11/08/2014

THƯ NGỎ…..

Written By Lý Công on 11/08/2014 | 21:33

[Thiên sứ]

       Hôm qua, đang trong lúc nông nhàn ngồi lướt web thì vô tình thấy một đường link dẫn mình tới một bài viết trên facebook với nội dung “61 vị lão thành cách mạng gửi thư cho BCH TW Đảng kiến nghị bỏ đường lối chính trị sai lầm”, trong đó có danh sách của 61 người – tạm gọi là đảng viên ký thư ngỏ gửi BCH TƯ và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với nội dung như là “tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa…”; “nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…

        Bản thân mình cũng bất ngờ khi đọc được những nội dung này, vì đây là một thời điểm tương đối nhạy cảm, khi cả dân tộc ta vừa đoàn kết chung tay đấu tranh giành lại chủ quyền trên Biển Đông, bên cạnh đó là tình hình thế giới và khu vực đang hết sức phức tạp, đã ít nhiều tác động đến tình hình tại nước ta. Tuy nhiên không phải lợi dụng vấn đề đó mà các phần tử xấu định “nước đục thả câu” nhằm gây rối loạn trong dư luận với những bài viết có nội dung phản động như thế được.

       Với tư cách là một độc giả, một người hay theo dõi thời sự thì tôi hoàn toàn phản đối cái bài viết có nội dung lệch lạc và sai trái nêu trên, không biết tính xác thực của nó đến đâu, do ai đứng sau lợi dụng danh nghĩa đảng viên để viết bậy như vậy, nhưng xét cho cùng đó là một cái nhìn thiển cận, ngu muội của những kẻ không biết tí gì về lịch sử cả.

       Đến một người dân bình thường như tôi cũng thấy buồn cười cho cái “thư ngỏ của các vị lão thành này”, vì họ nghĩ họ là ai mà dám đại diện cho hơn 4 triệu đảng viên trong cả nước nói lên những điều ngu si như thế được, 61 con người kia không biết có phải là họ hay không, hay chính bọn họ cũng đang bị các phần tử xấu lợi dụng danh nghĩa, thân phận để phục vụ mục đích chống phá cũng nên. Nhưng dù cho như thế nào thì 61 con người kia cũng không có quyền kêu gọi một tổ chức đảng mà họ đã tự nguyện xin gia nhập và thề thốt trung thành phải từ bỏ quyền lãnh đạo cũng như nền tảng tư tưởng của đảng đó được.

       Nhưng dù muốn hay không muốn thì một thực tế vẫn tồn tại như một chân lý đó là Đảng ta là một đảng cầm quyền và là người có công lao lớn nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng ta có một cuộc sống như hôm nay, được bạn bè quốc tế công nhận thì công lao lớn nhất là của Đảng, người đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ, từ đổ nát của chiến tranh đến xây dựng một đất nước đang trên đà phát triển, vậy vì lý do gì mà 61 con người kia dám mở mồm kiến nghị những điều ngớ ngẩn đến như vậy.

       Tóm lại một điều, là nhận thức của con người trong xã hội là không giống nhau, nhưng 61 con người kia không hiểu lý do vì sao mà họ lại giống nhau ở một điểm đó là “ngu muội”. Vậy chúng ta những người chân chính, hiểu lễ phải hãy thận trọng khi đọc được những điều ngớ ngẩn của họ nhé, chúng ta hơn họ là chúng ta nhìn ra cái ngớ ngẩn của họ.


Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !