặt tên đúng đấy. Kẻ tâm thần chính trị! Đảng Cộng Sản tốt rồi, chuyển hóa với cải cách làm gì. Bây giờ chỉ có xây dựng Đảng vững mạnh thôi. Chả hiểu Lê Thăng Long ăn gì mà nghĩ thế

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !