20/09/2014

BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

Written By Unknown on 20/09/2014 | 09:43

[Hoàng Sa - Trường Sa]

Xin được mở đầu bài viết này bằng một trích đoạn trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thường niên mạng thông tin Châu Á:

"...khẳng định quyền tự do báo chí là quyền cơ bản của quyền công dân, tự do báo chí là xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên, tự do báo chí phải theo quy định của luật pháp để đảm bảo tự do của người này, tổ chức này không xâm phạm đến tự do và lợi ích của tổ chức và cá nhân khác..."

Đúng. Tự do báo chí là quyền cơ bản của công dân. Điều này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ở Việt Nam, phải khẳng định quyền tự do báo chí của người dân đã và đang được đảm bảo và tiếp tục sẽ được Nhà nước hoàn thiện, củng cố thêm.

Tuy nhiên, tự do báo chí cũng chính là chiêu bài để kẻ xấu hoặc những nhà "dân chủ" giả lợi dụng để chống phá Việt Nam, cho rằng Việt Nam đàn áp tự do báo chí, áp đặt tư tưởng và nội dung lên báo chí, "độc quyền báo chí", vi phạm quy định về nhân quyền, từ đó xuyên tạc, kích động các hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam, khiến cho lợi ích quốc gia bị tổn hại, nhất là trong quan hệ quốc tế.

Và để minh chứng cho luận điệu này, đám "dân chủ" giả hiệu viện vào Điều 19 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền:

"Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào,và không có giới hạn về biên giới".

Đúng là Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền có quy định như vậy và Việt Nam cũng đã tham gia. Nhưng xin thưa rằng, quyền lợi bao giờ cũng đi liền với nghĩa vụ. Đừng cố tình nhìn sự việc một cách phiến diện như vậy. Đừng quên rằng, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền cũng quy định thế này:

"Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ" (Điều 29).

Tương tự như vậy, Hiến pháp năm 2013 quy định:

"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định" (Điều 25).

Không chỉ có vậy, để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và để đảm bảo việc thực thi quyền tự do báo chí được cụ thể, rõ ràng hơn, Luật báo chí Việt Nam cũng quy định:

"Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân." (Điều 2 Luật báo chí).

Như vậy, đừng cố tình nhìn nhận phiến diện hay chủ quan khi chỉ cho rằng tự do báo chí tức là thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Đừng viện vào cớ "tự do báo chí" để biện minh cho các hành động tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu thậm chí chống phá chính đất nước và đồng bào mình.

Hơn nữa, cần phải nhận thức rằng: tự do báo chí và báo chí tư nhân là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tự do báo chí là quyền của công dân, quyền lợi ấy luôn song hành cùng với nghĩa vụ là không được sử dụng nó để làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất tự do, quyền lợi, lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Còn có cho phép báo chí tư nhân hay không thuộc về chức năng của nhà nước, là công việc nội bộ và đặc thù của mỗi quốc gia khác nhau. Việt Nam khác, Mỹ khác, phương Tây khác. Thế nên, mọi sự so sánh ở đây đều khập khiễng cả.

Mọi người cần hiểu về tự do báo chí cho đúng. Đừng để bị những kẻ xấu, mượn danh hoạt động "dân chủ", mượn cớ "yêu nước" lừa gạt.

BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

32 Nhận xét

16:19:00, 21 thg 9, 2014 Reply

Mọi người cần thiết phải hiểu về tự do báo chí cho đúng. Đừng để bị những kẻ xấu, mượn danh hoạt động "dân chủ", mượn cớ "yêu nước" lừa gạt, lôi kéo chúng ta làm những việc ảnh hưởng tới đất nước, đừng để chúng mượn cớ che mắt chúng ta thực hiện vi phạm pháp luật.

17:04:00, 21 thg 9, 2014 Reply

Không thể so sánh một ai đó hay ột điều gì đó một cách khập khiễng được, chính vì thế tôi thấy rằng một số người cứ cho rằng ở nước ta phải thế này, phải thế kia, phải tự do này tự so kia là hoàn toàn không đúng và không phù hợp với thực tiễn rồi.

14:13:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Lợi dụng tự do báo chí hành nghề không phải nhà báo thì thật là đáng hổ thẹn. Cái tự do ở đây bị các người bóp méo chẳng còn là tự do đơn thuần nữa rồi. Tự do theo hướng tốt đẹp thì nào có ai ngăn cấm các người chứ

14:18:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Làm mà tuân thủ pháp luật thì đã chẳng có ai ý kiến, toàn là bọn lợi dụng tự do ngôn luận tự do báo chí mặc sức nói xấu và hành động sai trái thì chẳng khiến cho người khác mệt mỏi. Đúng là bọn này cần phải chỉnh ngay mới được

14:22:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Bàn về tự do báo chí thì phải nói đến nhân cách một số nhà báo dạo gần đây có sự thoái hóa biến chất đến lạ. Các vị thử nhìn lại xem mình đã làm tròn tư cách nhà báo chưa, nói đã đúng sự thật chưa hay là buông lời nói nhảm nhí

14:30:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Viện cái quyền này luật nọ để tung hoành thỏa sức hành động sai trái theo các người là tốt lắm sao. Đúng là những kẻ chẳng biết mình đang ở đâu, toàn ăn nói nhảm nhí. Tự nhìn lại bản thân mình xem có gì tốt đẹp không đi mà làm nhà báo

14:56:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Lách luật bằng mấy luật tự do báo chí này đúng là việc mà đám rận thường làm. Chỉ cần nhìn bọn chúng từ trước đến nay làm việc gì là có thể nhận định được ngay bản chất của chúng là thế nào. Thật khiến cho người ta ái ngại

18:25:00, 23 thg 9, 2014 Reply

đúng như thế các bạn à, tự do đến mấy thì cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước nhà mới được. CÓ như thế thì mới có thể đảm bảo xã hội được ổn định công bằng được chứ. Chứ bây giờ nếu vì tự do báo chí mà xâm phạm đến lợi ích cua người khác thì sao mà dk chứ hả

18:30:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Nói về tự do báo chí là một vấn đề khá quen thuộc các bạn à. Một lần nữa thì thủ tướng Nguyễn Tấn DŨng đã nhấn mạnh lại vấn đề đó một lần nữa. XIn thưa rằng hiện nay Việt NAm ta luôn tôn trọng quyền tự do ngôn quyền tự do báo chí, điều đó đã được thực tiễn chứng minh rồi

18:34:00, 23 thg 9, 2014 Reply

tự do báo chí dù như thế nào dù ở quốc gia nào thì cũng phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật nước sở tại mà thôi. đó là nguyen tắc, như thủ tướng Nuyễn TẤn Dũng đã nói tự do thì tự do nhưng nó không được câm phạm lợi ích của các chủ thể khác các bạn à

18:37:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Nói đến tự do báo chí thì hiện nay có khá nhiều kẻ lợi dụng vấn đề quyền tự do báo chí của công dân đẻ chống phá cách mạng Việt NAM ta đấy các bạn à. Thông qua quyền này chúng đã lợi dụng tuyên truyền trên báo chí những điều hoàn toàn sai trái bịa đặt không thể chấp nhận được

18:39:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Nói đến tự do báo chí thì hiện nay có khá nhiều kẻ lợi dụng vấn đề quyền tự do báo chí của công dân đẻ chống phá cách mạng Việt NAM ta đấy các bạn à. Thông qua quyền này chúng đã lợi dụng tuyên truyền trên báo chí những điều hoàn toàn sai trái bịa đặt không thể chấp nhận được

18:48:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Nhiều người hiện nay vẫn đang có sự nhầm lẫn về quyền tự do báo chí của công dân đấy các bạn à. Quyền tự d0 ấy không phải là tuyệt đối thíc nói gì thì nói, viết gì thì viết mà nó phải được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm không làm ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể khác trong xã hội

19:12:00, 23 thg 9, 2014 Reply

có khá nhiều kẻ hiện nay đã bị pháp luật xử lý nghiêm với cac hành vi lợi dụng quyền tự do báo chí có các hoạt động phá hoại đất nước ta đấy các bạn à. Việt NAm ta hiện nay là một đất nước tự do báo chí nhưng nó luôn được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định củ pháp luật

19:14:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Việt NAm ta cần đấu tranh mạnh mẽ với những hoạt đông lợi dụng quyền tự do báo chí để có âm mưu hoạt động chống phá ở đây. Rất nhiều kẻ như Nguyễn Văn đài hay là Nguyễn HỮu Vinh đã có không ít lần vi phạm điều này nên đã bị xử lý đấy thôi

19:20:00, 23 thg 9, 2014 Reply

NẾu tình hình tự do báo chí của VIệt Nam không tốt thì đã không được cả thế giới khi nhận rồi các bạn à. ở nước ta với nhất quán chính sách đảm bảo các quyền của công dân thì quyền tự do ngôn luận luôn được đảm bảo. Tuy nhiên dù là vấn đề hoạt động gì cũng phải tuân thủ thao quy định cả đấy

19:23:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Mỗi quốc gia đều có những quy định phù hợp với tình hình đất nước để có thể kiểm soát tình hình tự do báo chí của nước mình. CÁc bạn biết đấy nếu như ai thích viết báo kiểu gì thì viết vậy thử hỏi nếu các bài báo trở thành công cụ để các chủ thể khác nhau trong xã hội bôi xấu thanh trừ nhau thì sao chứ

19:26:00, 23 thg 9, 2014 Reply

tự do báo chí ở VIệt Nam một lần nữa được thủ tướng Nguyễn TẤn DŨng nhấn mạnh về quyền tự do báo chí nhưng phải được đặt trong khuôn khổ phsp luật thì mới có thể đảm bảo được sự ổn định của xã hội. Không xâm phạm đến các quyền lợi của các chủ thể khác tỏng xã hội mới được

Nặc danh
22:28:00, 23 thg 9, 2014 Reply

Đài nói láo báo nói thêm

12:47:00, 28 thg 9, 2014 Reply

Tự do báo chí dù như thế nào dù ở quốc gia nào thì cũng phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật nước sở tại mà thôi. Điều này đã được minh chứng và bàn luận từ trước đây đó là nguyên tắc rồi không thể nào có thể thay đổi được đâu.

13:15:00, 28 thg 9, 2014 Reply

Tôi thấy thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có một bài phát biểu hết sức hợp lý rồi đấy các bạn à. Đó là một lời phát biểu giải quyết được những vấn đề phức tạp hiện nay, khi có một số tên cho rằng cần có tự do ngôn luận tuyệt đối ở nước ta chứ

13:45:00, 28 thg 9, 2014 Reply

Lợi dụng tự do báo chí hành nghề không phải nhà báo thì thật là đáng hổ thẹn và xấu hổ. Cái tự do ở đây bị các người bóp méo chẳng còn là tự do đơn thuần nữa rồi. Tự do theo hướng tốt đẹp thì nào có ai ngăn cấm các người chứ, đòi hỏi tự do để làm điều xấu thì có ai chấp nhận được đây

22:16:00, 28 thg 9, 2014 Reply

Cái gì nói đến thì cũng cần phải tuân thủ quy định của pháp luật chứ, làm gì có cái tự do tuyệt đối mà bọn chúng vẫn cứ tuyên truyền đâu chứ các bạn . Cần nhận thức được rằng VIệt NAm ta cũng giống như bao nước khác, có cả nước Mỹ đấy đều có các quy định nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân

22:59:00, 28 thg 9, 2014 Reply

Vâng xin khẳn định với các bạn rằng ở VIệt NAm ta luôn tôn trọng quyền tự do báo chí của công dân, tuy nhiên báo chí nói gì thì cũng cần phải chuẩn mới được, chư skhoong phải thích nói gì thí nói tùm lum lên đâu. Chính vì vậy mới cần đến những quy định của pháp luật để quản lý đấy

15:25:00, 29 thg 9, 2014 Reply

Lời phát biểu của thủ tướng đã một lần nữa khẳng định cho quy định tự do báo chí phải luôn được đặt trong khuôn khổ cua pháp luật để tránh xâm hại đến lợi ich của các chủ thế khác. Hiện nay các thế lực hại nước hại dân đang bịa đặt về caí gọi là tự do báo chí tuyệt đối mới hài chứ

18:31:00, 29 thg 9, 2014 Reply

Nhắc đến tự do báo chí là được tự do đăng tải những bài viết đưa ra các thông tin nhưng những thông tin đó phải hoàn toàn đúng sự thật mới được. Những thông tin đó không được xuyên tạc bịa đặt làm ảnh hưởng đến lợi ích của những người khác trong xã hội chứ

20:48:00, 29 thg 9, 2014 Reply

Pháp luật điều chỉnh mọi thứ trong xã hội, nếu không bị pháp luật điều chỉnh thì nhất định việc tự do báo chí sẽ làm loạn xã hội này mất. Chính vì vậy trong lần vừa qua thì thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dã nhấn mạnh lại điều đó. CHúng ta cần lên án cái gọi là tư do báo chí tuyệt đối mà các thế lực hại nước hại dân tuyên truyền các bạn à

20:47:00, 30 thg 9, 2014 Reply

Những kẻ hay nói về tự do báo chí lại toàn là những kẻ lợi dụng quyền tự do báo chí để viết nhăng viết cuội, nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Chúng luôn tìm mọi cách để tạo ra những kẻ hở của luật báo chí để chúng có thể tha hồ viết những thứ phản động theo ý chúng. Chúng ta phải tính toán thật kỹ không để chúng có cơ hội.

21:11:00, 30 thg 9, 2014 Reply

Tự do báo chí là một trong những tiêu chí đánh giá nền dân chủ của một nước. Nhưng đất nước ta không thể nào có thể tùy tiện mà áp dụng những luật của các nước khác vào nước mình một cách dập khuôn được. Vì nước ta luôn bị các thế lực xấu dòm ngó.

22:12:00, 30 thg 9, 2014 Reply

Tự do báo chí nhưng cũng phải có khuôn khổ của nó không phải báo chí thích nói gì cũng được. Những kẻ phản động luôn muốn đăng những thông tin không có căn cứ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia lên các trang báo những điều này phải được ngăn cấm chặt chẽ.

20:51:00, 1 thg 10, 2014 Reply

Muốn bàn về tự do báo chí,cần chú ý "Tự do báo chí là quyền cơ bản của quyền công dân, tự do báo chí là xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên, tự do báo chí phải theo quy định của luật pháp để đảm bảo tự do của người này, tổ chức này không xâm phạm đến tự do và lợi ích của tổ chức và cá nhân khác".

Nặc danh
14:35:00, 31 thg 12, 2014 Reply

Tự do báo chíTự do báo chí là quyền của tất cả mọi người. Nhưng việc lợi dụng việc đó để nhằm vào mục đích xấu, xuyên tạc, bội nhọ hình ảnh của nhà nước là không thể chấp nhận được. Và những kẻ luôm mồm đòi tự do báo chí chỉ để phục vụ cho lợi ích của bản thân thì không xứng đáng có được quyền cao quý đó.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !