18/12/2013

Việt Nam kỉ niệm ngày Nhân quyền quốc tế - Ngày 10/12

Written By Huyền Thanh on 18/12/2013 | 16:58

Mặt Trời

 Ngày Nhân quyền quốc tế

          Ngày 04/12/1950, trong phiên họp toàn thể lần thứ 317, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận ngày 10 tháng 12 hàng năm là Ngày Nhân quyền. Ngày Nhân quyền ra đời thể hiện lí tưởng cao đẹp của cộng đồng nhân loại, hướng đến một xã hội không có áp bức, bạo hành đối với những người yếu thế trong xã hội; đồng thời vinh danh, bênh vực những người đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền.
Trong những năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hết sức cụ thể nhằm đảm bảo nhân quyền. Đối với công tác xây dựng pháp luật về đảm bảo quyền con người và cải cách tư pháp, Nhà nước ta đã ban hành mới và bổ sung, sửa đổi một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật liên quan quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền của nhóm các đối tượng dễ bị tổn hại. Hệ thống văn bản pháp luật từng bước thể chế hóa các chính sách của Đảng về quyền con người, tạo cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cùng với đó, công tác tổ chức nghiên cứu lí luận phục vụ công tác bảo vệ quyền con người cũng đã được đẩy mạnh với nhiều đề tài các cấp; xuất bản nhiều đầu sách chuyên khảo, tài liệu có liên quan... góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về quyền con người, rút ra những kinh nghiệm, làm sáng rõ quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng ta, tạo nền tảng cho việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về công tác nhân quyền; đồng thời góp phần tạo cơ sở cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và ký kết, tham gia các công ước quốc tế về quyền con người, tạo thế chủ động hơn trong công tác đấu tranh đối ngoại.

Việt Nam kỉ niệm ngày Nhân quyền quốc tế - Ngày 10/12

(Người dân đi bầu cử thể hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân)

          Với những nỗ lực đó, ngày 12/11/2013, Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Và ngày 10/12/2013 vừa qua, Việt Nam đã kỉ niệm ngày Nhân quyền quốc tế với một vị thế đặc biệt - năm đầu tiên Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Với số phiếu bầu cao, bên cạnh việc tự hào được cộng đồng quốc tế công nhận là một đất nước tự do, dân chủ, do dân, vì dân, Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức trong những năm tới. Trong đó, thách thức lớn nhất đặt ra đó là làm thế nào duy trì và phát huy được hình ảnh, uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thức XI; Đảng và Nhà nước sẽ chú trọng hơn vào chăm lo đời sống, nâng cao dân trí, lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc, khó khăn của quần chúng nhân dân.
          Với những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, chắc chắn Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều bước tiến đáng nể trong đảm bảo quyền con người, củng cố được uy tín trong lòng bạn bè quốc tế. Trong những năm tiếp theo, toàn thể người dân Việt Nam vẫn sẽ luôn tin tưởng và chờ mong một xã hội văn minh, công bằng, do dân và vì dân được Đảng, Nhà nước xây dựng.

5 Nhận xét

21:33:00, 19 thg 12, 2013 Reply

có thể nói không đâu mà quyền con người được tôn trọng và phát huy như tại Việt Nam.tất nhiên là luôn luôn phải tôn trọng hiến pháp và pháp luật.không thể có một thứ quyền nào có thể vượt lên trên những quy tắc pháp luật!

23:40:00, 19 thg 12, 2013 Reply

cả thế giới đã công nhận Việt Nam là một đất nước của nhân quyền, là nơi quyền con người được thực thi đúng đắn chả thế mà xã hội Việt Nam đang phát triển tốt, tình hình chính trị ổn định. vì vậy chúng ta luôn tự hào là một người công dân Việt Nam được sống và làm việc tại Việt Nam.

10:48:00, 22 thg 12, 2013 Reply

hãy đến với đất nước thân yêu của chúng tôi, ở đó bạn sẽ luôn được chào đón với những gì tân thiện nhất

23:39:00, 22 thg 12, 2013 Reply

Đây chỉ là một trong số rất nhiều sự kiện để thế giới và nhất là các đối tượng phản động chống đối thấy được rằng Việt Nam là đất nước tôn trọng các quyền cơ bản của con người, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng và đề cao giá trị của người dân.

22:47:00, 23 thg 12, 2013 Reply

Hỡi các anh zận chủ hãy sống và nhìn vào thực tế quyền con người ở Việt Nam ngày càng được đảm bảo, đừng vì thiếu thông tin để nước khác áp đặt giá trị của họ lên chủ quyền đất nước!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !