10/12/2013

RỜI BỎ ĐẢNG – RỜI BỎ NHỮNG LÍ TƯỞNG CAO ĐẸP

Written By Huyền Thanh on 10/12/2013 | 10:06

Mặt Trời

          Đất nước ta đang trong thời kì quá độ lên xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, trong đó tiên phong, đại diện ưu tú là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/2/1930 là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là hệ tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân, phong trào công nhân mà còn là vũ khí giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn xã hội trước những áp bức, bóc lột, bất công. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Đường lối cách mạng của Đảng đã thể hiện rõ trong Cương lĩnh thực sự phù hợp và đáp ứng đúng nguyện vọng của giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản đã lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khẳng định được vai trò lãnh đạo không thể thay thế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.
Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là mục tiêu phấn đấu, theo đuổi của nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ thanh niên hiện nay – đây chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Đứng trong hàng ngũ Đảng viên, họ có nhiều cơ hội hơn để cống hiến trí tuệ, khả năng sáng tạo của mình cho đất nước. Với những lí tưởng cao đẹp đó, chắc chắn họ sẽ trở thành những nhân tài của đất nước, được Đảng, Nhà nước ghi nhận.


(Tự hào trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam)

          Tuy nhiên, trong những năm qua vẫn luôn tồn tại một bộ phận cán bộ Đảng viên thoái hoá, biến chất, hoang mang, dao động trước những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch. Vì lợi ích cá nhân, bị lu mờ bởi những vật chất tầm thường, những kẻ đó sẵn sàng quay lưng lại với Đảng – quay lưng lại với những lí tưởng cao đẹp mà một thời họ hướng tới. Con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng được giáo dục một điều: “Uống nước nhớ nguồn”. Chính Đảng Cộng sản đã cưu mang, dẫn dắt họ trưởng thành để rồi một ngày họ quay ra phủ nhận tất cả để rồi nhận về sự nghi ngờ, coi thường của gia đình, bạn bè và toàn xã hội.
          Trên một số trang tin điện tử vừa qua đã đăng tải nhiều bài viết, thông tin về một số Đảng viên có tên tuổi xin ra khỏi Đảng. Nào thì Lê Hiếu Đằng viết tay tuyên bố bỏ Đảng lại đến Phạm Chí Dũng viết “tâm thư” xin ra khỏi Đảng nộp cho nơi đang làm việc là Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh... Tất cả những kẻ đó được một số trang tin điện tử, các trang mạng xã hội phản động tung hô như những người đi đầu trong các cuộc bạo loạn lật đổ. Thật đáng nực cười khi mà toàn thể người dân Việt Nam lên án hành động của họ thì lại có những kẻ nâng họ lên, nịnh nọt họ với những lời lẽ sáo rỗng để họ tiếp tục những hành động trái với đạo đức con người.
          Tôi đang tự hỏi liệu rằng họ sẽ đối mặt với toà án lương tâm ra sao trong quãng đời còn lại sau này? Đáng lẽ ra họ phải nhận thức được rằng họ làm thế con cháu họ sẽ nghĩ gì, sẽ đối mặt với xã hội ra sao khi họ có một người ông, người cha có những hành động sai lầm như thế? Thật đáng buồn và thất vọng với hàng động của những con người quay lưng lại với Đảng – quay lưng lại với những lí tưởng cao đẹp mà nhân dân Việt Nam đang hướng tới.

2 Nhận xét

20:09:00, 14 thg 12, 2013 Reply

rất đồng ý với những chia sẻ của add. Đối với những kẻ vô ơn bạc nghĩa thì chúng ta không nên bận tâm, vì đơn giản chúng quá tầm thường. chúng ta thế hệ đảng viên trẻ phải cố gắng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc

17:28:00, 15 thg 12, 2013 Reply

Ông cha ta đã dạy rồi, Uống nước nhớ nguồn, Ăn cây nào rào cây ấy chứ không thể Ăn cây táo rào cây sung, Ăn cháo đá bát được.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !